Tags

Flyt- og rutinebeskrivelser
Diagrammet "Bedre flyt..." visualiserer arbeidsflyten i prosjektet. Alle enkeltelementer er gitt et flytdiagramnummer, f eks F03, F018 ol. Dette er gjort for lettere å beskrive hva som skjer i arbeidsflyten og for å kunne beskrive arbeidsflytrutinene som er gitt nummer R001, R002 osv.

R001: Brukerhjelp
Bruker melder alle IKT-relaterte spørsmål/feil ol - som ikke løses på den enkelte skole/lokasjon, jf R002 - til brukerhjelpen via e-post (F07) og/eller SupportPoint selvbetjening (F06) . Brukerhjelpen vurderer henvendelsen og beslutter ut i fra egen kompetanse (F018) å besvare hendvendelsen selv (F026), eller dersom egen kompetanse ikke finnes på området, å sende hendvendelsen videre til en av K0X-gruppene (F022) som løser henvendelsen og melder tilbake til bruker (F031) via SupportPoint selvbetjening (F06) eller MS Lync (F010). I begge tilfeller registreres hendvendelsen i SupportPoint Servicedesk (F20/21) for arkivering/FAQ og ressurs for del & bruk (F025).

Responstid for tilbakemelding til bruker avklares for alle typer hendelser.

R002: Lokale hendelser
Lokale hendelser (F037) på den enkelte skole/lokasjon - som ikke meldes via R001 - registreres og legges inn i SSP: Arkiv/FAQ/Del & bruk (F025). Jf diskusjonsforum i it's learning:


Det utarbeides rutiner for hvem som har ansvar for at slike og liknende hendelser fanges opp, registreres og publiseres (abonnement). Denne rutinen er svært viktig for å fange opp alle hendelser som skjer og løses på den enkelte lokasjon/skole.


R003: Kompetansekartlegging
Alle ansatte (personell fra F014, F017, F023) som deltar/utfører rutine R001, skal registrere sin kompetanse i HRessurs Kompetansekartlegging (F016). Her registreres formell kompetanse, sertifiseringer og realkompetanse.

På bakgrunn av F016 legges ansatte inn i virtuelle team (F30) som igjen tildeles sin(e) kompetansegrupper (K0X) primært ut i fra sin spesialkompetanse, sekundært ut i fra ansattønske om å utvide/oppgradere sin kompetanse gjennom del & bruk, samlinger interne og eksterne kurs ol (F033).


R004: Kompetanseutvikling
Kompetanseutvikling skal primært skje via samarbeid, samhandling og delingskultur i virtuelle team og K-grupper (F030, F033), sekundært via egenutviklingstid (F025, F028) og tradisjonelle kanaler for kompetanseutvikling - les mer om dette i Virtuelle team og kompetansegrupper.


R005: Virtuelle team
Les mer i Virtuelle team og kompetansegrupper

R006: Utviklingsteam
I Utviklingsteamet (F09) deltar ansatte fra F014, F017 og F023. Teamets primæroppgaver finner du her. For saker som teamet vurderer som "har livets rett"/realiserbare, kan det opprettes Prosjektrom (F011) på RFK sin nye nettportal. I Prosjektrommet deltar de som Utviklingsteamet mener er formålstjenlige for hvert prosjekt.

R007: Hva skjer?
Publisering av hva som skjer i Utviklingsteamet og i Prosjektrommet (F09 og F10) i SSP (ev egen database for ped-ikt).

R008: SupportPoint
  • Rutinebeskrivelse for arkivering/sletting
  • Rutinebeskrivelse for FAQ
  • Rutinebeskrivelse for del & bruk
(F025)

R009: Pedagogisk bruk av IKT (en fremtidig tillegsmodul/modell i prosjektet Samordning og samhandling)
Eksempel: Det opprettes en Del & bruk/FAQ for pedagogisk bruk av IKT (F032) som inneholder alle eksisterende skolerelaterte prosjekter i RFK samt ev de som er i Prosjektrommet F011. Modulen kan betjenes etter samme modell som for R001 Brukerhjelp/R002 Lokale hendelser
.

