Tags

Verktøy

"Access anywhere, learn everywhere"


Samhandlingsverktøy

Prosjekt Samordning og Samhandling har som et hovedmål å bruke færrest mulig, men funksjonelle samhandlingsverktøy. "Gamle"dysfunksjonelle IKT-verktøy vil fases ut og vi skal unngå å bruke parallelle verktøy.

Alle nye verktøy som tas i bruk kan i en viss periode tilpasses og utvikles for vårt formål. Det er derfor viktig å spille inn ønsker om endring/tilpasning så snart som mulig. Bruk denne wikien til å komme med forslag.

Det er et mål at verktøyene skal gi den ansatte mulighet til å bidra til erfaringsdeling og videreutvikle en lærende organisasjon.

Nedenfor finner du kort informasjon om de enkelte verktøy samt lenker til leverandør for de som ønsker mer utfyllende data.SupportPoint

SupportPoint SelfService (SPSS) gjør det enkelt for sluttbrukere å finne informasjon, melde saker og bestille tjenester.

SupportPoint Servicedesk (SPSD) er et moderne service- og helpdeskverktøy.

[Les mer om hva andre mener om dette verktøyet...]


Lenker til modulene våre i RFK:

SPSD: http://sp.rogfk.no/
SPSS: Kommer...
Det jobbes med å få på plass følgende funksjonalitet:Alle ansatte kan legge inn informasjon om ønskede og uønskede hendelser i et webbasert grensesnitt?

Admin kan velge hvilke hendelser som skal publiseres og gjøres søkbare for hele organisasjonen?

Brukeren får da tilgang til følgende informasjon:

 • Hva skjedde?
 • Hvorfor skjedde det?
 • Hvordan unngå at det skjer igjen?
 • Hvordan implementere "best practise"?


Abonnere og dele

Brukeren kan også abonnere på læring innenfor ulike kategorier. Når nye hendelser publiseres, mottar brukeren en e-post med nøkkelinformasjon om hendelsen.

Hele organisasjonen kan søke etter relevant læring

SPSS/SPSD: Tilgang/opprette "saker"/diskusjoner ol må avklares, egne tagger,

Funksjonalitet - admin av hendelser:

 • Fast mal for innlegging av nye hendelser?
 • Slette/oppdatere eksisterende hendelser
 • Forhåndsvisning av hendelser
 • Administrator bestemmer hva som skal publiseres
 • Dele hendelser med andre FK?

Funksjonalitet - søk etter hendelser:

 • Alle ansatte kan søke i publiserte hendelser?
 • Visuell og intuitiv søkemotor
 • Abonnere på relevante hendelser
 • Skrive ut hendelser
 • Lagre hendelser i PDF
 • Dele læring fra hendelser med andre
 • Kommentere/diskutere læring fra hendelser


MS Lync

Med Microsoft Lync får vi et effektivt verktøy for samhandling og sikker kommunikasjon. I følge Microsoft er Lync fremtidens plattform for kommunikasjon der bruker kan sitte i ett grensesnitt og styre alle former for kommunikasjon og enkelt velge den formen som er formålstjenlig for oppgaven. Mens Skype og Microsoft Live Messenger (MSN) er en usikret løsning for privatmarkedet, er Microsoft Lync en bedriftsløsning som gir brukere registrert i bedriftens brukerkatalog (Active Directory/AD) en sikker og kryptert kommunikasjonskanal. Ønsker man å kommunisere sikkert på tvers av organisasjoner kan en bedrifts Microsoft Lync løsning kobles med andre organisasjoners Microsoft Collaboration-løsning uten ekstra lisenskost.

Vår pilotinstallasjon vil være uten EDGE-server (ekstern kommunikasjon) og Exchange-integrasjon.

Microsoft Lync har følgende muligheter:

Status på tilgjengelighet (“presence”)
Status på tilgjengelighet, eller “Presence”, gir viktig informasjon til omverdenen slik at den vet når man er tilgjengelig og gir bruker mulighet til å fortelle omverden at en for eksempel ikke ønsker å bli forstyrret.

