Search results for all wikis

All

Årshjul - 1. kvartal - regionalt folkehelsearbeid våren 2015

Vedlagt finner du en oversikt over arrangementer og aktiviteter i det regionale folkehelsearbeidet våren 2015. [Download file "Årshjul for Partnersk...

Windows 8.1

Onsdag 26.06.13 slapp Microsoft offisielt Windows 8.1 Public Preview, en prøveversjon av den neste iterasjonen av selskapets nyeste operativsystem. ...

Win8/touch prosjektet.

Høsten 2012 startet Win8/touch prosjektet.

Win8/touch

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

Win10

[Wikiforsiderev.jpg] Høsten 2014/2015 startet "Win10" - fase 2 av Win8/touch prosjektet. Her kommer snart mer info om "Win10", men for...

Wiki

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

Webinar

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing

Vågen vgs

Søknad [Download file "Søknad fra Vågen vgs testpilot W8 2013.pdf"]

Virtuelle team og kompetansegrupper

When you're working with someone, come to it with the attitude of "my friend's amazing." And sure enough, they are. [Support_Center_365px.jpg] ...

Videreutdanning innen pedagogisk bruk av IKT

Skoleåret 2013/2014 I løpet av de siste årene har Rogaland fylkeskommune(RFK) i samarbeid med Nyweb og UiS tilbudt en videreutdanning...

Videreutdanning "Klasseledelse med IKT" for lærere

Skoleåret 2013/2014 tilbyr RFK i samarbeid med UiS og Nyweb videreutdanning for lærere i Modulen: "Klasseledelse med IKT " ( 15 studiepoeng). Du...

Videoproduksjon

Tim Golding - Foredrag om "enkel" videoproduksjon [Download file "videoproduksjon.pptx"] Opptaket her er både video og podcast, da dette bl...

Videokonferanse utstyr

Beskrivelse av tjenesten Alt videokonferanseutstyr fylkesbygget inngår i ansvaret for IKT- og arkivseksjonen. På de...

Verktøy

"Access anywhere, learn everywhere" [Dele_icons.png] Samhandlingsverktøy Prosjekt Samordning og Samhandling har som et hovedmå...

Verksteder og møteplasser som fremmer at flere barn og unge får delta i kultur- fritids- og idrettsaktiviteter

Invitasjon til å delta på verksted og møteplasser som fremmer at flere barn og unge deltar i organisert fritidsaktivitet og lek K...

Vellykket kursleder kurs - BRA MAT

Kurset "BRA-mat for bedre helse"skal bidra til å øke kunnskapen i befolkningen om kosthold og helse. Det skal kunne hjelpe deltakeren til å foreta de...

VELKOMMEN TIL WIKI FOLKEHELSE!

...

Vedlegg

Administrativ og politisk behandling av IKT-strategi Applikasjonsforvaltning Arbeid og prosjektgruppe for IKT-strate...

Utviklingsteam

"Expect the unexpected" Utviklingsteamet (F09) skal være fyrtårnet/spydspissen innenfor IKT i RFK og har et ambisiøst, overordnet mål om at ...

Utstyr (teknisk utstyr)

Samsung Pro - Hybrid PC med følgende tilleggsutstyr: HDMI til VGA Veske HDMI 1.4 til micro HDMI .. Trådløst tastatur (før vi fant ...

Utskriftstjeneste - sikkert nett

Beskrivelse av tjenesten Det er tilgjengelig utskriftstjeneste for alle pc'er som er tilkoplet et RFK nett. Utskriftst...

Utlån av utstyr

Beskrivelse av tjenesten Det er noen få bærbare pc’er tilgjengelig for utlån i kortere perioder. Utlån bestilles ho...

Utlysning av ekstra tilskudd til partnerskapskommunene

Rogaland fylkeskommune satser på lokal frivillighetspolitikk Rogaland fylkeskommune lyser nå ut midler for å stimulere kommunene til å utvikle ...

Universell utforming

http://www.universell-utforming.miljo.no/

Unified communication

http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_communications

Ung i Rogaland - presentasjoner fra konferansen 26.november

Takk til alle innledere og deltakere på konferansen Ung i Rogaland! Vi hadde en flott dag med en rekke interessante innlegg! Under finner du samtlige...

Tverrfaglig konferanse med fokus på tannhelsetjenesten sin rolle i avdekking av omsorgssvikt

Kompetansenettverk Vest arbeider for at tannhelsepersonell skal ha nødvendig kunnskap om barn som er utsatt for mishandling, overgrep eller annen ...

Trådløst nettverk

Beskrivelse av tjenesten Det er tilgjengelig trådløst nett for medarbeidere, elever og gjester på de videregående skole...

TRYGG TRAFIKK- koordinere sykkelopplæring

Trygg Trafikk koordinerer et sykkelopplæringstilbud for 5. klassene i Sør- Rogaland. Tilbudet gis i samarbeid med Fylkestrafikksikkerhetsutv...

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet

"Trafikksikker kommune" som begrep skal være et kvalitetsstempel for de kommuner som arbeider langsiktig og systematisk med trafikksikkerhet. Heft...

Tjenester

IKT- og arkivesksjonen tilbyr mange ulike konsulenttjenester. Innkjøp IKT-strategi Teknologiplan ...

Tjeneste - Mal

Beskrivelse av tjenesten Hva er inkludert? [image] ...

Tirsdag 7.mai

Program for tirsdag 7.mai : http://www.nkul.no Opptak finner du her etter hvert som de blir godkjent av foredragsholderne. ...

Tidslinje for ulike IKT aktiviteter mm

IKT RFK mm on Dipity.

The Fun Theory

For å kunne endre adferd på alle medarbeidere slik at vi får en organisasjon som ser nytten av avviksmeldinger og tar i bruk e-håndbøkene skal hu...

Tester

25.10.13: Microsoft Surface Pro 2

Testbig

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

Test

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

Terminalserver - Tynn klient

Beskrivelse av tjenesten Terminalserver gir mulighet for å få tilgang til programvare med pc’er som har lav ytelse (...

Telefoni

Beskrivelse av tjenesten Drift av telefoniløsning for fasttelefoner i sentraladministreassjonen. ...

Teknologiplan

Beskrivelse av tjenesten IKT- og arkivseksjonen utarbeider i samarbeid med seksjoner, skoler, avdelinger og fore...

Tekniske utfordringer

Det har vært noen, men få tekniske utfordringer...

Tannhelse Rogaland

Tjenester for Tannhelse Rogaland IKT-Brukerhjelpen Brukeridentitet Fjernoppkopling Innkjøp - produkter ...

Ta vare på velgerne dine! En folkehelsekampanje rettet mot politikere

Nettverk for Sunne kommuner har utarbeidet en folkehelsekampanje rettet mot politikere. Ved å gå inn på linken under og klikke deg inn på de tre fane...

Ta vare på velgerne dine - informasjonskampanje rettet mot politikere

Ta vare på velgerne dine!

Søknader

Mal for søknad...........

Søknad om å bli programfylket for Program for folkehelsearbeid i kommune 2017-2027, er sendt

SØKNAD TIL TILTAKSUTVIKLING INNEN PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE 2018 - FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE 27.02.18 [image] Vi viser til ...

Søknad og retningslinjer for pilotprosjektet

Testpiloten startet opp etter en søknad fra SOTS (Stavanger offshore tekniske skole)i mai/juni 2012. Søknaden ble diskutert i Utviklingsteamet ...

Systemeiermøter - driftsmøter

Driftsmøte

Superbrukere

Seksjon/skole Etternavn Fornavn Epost Fylkesrådmannen ...