Kommentarer

/groups/testwiki_freddgr/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=PSSlist/groups/testwiki_freddgr/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=PSSInnhold (klikk for mer...)CustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=PSS0/groups/testwiki_freddgr/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreversePSSInnhold (klikk for mer...)custom/groups/testwiki_freddgr/search/index.rss?tag=hotlist/groups/testwiki_freddgr/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot2/groups/testwiki_freddgr/sidebar/HotListfreddFredd G. Rundevold2013-01-09 12:16:22+00:002013-01-09 12:16:22updated4freddFredd G. Rundevold2013-01-09 12:16:00+00:002013-01-09 12:16:00updated3Added tag - hotfreddFredd G. Rundevold2013-01-09 12:15:56+00:002013-01-09 12:15:56addTag2First createdfreddFredd G. Rundevold2013-01-09 12:12:15+00:002013-01-09 12:12:15created1wiki2013-01-09T12:16:22+00:00groups/testwiki_freddgr/wiki/afa5eFalsePSS - brev til rektorene fra fylkesdirektør i opplæringsavdelingen/groups/testwiki_freddgr/wiki/afa5e/PSS__brev_til_rektorene_fra_fylkesdirektor_i_opplringsavdelingen.htmlFredd G. Rundevold4 updatesPSS - brev til rektorene fra fylkesdirektør i opplæringsavdelingen Vedlagt brev som fylkesdirektøren for opplæring sendte alle rektorene i desember 2012: [Download file "Brev_til_rektorene_fra_oppldir.doc"] Falsefredd2013-01-09T12:16:22+00:00freddFredd G. Rundevold2012-11-06 12:08:07+00:002012-11-06 12:08:07updated105freddFredd G. Rundevold2012-06-21 06:21:44+00:002012-06-21 06:21:44updated104freddFredd G. Rundevold2012-06-15 07:13:57+00:002012-06-15 07:13:57updated103freddFredd G. Rundevold2012-06-15 07:13:33+00:002012-06-15 07:13:33updated102freddFredd G. Rundevold2012-06-15 07:11:42+00:002012-06-15 07:11:42updated101freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:31:38+00:002012-06-15 06:31:38updated100freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:31:07+00:002012-06-15 06:31:07updated99Added tag - hotfreddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:28:42+00:002012-06-15 06:28:42addTag98freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:27:41+00:002012-06-15 06:27:41updated97freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:26:03+00:002012-06-15 06:26:03updated96freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:24:10+00:002012-06-15 06:24:10updated95freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:22:40+00:002012-06-15 06:22:40updated94freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:12:45+00:002012-06-15 06:12:45updated93freddFredd G. Rundevold2012-06-14 17:22:02+00:002012-06-14 17:22:02updated92freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:29:01+00:002012-06-14 15:29:01updated91freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:28:23+00:002012-06-14 15:28:23updated90freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:28:07+00:002012-06-14 15:28:07updated89freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:26:21+00:002012-06-14 15:26:21updated88freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:25:52+00:002012-06-14 15:25:52updated87freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:24:54+00:002012-06-14 15:24:54updated86freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:03:11+00:002012-06-14 15:03:11updated85freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:57:48+00:002012-06-14 14:57:48updated84freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:49:08+00:002012-06-14 14:49:08updated83freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:48:39+00:002012-06-14 14:48:39updated82freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:47:05+00:002012-06-14 14:47:05updated81freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:39:56+00:002012-06-14 14:39:56updated80freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:28:50+00:002012-06-14 14:28:50updated79freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:10:47+00:002012-06-14 09:10:47updated78freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:10:00+00:002012-06-14 09:10:00updated77freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:08:13+00:002012-06-14 09:08:13updated76freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:06:23+00:002012-06-14 09:06:23updated75freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:03:02+00:002012-06-14 09:03:02updated74freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:01:29+00:002012-06-14 09:01:29updated73freddFredd G. Rundevold2012-06-14 08:59:57+00:002012-06-14 08:59:57updated72freddFredd G. Rundevold2012-06-14 08:45:18+00:002012-06-14 08:45:18updated71freddFredd G. Rundevold2012-06-14 07:52:01+00:002012-06-14 07:52:01updated70freddFredd G. Rundevold2012-06-14 07:46:09+00:002012-06-14 07:46:09updated69freddFredd G. Rundevold2012-05-25 11:51:03+00:002012-05-25 11:51:03updated68freddFredd G. Rundevold2012-05-25 11:03:21+00:002012-05-25 11:03:21updated67freddFredd G. Rundevold2012-05-24 18:19:46+00:002012-05-24 18:19:46updated66freddFredd G. Rundevold2012-05-24 17:01:38+00:002012-05-24 17:01:38updated65freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:52:49+00:002012-05-24 16:52:49updated64freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:49:21+00:002012-05-24 16:49:21updated63freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:48:16+00:002012-05-24 16:48:16updated62freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:46:42+00:002012-05-24 16:46:42updated61freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:41:24+00:002012-05-24 16:41:24updated60freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:38:53+00:002012-05-24 