Search all wikis and blogs »

Search results in [ Prosjekt Samordning og samhandling ]

PSS - brev til rektorene fra fylkesdirektør i opplæringsavdelingen

Vedlagt brev som fylkesdirektøren for opplæring sendte alle rektorene i desember 2012: [Download file "Brev_til_rektorene_fra_oppldir.doc"]

Om PSS: Prosjekt Samordning og samhandling

"Always to create great services" Hva er PSS? IKT- og arkivavdelingen har i samarbeid med alle skolene og Opplæringsavdelingen igangsatt e...