Tags

  Kreative itslearning brukere

  På Rogalandskonferansen ble årets kreative lærere kåret.

  Nils Viken- direktør for itslearning Norge- sammen med Torill Evy Thune- rådgiver i pedagogisk bruk av IKT i seksjon for opplæring i skole (og medlem av programkomiteen for konferansen)- delte ut priser (iPad 3) til 5 pedagoger som hadde utmerket seg med kreativ bruk av itslearning og annen IKT. (Nomineringskriteriene)

  De 5 nominerte lærerne presenterte sin kreative bruk på parallellseminarer første dag på Rogalandskonferansen.

  Vi vet at eksempler på innovativ og pedagogisk bruk av itslearning som er overførbar til andre lærere, kan være en av de beste måtene å motivere andre lærere for mer pedagogisk bruk av plattformen og andre IKT verktøy. Det er fortsatt litt unorsk å gi utmerkelser til lærere, og derfor er vi stolte over de tøffe lærerne som tør å vise fram og dele av sin kunnskap med andre.

  Prisvinnerne av en iPad 3 er:

  Ådne Sæverud

  Ådne Sæverud og Eddie Robert Andresen fra Stavanger katedralskole.

  De fikk prisen for sine prosjekter i itslearning innen musikkfagene, bl.a.en konsert. Elevene er prosjektledere og legger ut all dokumentasjon i prosjektet i itslearning. Lærerne bruker GoogleDokumenter for bl.a.alle øvingsplaner med lenke fra itslearning. Lærerne skaper stort engasjement med oppdateringer og kontinuerlige tilbakemeldinger til elevene- alt i itslearning.

  Elevene er aktive brukere ved at de:

  • legger inn alll dokumentasjon i prosjektet i prosjektfaget i itslearning
  • fyller inn i øvingsplanen i Google docs- når, hvor og hva de skal øve på i sin prosjektgruppe
  • skriver logg, foretar egenevaluering
  Lærerne tar opp videoer av øvingene og generalprøver og elevene må aktivt evaluere seg selv og andre. Videoer tas opp med iPhone.

  Undervisningsopplegget er klart overførbart til mange andre fag/emner hvor man har prosjektbasert undervisning.
  Kristin Ansnes Ravndal fra Strand vgs og Nettskolen

  Kristin Ansnes Ravndal

  er kreativ og utforskende for hva hun kan legge ut og for hvordan hun kan bruke ulike funksjoner i itslearning. Som en kollega sier: "hun jeg vil nominere bruker itslearning på kreative måter hele tiden i hverdagen". Kristin har bl.a. brukt forklaringssekvens, testverktøyet, undersøkelse. Hun har utarbeidet videoer for å forklare tysk grammatikk,tyske lyder, hvor de kan finne tøddeltast på tastaturet - alt med lenke fra itslearning. (flipped classroom). Hun bruker aktivt arbeidsplaner i itslearning hver uke hvor alle relevante lenker til videoer, oppgaver, tester oa er lagt inn ut fra læringsmålene.
  Hun bruker aktivt grupper for tilpasset opplæring.
  Det hun gjør i fagene sine har stor overføringsverdi til andre lærere.


  Sverre Skjold fra Vardafjell vgs

  Sverre, som underviser på Medie- og kommunikasjon, er kreativ og utforskende og utarbeider instruksjonvideoer vba Camtasia som publiseres på YouTube med lenke fra itslearning. Alle lenker til videoer legegs ut på oppslagstavlen slik at elevene skal jobbe etter flipped-classroom- prinsippene. (forelesning som lekse, oppgaveløsning med veileder). Sverre skaper engasjement og aktiviserer elevene.

  Sverre Skjold

  Andre lærere kan ta i bruk ideene hans i forhold til flipped classroom i mange fag/emner.

  Sverre deler av sine erfaringer og eksempler med andre lærere og bruker selv fagmapper om igjen i andre klasser når et nytt skoleår starter.


  Frank Bertheussen fra Stavanger Offshore tekniske skole (SOTS)

  Frank Bertheussen

  underviser i elektrofag på teknisk fagskole linje for elkraft, som også har mange nettstudenter.
  Frank bruker mange ulike IKT-verktøy i læringssituasjonene på en kreativ og utforskende måte.
  Han bruker bl.a.: Dokumentkamera, interaktive tavler, video, videokonferanse, el.skrivebrett og alt blir tatt opp og lagt ut med lenke fra itslearning. Han bruker Faststone Capture og Vimeo. Han lager også enkle instruksjonsvideoer (flipped classroom) med bruk av bl.a. mobiltelefon.
  Frank har en stor bruk av tester i itslearning for at studentene skal holde framdriften.
  Han er en av pådriverne i bruk av IKT- verktøy på sin egen skole.
  Frank sitt undervisningsopplegg kan overføres til mange andre emner/fag og læreren ser i stor grad gjenbruksfaktoren ved bruk av tester.
  Kommentarer