Integrasjon med Microsoft Outlook
Integrert med Microsoft Exchange Server og brukers kalenderinformasjon i Microsoft Outlook publiseres status på tilgjengelighet i Microsoft Lync. Tiden andre bruker for å nå deg reduseres kraftig da de slipper å kontakte deg når du er opptatt.


Lynmeldinger (Instant Messaging)
Ved bruk av lynmeldinger kan brukere raskt opprette “chat”-dialog og dele filer.

Telefoni
Tale er en viktig del av Collaboration. Teknisk sett så er det forskjell om en ringer mellom PC’er, IP-telefoner eller mellom PC og telefoni via offentlig telenett, men for brukerne oppleves det likt. Tidligere ble telefonkonferanse sjeldent brukt fordi det opplevdes som vanskelig, men med Microsoft Lync er dette enkelt.
Telefonmulighetene er mange:
 • Dempe lyden av egen mikrofon
 • Styring av høyttaler og lydstyrke
 • Sette over telefon til andre med mulighet for å søke etter navn, kunnskap eller taste inn nytt nummer
 • Eskalere en “en-til-en samtale” til en konferanse
 • Starte en telefonkonferanse
Video
Vi kjenner alle fordelene med å bruke videokonferanse for å slippe reisevirksomhet, spare
miljø og få mer effektiv kommunikasjon mellom mennesker uansett lokasjon. Det å se ansikt
og kroppsspråk er viktig i enkelte sammenhenger. Microsoft Lync har standard mulighet for to
typer kamera. Web kamera og “Round Table” kamera som dekker 360 grader fra sin plassering.

Mobiltelefon
Du kan se “presence” på alle dine kontakter også på mobilen, samt mulighet for:
starte IM, sende mail eller starte samtale og konferanse via server. En funksjon som gjør
konferanse enkelt og ikke minst mulighet for bedre styre kostnad når server kan sette opp IPtelefoni
samtale.

Applikasjon- og skjermdeling
Samhandling er fundamentet i Collaboration. “Presence”, IM, tale og video gir god
samhandlingsmulighet, men noen ganger er det nødvendig å presentere/vise informasjon og
kanskje sammen gjøre endringer på samme informasjon- og data grunnlag. Microsoft Lync har
dette fundamentet.

Logg og opptak
Microsoft Lync gir bruker mulighet for flere former for kommunikasjon og det kan være behov for å lagre denne aktiviteten. Microsoft Lync har derfor også logg og opptaksmuligheter.

Konferanse
Sentralt i Collaboration er konferanse. En funksjon som er den mest effektivitetsfremmende løsningen når flere har behov for å kommunisere og samhandle, men ikke nødvendigvis er på samme lokasjon.

Ad-hock konferanse via Microsoft Lync
Dagens aktivitetsnivå tvinger oss til å handle raskt og det er ikke alltid det er mulig å planlegge nødvendige møter. Collaboration gjør det mulig for bruker å finne tilgjengelige ressurser, velge formålstjenlig kommunikasjonskanal og handle raskt. Ad-hock møter og konferanser kan startes raskt og ved behov med Microsoft Lync.

Planlagt konferanse via Microsoft Outlook
Man kan invitere til møter og konferanser frem i tid ved å sende invitasjon via e-post. Den invitasjonen som genereres inneholder informasjon som gir mulighet for bruker å delta i konferansen /møtet via egen Microsoft Collaboration-klient (Lync, Office Communicator eller Live Messenger) eller web klient.

