Search all wikis and blogs »

Search results in [ Prosjekt Samordning og samhandling ]

PSS - brev til rektorene fra fylkesdirektør i opplæringsavdelingen

Vedlagt brev som fylkesdirektøren for opplæring sendte alle rektorene i desember 2012: [Download file "Brev_til_rektorene_fra_oppldir.doc"]

Om PSS: Prosjekt Samordning og samhandling

"Always to create great services" Hva er PSS? IKT- og arkivavdelingen har i samarbeid med alle skolene og Opplæringsavdelingen igangsatt e...

Virtuelle team og kompetansegrupper

When you're working with someone, come to it with the attitude of "my friend's amazing." And sure enough, they are. [Support_Center_365px.jpg] ...

Kompetansekartlegging

"Mind the Gap" [SPP-0027_195px.png] Kompetansekartleggingen skal gi oss best mulig svar på følgende: Kompetansemål (M), kompetanse-nå (N) og komp...

Verktøy

"Access anywhere, learn everywhere" [Dele_icons.png] Samhandlingsverktøy Prosjekt Samordning og Samhandling har som et hovedmå...

Flyt- og rutinebeskrivelser

[image] Diagrammet "Bedre flyt..." visualiserer arbeidsflyten i prosjektet. Alle enkeltelementer er gitt et flytdiagramnummer, f eks F03, F018 ol. D...

Utviklingsteam

"Expect the unexpected" Utviklingsteamet (F09) skal være fyrtårnet/spydspissen innenfor IKT i RFK og har et ambisiøst, overordnet mål om at ...

Pedagogisk bruk av IKT

Når vår modell for samarbeid og samhandling innenfor området IKT-drift er implementert, kan det tenkes at en går videre med et trinn 2: Pedagogi...

Prosjektrommet

Her publisere alle prosjekter som Utviklingsteamet ønsker igangsatt. Prosjektrommet vil være en av modulene i vår nye internett/intranettløsning ...

Samordning og samhandling

"Always to create great services" Nye arbeidsformer: Samordning og samhandling [SPP-0003.png]Et av hovedmålene med PSS er at en i de...

Referat IKT- og arkiv og Opplæringsavdelingen/skoler

Referat IKT- og arkiv og Opplæringsavdelingen/skoler Omstillingsprosjektet Administrasjonsavdelingen – Opplæringsavdelingen Gamla...