SAMFUNNSFAG

Velkommen til Skeisvang vgs sin digitale lærebok i SAMFUNNSFAG!


Samfunnsfag er faget om samfunnet vårt. Et samfunn defineres gjerne som mennesker som lever sammen. Dette faget fokuserer på ulike sider ved hvordan mennesker gjør nettopp det. Fag som historie, geografi og religion blir også regnet som samfunnsfag, men på videregående skole er dette egne fag. Samfunnsfag tar her derfor for seg mer om hvordan samfunnet er organisert og fungerer sosialt, økonomisk, politisk og kulturelt.


Faget består av fem hovedområder som du alltid finner lenker til her på startsiden:

  1. Utforskeren
  2. Individ, samfunn og kultur
  3. Arbeids- og næringsliv
  4. Politikk og demokrati
  5. Internasjonale forhold


Hovedområdene er delt inn i ulike temaer som tar utgangspunkt i læreplanen i faget. For hvert av disse temaene vil det ligge lærestoff og oppgaver som skal hjelpe deg til oppnå målene i læreplanen. Hele læreplanen finner du her.


Lykke til med arbeidet i samfunnsfag!


Kopirett © 2012-2017 Torfinn Sirnes og John Rasmus Eliassen.

Kommentarer