  /groups/rogkonf12/search/index.rss?tag=hotlist/groups/rogkonf12/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot2/groups/rogkonf12/sidebar/HotListgoldingTimothy Scott Golding2012-04-20 06:16:12+00:002012-04-20 06:16:12updated12goldingTimothy Scott Golding2012-04-20 06:16:07+00:002012-04-20 06:16:07updated11goldingTimothy Scott Golding2012-04-19 09:29:35+00:002012-04-19 09:29:35updated10tthuneTorill Evy Thune2012-01-30 11:49:08+00:002012-01-30 11:49:08updated9tthuneTorill Evy Thune2012-01-30 11:43:15+00:002012-01-30 11:43:15updated8tthuneTorill Evy Thune2012-01-30 11:21:23+00:002012-01-30 11:21:23updated7tthuneTorill Evy Thune2012-01-30 09:59:37+00:002012-01-30 09:59:37updated6tthuneTorill Evy Thune2012-01-30 09:42:19+00:002012-01-30 09:42:19updated5tthuneTorill Evy Thune2012-01-24 06:57:54+00:002012-01-24 06:57:54updated4Added tag - hottthuneTorill Evy Thune2012-01-24 06:49:07+00:002012-01-24 06:49:07addTag3tthuneTorill Evy Thune2012-01-24 06:47:32+00:002012-01-24 06:47:32updated2First createdtthuneTorill Evy Thune2012-01-24 06:47:01+00:002012-01-24 06:47:01created1wiki2012-04-20T06:16:12+00:00groups/rogkonf12/wiki/2b68cFalsePlenumsforedrag/groups/rogkonf12/wiki/2b68c/Plenumsforedrag.htmlTimothy Scott Golding12 updatesPlenumsforedrag Her kommer litt mer om plenumsforedragene Tirsdag 17.april kl.0935 Professor Sigmund Loland, Idrettshøgskolen : "Kan skolen lære noe a...Falsegolding2012-04-20T06:16:12+00:00goldingTimothy Scott Golding2012-04-16 18:05:30+00:002012-04-16 18:05:30updated29goldingTimothy Scott Golding2012-04-16 18:01:18+00:002012-04-16 18:01:18updated28tthuneTorill Evy Thune2012-04-11 06:34:07+00:002012-04-11 06:34:07updated27tthuneTorill Evy Thune2012-04-11 06:25:45+00:002012-04-11 06:25:45updated26tthuneTorill Evy Thune2012-03-30 07:45:35+00:002012-03-30 07:45:35updated25tthuneTorill Evy Thune2012-03-29 06:15:45+00:002012-03-29 06:15:45updated24tthuneTorill Evy Thune2012-02-29 07:51:50+00:002012-02-29 07:51:50updated23tthuneTorill Evy Thune2012-02-29 07:47:12+00:002012-02-29 07:47:12updated22goldingTimothy Scott Golding2012-02-23 09:38:48+00:002012-02-23 09:38:48updated21goldingTimothy Scott Golding2012-02-23 09:37:28+00:002012-02-23 09:37:28updated20tthuneTorill Evy Thune2012-02-15 07:36:11+00:002012-02-15 07:36:11updated19tthuneTorill Evy Thune2012-02-15 07:21:14+00:002012-02-15 07:21:14updated18tthuneTorill Evy Thune2012-02-15 07:19:32+00:002012-02-15 07:19:32updated17tthuneTorill Evy Thune2012-02-15 07:19:03+00:002012-02-15 07:19:03updated16tthuneTorill Evy Thune2012-01-30 12:30:03+00:002012-01-30 12:30:03updated15tthuneTorill Evy Thune2012-01-30 12:28:07+00:002012-01-30 12:28:07updated14tthuneTorill Evy Thune2012-01-30 12:21:22+00:002012-01-30 12:21:22updated13tthuneTorill Evy Thune2012-01-30 12:11:59+00:002012-01-30 12:11:59updated12tthuneTorill Evy Thune2012-01-30 12:06:45+00:002012-01-30 12:06:45updated11tthuneTorill Evy Thune2012-01-30 12:02:03+00:002012-01-30 12:02:03updated10tthuneTorill Evy Thune2012-01-30 11:58:54+00:002012-01-30 11:58:54updated9tthuneTorill Evy Thune2012-01-30 11:50:05+00:002012-01-30 11:50:05updated8Added tag - hottthuneTorill Evy Thune2012-01-24 06:48:59+00:002012-01-24 06:48:59addTag7Removed tag - whats hottthuneTorill Evy Thune2012-01-24 06:48:55+00:002012-01-24 06:48:55removeTag6Added tag - whats hottthuneTorill Evy Thune2012-01-24 06:48:45+00:002012-01-24 06:48:45addTag5Removed tag - menutthuneTorill Evy Thune2012-01-24 06:48:38+00:002012-01-24 06:48:38removeTag4Added tag - menutthuneTorill Evy Thune2012-01-24 06:48:21+00:002012-01-24 06:48:21addTag3tthuneTorill Evy Thune2012-01-24 06:48:13+00:002012-01-24 06:48:13updated2First createdtthuneTorill Evy Thune2012-01-24 06:47:55+00:002012-01-24 06:47:55created1wiki2012-04-16T18:05:30+00:00groups/rogkonf12/wiki/9f7caFalseParallellseminarer- Program/groups/rogkonf12/wiki/9f7ca/Parallellseminarer_Program.htmlTimothy Scott Golding29 updatesParallellseminarer- Program Parallellseminarer fra kl.1400- 1800, se oversikt i tabellene: Kl.1400- ca. 1450 (med unntak av 1A og 2A, se tabell) 1A ...Falsegolding2012-04-16T18:05:30+00:00hot/groups/rogkonf12/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/rogkonf12/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/rogkonf12/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search