Search all wikis and blogs »

Search results in Win10

Win10

[Wikiforsiderev.jpg] Høsten 2014/2015 startet "Win10" - fase 2 av Win8/touch prosjektet. Her kommer snart mer info om "Win10", men for...

Win8/touch prosjektet.

Høsten 2012 startet Win8/touch prosjektet.

Win8/touch

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

Møter og samlinger/workshops

19. juni 2012 [Download file "oppstartsmøte19062012.pdf"] 13.september 2012 Statusmøte og videre framdrift i testpiloten: [Download f...

Rapport fra Fase 1

Rapport fra Fase 1 28.08.2014: [Download file "Rapportfase1win8touch28082014.pdf"]

Søknad og retningslinjer for pilotprosjektet

Testpiloten startet opp etter en søknad fra SOTS (Stavanger offshore tekniske skole)i mai/juni 2012. Søknaden ble diskutert i Utviklingsteamet ...

Erfaringer og Status

Erfaringer: SOTS Godalen vgs St.Svithun vgs Status Status pr.22.mars 2013: [Download file "Status pr 22.03.2...

Vågen vgs

Søknad [Download file "Søknad fra Vågen vgs testpilot W8 2013.pdf"]

St.Svithun vgs

Søknad: [Download file "SøknadfraStSvithunvgs om deltagelse i pilotprosjekt for bruk av Win8 og t.pdf"]

Godalen vgs sine nettbrett og "hybrid" PCer

Følgende deltakere deltar fra Godalen vgs. Oversikt over deltakere og utstyr for 2014, se nederst på siden. Deltakere i 2013: ...

Godalen vgs

Søknad: [Download file "SøknadfraGodalenvgs.pdf"] Godalen vgs tester på ulike nettbrett og "hybrid" PCer

"Hybrid" PCer som testes ut og som har blitt testet ut i pilotprosjektet

Samsung Ativ Smart PC Pro SOTS, St.Svithun vgs og RFK sentralt(Torill og Fredd) kjøpte Samsung Ativ Smart PC Pro da denne kom til Norge i ...

Deltakere i pilotprosjektet

Skole Fag, fagretninger, ledelse Type "hybrid" PC Vært med fra dato S...

Framdrift, møter, samlinger/workshops og konferanser

Framdrift, møter og samlinger/workshops og konferanser Dato Hva? Merknad/Resultat 06.06.2012...

SOTS 

Søknad: Prosjektplan: [Download file "ProsjektplanSOTS.pdf"]

Ideer, tips og triks

Utstyr (teknisk utstyr) Tekniske utfordringer Pedagogiske utfordringer Office 2013

Innlegg på konferanser

Rogalandskonferansen mars 2013: Innlegget er laget i OneNote, for å vise at vi bruker det i prosjektet. Presentasjon fra Godalen vgs på...

Erfaringer og status

SOTS Erfaringer Status per

Retningslinjer for pilotprosjektet

Skoler, som ønsker å få være med i dette utviklings prosjektet må forholde seg til følgende: 1. Skolen må sende inn en søknad til torill.evy.thune...

SOTS Erfaringer

Pr. 15.august - skolestart 2013/2014: Ved SOTS har vi nå hatt nye Win8/Touch-PC-er i ca. 1/2 år. Vi er 6 personer med noe forskjellig...

Status

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

Pedagogiske utfordringer

Her skal vi skrive litt før ferien..

Tekniske utfordringer

Det har vært noen, men få tekniske utfordringer...

Dokumentasjon av erfaringer mm

Presentasjoner på Rogalandskonferansen 2013 og Fagforum IKT skole: Svend Øvrebekk og SOTS:Presentasjon Geir Lund og Godalen ...

Utstyr (teknisk utstyr)

Samsung Pro - Hybrid PC med følgende tilleggsutstyr: HDMI til VGA Veske HDMI 1.4 til micro HDMI .. Trådløst tastatur (før vi fant ...

Skydrive

Skydrivekontoer

Test

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

Bruksanvisninger

Her ligger bruksanvisning for Samsung Aktiv Smart PC

Kravspec

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

Søknader

Mal for søknad...........