Muligheter for integrasjon med ekstern telefoni
 • Telefonsamtaler over offentlig nett
 • Telefonkonferanse (deltakere ringer inn til sikker konferansebro)
 • Summetone over IP fra for eksempel Telenor eller Netcom gir mulighet for “Single Number Reach” slik at samme nummer vises enten man ringer fra PC eller mobil/fasttelefon
Muligheter for integrasjon med Tandberg videokonferanse:
 • Kombinere Tandberg video med Microsoft Lync videosamtaler
 • Tandberg sender flere videostrømmer som en strøm til Microsoft Lync slik at flere videostrømmer kan vises samtidig

Kilder: Atea og MS


HRessurs

HRessurs kompetansemodul gir oss oversikt over kompetansen hos de ansatte. Systemet er fleksibelt i forhold til både hva og hvordan man ønsker å lagre, søke opp og hente ut informasjon om de ansattes kompetanse.


it's Learning:

Fades ut som diskusjonsforum/"database" for hendelser/løsninger, beholdes som Fagforum.

Kommentarer

/groups/testwiki_freddgr/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=PSSlist/groups/testwiki_freddgr/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=PSSInnhold (klikk for mer...)CustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=PSS0/groups/testwiki_freddgr/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreversePSSInnhold (klikk for mer...)custom/groups/testwiki_freddgr/search/index.rss?tag=hotlist/groups/testwiki_freddgr/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot2/groups/testwiki_freddgr/sidebar/HotListfreddFredd G. Rundevold2013-01-09 12:16:22+00:002013-01-09 12:16:22updated4freddFredd G. Rundevold2013-01-09 12:16:00+00:002013-01-09 12:16:00updated3Added tag - hotfreddFredd G. Rundevold2013-01-09 12:15:56+00:002013-01-09 12:15:56addTag2First createdfreddFredd G. Rundevold2013-01-09 12:12:15+00:002013-01-09 12:12:15created1wiki2013-01-09T12:16:22+00:00groups/testwiki_freddgr/wiki/afa5eFalsePSS - brev til rektorene fra fylkesdirektør i opplæringsavdelingen/groups/testwiki_freddgr/wiki/afa5e/PSS__brev_til_rektorene_fra_fylkesdirektor_i_opplringsavdelingen.htmlFredd G. Rundevold4 updatesPSS - brev til rektorene fra fylkesdirektør i opplæringsavdelingen Vedlagt brev som fylkesdirektøren for opplæring sendte alle rektorene i desember 2012: [Download file "Brev_til_rektorene_fra_oppldir.doc"] Falsefredd2013-01-09T12:16:22+00:00freddFredd G. Rundevold2012-11-06 12:08:07+00:002012-11-06 12:08:07updated105freddFredd G. Rundevold2012-06-21 06:21:44+00:002012-06-21 06:21:44updated104freddFredd G. Rundevold2012-06-15 07:13:57+00:002012-06-15 07:13:57updated103freddFredd G. Rundevold2012-06-15 07:13:33+00:002012-06-15 07:13:33updated102freddFredd G. Rundevold2012-06-15 07:11:42+00:002012-06-15 07:11:42updated101freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:31:38+00:002012-06-15 06:31:38updated100freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:31:07+00:002012-06-15 06:31:07updated99Added tag - hotfreddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:28:42+00:002012-06-15 06:28:42addTag98freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:27:41+00:002012-06-15 06:27:41updated97freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:26:03+00:002012-06-15 06:26:03updated96freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:24:10+00:002012-06-15 06:24:10updated95freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:22:40+00:002012-06-15 06:22:40updated94freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:12:45+00:002012-06-15 06:12:45updated93freddFredd G. Rundevold2012-06-14 17:22:02+00:002012-06-14 17:22:02updated92freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:29:01+00:002012-06-14 15:29:01updated91freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:28:23+00:002012-06-14 15:28:23updated90freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:28:07+00:002012-06-14 15:28:07updated89freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:26:21+00:002012-06-14 15:26:21updated88freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:25:52+00:002012-06-14 