Tags

Om PSS: Prosjekt Samordning og samhandling

"Always to create great services"

Hva er PSS?

IKT- og arkivavdelingen har i samarbeid med alle skolene og Opplæringsavdelingen igangsatt et samordnings- og samhandlingsprosjekt (PSS). Målet er å effektivisere avdelingenes arbeidsmåter og sikre god kvalitet på arbeidet som gjøres gjennom å endre måten det jobbes på slik at samarbeid med og involvering av kollegaer skjer i langt større grad enn tidligere.

Bedre samarbeid, informasjonsflyt og kompetansedeling 
er hovedstikkord og mål for prosjektet.


Denne wiki'en beskriver prosjektets bakgrunn, målsetting, innhold og verktøy. I sidebaren til høyre finner du via innholdsfortegnelsen klikkbare snarveier til enkeltelementene.

I What's hot vil du finne de aller siste oppdateringene.

Presentasjon av prosjektet

Se presentasjonen som ble vist på "Åpen dag"

Bruk wikien!

I tillegg til å dokumentere prosjektet, ønsker vi at wiki'en skal være en arena for innspill, kommentarer og diskusjon. Ved å delta her kan du medvirke til prosjektets retning og profil :-)

Abonner på nyheter via RSS:

Se RSS-ikoner i sidebaren til høyre. Bruk disse til å få oppdateringer rett inn i GroupWise.

Kontaktinfo:

Prosjektleder er seniorrådgiver Fredd G Rundevold 51 92 15 15 - 907 62 312
(Mangler og feil på denne wikien bes meldt på epost til prosjektleder.)


Creative Commons-lisens
Prosjekt samordning og samhandling av Fredd G Rundevold, Rogaland fylkeskommune er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Unported Lisens.

Kommentarer