Tags

Parallellseminar 4

Parallellseminar 4 : Moderne teknologi til distribusjon av undervisningsinnhold består av 3 stasjoner, som alle deltakerne på seminaret skal gjennom med ca. 30 minutter på hver stasjon.

Stasjon 1 : SOTS m/Interaktive tavler, elektronisk skriveflate, gotomeeting mm

Stasjon 2: Nettskolen Rogaland m/videoproduksjon mm

Stasjon 3: Videopodcast, videokonferanse mm


Stasjon 1:

SOTS (Stavanger offshore tekniske skole) har flere fjernundervisningstilbud på vegne av RFK.


Lærere ansatt i yrkesfaglig studieretning som mangler kompetanse for fast ansettelse kan følge undervisning innen teknisk fagskole i hele fylket ved siden av jobb. Teknisk fagskole gjennomføres da på 3 år via videokonferanse, opptak, nettmøter, itslearning og egenstudier.

Det benyttes flere IKT-verktøy i kombinasjoner som skal gi best mulig læring. Lang erfaring med mediene og metodene har resultert i en kombinasjon som viser seg å fungere godt.

På seminaret vil de anvendte teknologier og metoder demonstreres og det vil også settes opp en stand hvor interesserte kan se nærmere på våre utvalgte verktøy.
SOTS ligger fint til i Stavanger


Stasjon3:

Vi vil på denne stasjonen blant annet demonstrere hvordan en kan bruke podcast som en distribusjonsmetode for bilde og lyd samt en rask innføring i RFKs vertøy for å opprette en podcast.

Kommentarer

/groups/rogalandskonferansen2011/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Hovedsidelist/groups/rogalandskonferansen2011/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=HovedsideHovedsideCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Hovedside0/groups/rogalandskonferansen2011/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseHovedsideHovedsidecustom/groups/rogalandskonferansen2011/search/index.rss?tag=hotlist/groups/rogalandskonferansen2011/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot1/groups/rogalandskonferansen2011/sidebar/HotListadminAdministrator2011-03-21 18:22:40+00:002011-03-21 18:22:40updated9tthuneTorill Evy Thune2011-02-22 07:50:54+00:002011-02-22 07:50:54updated8tthuneTorill Evy Thune2011-02-21 08:12:47+00:002011-02-21 08:12:47updated7tthuneTorill Evy Thune2011-02-21 08:12:36+00:002011-02-21 08:12:36updated6tthuneTorill Evy Thune2011-02-21 08:06:39+00:002011-02-21 08:06:39updated5Added tag - hotovrebekkSvend Øvrebekk2011-02-16 20:02:28+00:002011-02-16 20:02:28addTag4ovrebekkSvend Øvrebekk2011-02-16 20:01:51+00:002011-02-16 20:01:51updated3ovrebekkSvend Øvrebekk2011-02-16 20:00:59+00:002011-02-16 20:00:59updated2First createdovrebekkSvend Øvrebekk2011-02-16 19:49:22+00:002011-02-16 19:49:22created1wiki2011-03-21T18:22:40+00:00groups/rogalandskonferansen2011/wiki/88002FalseParallellseminar 4/groups/rogalandskonferansen2011/wiki/88002/Parallellseminar_4.htmlAdministrator9 updatesParallellseminar 4 Parallellseminar 4 : Moderne teknologi til distribusjon av undervisningsinnhold består av 3 stasjoner, som alle deltakerne på seminaret skal gjennom ...Falseadmin2011-03-21T18:22:40+00:00hot/groups/rogalandskonferansen2011/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/rogalandskonferansen2011/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/rogalandskonferansen2011/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search