15:25:52updated87freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:24:54+00:002012-06-14 15:24:54updated86freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:03:11+00:002012-06-14 15:03:11updated85freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:57:48+00:002012-06-14 14:57:48updated84freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:49:08+00:002012-06-14 14:49:08updated83freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:48:39+00:002012-06-14 14:48:39updated82freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:47:05+00:002012-06-14 14:47:05updated81freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:39:56+00:002012-06-14 14:39:56updated80freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:28:50+00:002012-06-14 14:28:50updated79freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:10:47+00:002012-06-14 09:10:47updated78freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:10:00+00:002012-06-14 09:10:00updated77freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:08:13+00:002012-06-14 09:08:13updated76freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:06:23+00:002012-06-14 09:06:23updated75freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:03:02+00:002012-06-14 09:03:02updated74freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:01:29+00:002012-06-14 09:01:29updated73freddFredd G. Rundevold2012-06-14 08:59:57+00:002012-06-14 08:59:57updated72freddFredd G. Rundevold2012-06-14 08:45:18+00:002012-06-14 08:45:18updated71freddFredd G. Rundevold2012-06-14 07:52:01+00:002012-06-14 07:52:01updated70freddFredd G. Rundevold2012-06-14 07:46:09+00:002012-06-14 07:46:09updated69freddFredd G. Rundevold2012-05-25 11:51:03+00:002012-05-25 11:51:03updated68freddFredd G. Rundevold2012-05-25 11:03:21+00:002012-05-25 11:03:21updated67freddFredd G. Rundevold2012-05-24 18:19:46+00:002012-05-24 18:19:46updated66freddFredd G. Rundevold2012-05-24 17:01:38+00:002012-05-24 17:01:38updated65freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:52:49+00:002012-05-24 16:52:49updated64freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:49:21+00:002012-05-24 16:49:21updated63freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:48:16+00:002012-05-24 16:48:16updated62freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:46:42+00:002012-05-24 16:46:42updated61freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:41:24+00:002012-05-24 16:41:24updated60freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:38:53+00:002012-05-24 16:38:53updated59freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:37:47+00:002012-05-24 16:37:47updated58freddFredd G. Rundevold2012-05-24 15:10:57+00:002012-05-24 15:10:57updated57freddFredd G. Rundevold2012-05-24 15:10:17+00:002012-05-24 15:10:17updated56freddFredd G. Rundevold2012-05-24 15:09:06+00:002012-05-24 15:09:06updated55freddFredd G. Rundevold2012-05-23 06:44:34+00:002012-05-23 06:44:34updated54Added tag - pssfreddFredd G. Rundevold2012-05-22 08:24:11+00:002012-05-22 08:24:11addTag53freddFredd G. Rundevold2012-05-22 07:55:32+00:002012-05-22 07:55:32updated52freddFredd G. Rundevold2012-05-22 07:52:58+00:002012-05-22 07:52:58updated51Minor editfreddFredd G. Rundevold2012-05-22 06:34:17+00:002012-05-22 06:34:17removeTag50Removed tag - testtagfreddFredd G. Rundevold2012-05-22 06:34:17+00:002012-05-22 06:34:17removeTag49freddFredd G. Rundevold2012-05-16 07:34:50+00:002012-05-16 07:34:50updated48freddFredd G. Rundevold2012-05-09 08:37:59+00:002012-05-09 08:37:59updated47freddFredd G. Rundevold2012-05-09 08:02:17+00:002012-05-09 08:02:17updated46freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:58:13+00:002012-05-09 07:58:13updated45freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:57:29+00:002012-05-09 07:57:29updated44freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:56:05+00:002012-05-09 07:56:05updated43freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:46:54+00:002012-05-09 07:46:54updated42freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:35:34+00:002012-05-09 