16:38:53updated59freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:37:47+00:002012-05-24 16:37:47updated58freddFredd G. Rundevold2012-05-24 15:10:57+00:002012-05-24 15:10:57updated57freddFredd G. Rundevold2012-05-24 15:10:17+00:002012-05-24 15:10:17updated56freddFredd G. Rundevold2012-05-24 15:09:06+00:002012-05-24 15:09:06updated55freddFredd G. Rundevold2012-05-23 06:44:34+00:002012-05-23 06:44:34updated54Added tag - pssfreddFredd G. Rundevold2012-05-22 08:24:11+00:002012-05-22 08:24:11addTag53freddFredd G. Rundevold2012-05-22 07:55:32+00:002012-05-22 07:55:32updated52freddFredd G. Rundevold2012-05-22 07:52:58+00:002012-05-22 07:52:58updated51Minor editfreddFredd G. Rundevold2012-05-22 06:34:17+00:002012-05-22 06:34:17removeTag50Removed tag - testtagfreddFredd G. Rundevold2012-05-22 06:34:17+00:002012-05-22 06:34:17removeTag49freddFredd G. Rundevold2012-05-16 07:34:50+00:002012-05-16 07:34:50updated48freddFredd G. Rundevold2012-05-09 08:37:59+00:002012-05-09 08:37:59updated47freddFredd G. Rundevold2012-05-09 08:02:17+00:002012-05-09 08:02:17updated46freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:58:13+00:002012-05-09 07:58:13updated45freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:57:29+00:002012-05-09 07:57:29updated44freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:56:05+00:002012-05-09 07:56:05updated43freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:46:54+00:002012-05-09 07:46:54updated42freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:35:34+00:002012-05-09 07:35:34updated41freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:06:46+00:002012-05-09 07:06:46updated40freddFredd G. Rundevold2012-05-07 06:29:20+00:002012-05-07 06:29:20updated39freddFredd G. Rundevold2012-04-30 07:23:38+00:002012-04-30 07:23:38updated38freddFredd G. Rundevold2012-04-17 07:59:53+00:002012-04-17 07:59:53updated37freddFredd G. Rundevold2012-04-17 07:56:26+00:002012-04-17 07:56:26updated36freddFredd G. Rundevold2012-04-17 07:34:03+00:002012-04-17 07:34:03updated35freddFredd G. Rundevold2012-04-17 07:07:03+00:002012-04-17 07:07:03updated34freddFredd G. Rundevold2012-04-17 07:01:24+00:002012-04-17 07:01:24updated33freddFredd G. Rundevold2012-04-17 06:34:27+00:002012-04-17 06:34:27updated32freddFredd G. Rundevold2012-03-29 08:18:00+00:002012-03-29 08:18:00updated31freddFredd G. Rundevold2012-03-29 07:57:31+00:002012-03-29 07:57:31updated30freddFredd G. Rundevold2012-03-29 07:52:48+00:002012-03-29 07:52:48updated29freddFredd G. Rundevold2012-03-28 11:15:21+00:002012-03-28 11:15:21updated28freddFredd G. Rundevold2012-03-28 07:29:02+00:002012-03-28 07:29:02updated27freddFredd G. Rundevold2012-03-28 07:21:22+00:002012-03-28 07:21:22updated26freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:59:01+00:002012-03-27 16:59:01updated25freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:55:35+00:002012-03-27 16:55:35updated24freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:51:01+00:002012-03-27 16:51:01updated23freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:41:49+00:002012-03-27 16:41:49updated22freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:37:31+00:002012-03-27 16:37:31updated21freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:35:08+00:002012-03-27 16:35:08updated20freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:34:18+00:002012-03-27 16:34:18updated19freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:22:44+00:002012-03-27 16:22:44updated18freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:14:36+00:002012-03-27 16:14:36updated17freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:10:45+00:002012-03-27 16:10:45updated16freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:02:36+00:002012-03-27 16:02:36updated15freddFredd G. Rundevold2012-03-27 15:59:33+00:002012-03-27 15:59:33updated14freddFredd G. Rundevold2012-03-27 15:17:36+00:002012-03-27 15:17:36updated13freddFredd G. Rundevold2012-03-27 12:46:17+00:002012-03-27 12:46:17updated12freddFredd G. Rundevold2012-03-27 09:22:05+00:002012-03-27 09:22:05updated11freddFredd G. Rundevold2012-03-27 09:11:53+00:002012-03-27 09:11:53updated10freddFredd G. Rundevold2012-03-27 08:30:41+00:002012-03-27 08:30:41updated9freddFredd G. Rundevold2012-03-27 07:42:58+00:002012-03-27 07:42:58updated8freddFredd G. Rundevold2012-03-27 07:42:37+00:002012-03-27 07:42:37updated7freddFredd G. Rundevold2012-03-27 07:41:30+00:002012-03-27 07:41:30updated6freddFredd G. Rundevold2012-03-27 07:41:07+00:002012-03-27 07:41:07updated5freddFredd G. Rundevold2012-03-27 07:38:48+00:002012-03-27 07:38:48updated4freddFredd G. Rundevold2012-03-15 08:39:24+00:002012-03-15 08:39:24updated3Added tag - testtagfreddFredd G. Rundevold2012-03-15 08:22:44+00:002012-03-15 08:22:44addTag2First createdfreddFredd G. Rundevold2012-03-15 08:17:13+00:002012-03-15 08:17:13created1wiki2012-11-06T12:08:07+00:00groups/testwiki_freddgr/wiki/welcomeFalseOm PSS: Prosjekt Samordning og samhandling/groups/testwiki_freddgr/wiki/welcome/Om_PSS_Prosjekt_Samordning_og_samhandling.htmlFredd G. Rundevold105 updatesOm PSS: Prosjekt Samordning og samhandling "Always to create great services" Hva er PSS? IKT- og arkivavdelingen har i samarbeid med alle skolene og Opplæringsavdelingen igangsatt e...Falsefredd2012-11-06T12:08:07+00:00hot/groups/testwiki_freddgr/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/testwiki_freddgr/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/testwiki_freddgr/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/testwiki_freddgr/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…