07:35:34updated41freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:06:46+00:002012-05-09 07:06:46updated40freddFredd G. Rundevold2012-05-07 06:29:20+00:002012-05-07 06:29:20updated39freddFredd G. Rundevold2012-04-30 07:23:38+00:002012-04-30 07:23:38updated38freddFredd G. Rundevold2012-04-17 07:59:53+00:002012-04-17 07:59:53updated37freddFredd G. Rundevold2012-04-17 07:56:26+00:002012-04-17 07:56:26updated36freddFredd G. Rundevold2012-04-17 07:34:03+00:002012-04-17 07:34:03updated35freddFredd G. Rundevold2012-04-17 07:07:03+00:002012-04-17 07:07:03updated34freddFredd G. Rundevold2012-04-17 07:01:24+00:002012-04-17 07:01:24updated33freddFredd G. Rundevold2012-04-17 06:34:27+00:002012-04-17 06:34:27updated32freddFredd G. Rundevold2012-03-29 08:18:00+00:002012-03-29 08:18:00updated31freddFredd G. Rundevold2012-03-29 07:57:31+00:002012-03-29 07:57:31updated30freddFredd G. Rundevold2012-03-29 07:52:48+00:002012-03-29 07:52:48updated29freddFredd G. Rundevold2012-03-28 11:15:21+00:002012-03-28 11:15:21updated28freddFredd G. Rundevold2012-03-28 07:29:02+00:002012-03-28 07:29:02updated27freddFredd G. Rundevold2012-03-28 07:21:22+00:002012-03-28 07:21:22updated26freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:59:01+00:002012-03-27 16:59:01updated25freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:55:35+00:002012-03-27 16:55:35updated24freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:51:01+00:002012-03-27 16:51:01updated23freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:41:49+00:002012-03-27 16:41:49updated22freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:37:31+00:002012-03-27 16:37:31updated21freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:35:08+00:002012-03-27 16:35:08updated20freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:34:18+00:002012-03-27 16:34:18updated19freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:22:44+00:002012-03-27 16:22:44updated18freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:14:36+00:002012-03-27 16:14:36updated17freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:10:45+00:002012-03-27 16:10:45updated16freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:02:36+00:002012-03-27 16:02:36updated15freddFredd G. Rundevold2012-03-27 15:59:33+00:002012-03-27 15:59:33updated14freddFredd G. Rundevold2012-03-27 15:17:36+00:002012-03-27 15:17:36updated13freddFredd G. Rundevold2012-03-27 12:46:17+00:002012-03-27 12:46:17updated12freddFredd G. Rundevold2012-03-27 09:22:05+00:002012-03-27 09:22:05updated11freddFredd G. Rundevold2012-03-27 09:11:53+00:002012-03-27 09:11:53updated10freddFredd G. Rundevold2012-03-27 08:30:41+00:002012-03-27 08:30:41updated9freddFredd G. Rundevold2012-03-27 07:42:58+00:002012-03-27 07:42:58updated8freddFredd G. Rundevold2012-03-27 07:42:37+00:002012-03-27 07:42:37updated7freddFredd G. Rundevold2012-03-27 07:41:30+00:002012-03-27 07:41:30updated6freddFredd G. Rundevold2012-03-27 07:41:07+00:002012-03-27 07:41:07updated5freddFredd G. Rundevold2012-03-27 07:38:48+00:002012-03-27 07:38:48updated4freddFredd G. Rundevold2012-03-15 08:39:24+00:002012-03-15 08:39:24updated3Added tag - testtagfreddFredd G. Rundevold2012-03-15 08:22:44+00:002012-03-15 08:22:44addTag2First createdfreddFredd G. Rundevold2012-03-15 08:17:13+00:002012-03-15 08:17:13created1wiki2012-11-06T12:08:07+00:00groups/testwiki_freddgr/wiki/welcomeFalseOm PSS: Prosjekt Samordning og samhandling/groups/testwiki_freddgr/wiki/welcome/Om_PSS_Prosjekt_Samordning_og_samhandling.htmlFredd G. Rundevold105 updatesOm PSS: Prosjekt Samordning og samhandling "Always to create great services" Hva er PSS? IKT- og arkivavdelingen har i samarbeid med alle skolene og Opplæringsavdelingen igangsatt e...Falsefredd2012-11-06T12:08:07+00:00hot/groups/testwiki_freddgr/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/testwiki_freddgr/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/testwiki_freddgr/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/testwiki_freddgr/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…