Tags

  1. Klasseledelse og IKT- Pilotprosjektet PPBU (Programvare for PC-bruk i undervisningen)

  Klasseledelse og IKT - Pilotprosjektet PPBU: Download file "KlasseledelseogIKT.doc"

  Du kan også lese litt mer om pilotprosjektet PPBU på wikien for Den digitale skolen


  Denne parallellsesjonen tar for seg Utviklingsdelen, forskningsdelen og resultater fra pilotprosjektet.

  Utviklingsdelen: Torill Evy Thune Og Tore Wersland, begge rådgivere innen pedagogisk bruk av IKT og Den digitale skolen i Rogaland fylkeskommune.

  Lærere og elever fra to av pilotskolene tar for seg erfaringer i pilotprosjektet, hva som har vært nyttig og hva som har vært utfordrende. i tillegg sier de litt om veien videre...

  Forskningsdelen: Professor Rune Krumsvik og forsker Kristine Ludvigsen, begge fra Universitetet i Bergen

  Resultater og praktiske erfaringer:


  Kommentarer

  /groups/rogalandskonferansen2011/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Hovedsidelist/groups/rogalandskonferansen2011/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=HovedsideHovedsideCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Hovedside0/groups/rogalandskonferansen2011/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseHovedsideHovedsidecustom/groups/rogalandskonferansen2011/search/index.rss?tag=hotlist/groups/rogalandskonferansen2011/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot1/groups/rogalandskonferansen2011/sidebar/HotListadminAdministrator2011-03-21 18:22:40+00:002011-03-21 18:22:40updated9tthuneTorill Evy Thune2011-02-22 07:50:54+00:002011-02-22 07:50:54updated8tthuneTorill Evy Thune2011-02-21 08:12:47+00:002011-02-21 08:12:47updated7tthuneTorill Evy Thune2011-02-21 08:12:36+00:002011-02-21 08:12:36updated6tthuneTorill Evy Thune2011-02-21 08:06:39+00:002011-02-21 08:06:39updated5Added tag - hotovrebekkSvend Øvrebekk2011-02-16 20:02:28+00:002011-02-16 20:02:28addTag4ovrebekkSvend Øvrebekk2011-02-16 20:01:51+00:002011-02-16 20:01:51updated3ovrebekkSvend Øvrebekk2011-02-16 20:00:59+00:002011-02-16 20:00:59updated2First createdovrebekkSvend Øvrebekk2011-02-16 19:49:22+00:002011-02-16 19:49:22created1wiki2011-03-21T18:22:40+00:00groups/rogalandskonferansen2011/wiki/88002FalseParallellseminar 4/groups/rogalandskonferansen2011/wiki/88002/Parallellseminar_4.htmlAdministrator9 updatesParallellseminar 4 Parallellseminar 4 : Moderne teknologi til distribusjon av undervisningsinnhold består av 3 stasjoner, som alle deltakerne på seminaret skal gjennom ...Falseadmin2011-03-21T18:22:40+00:00hot/groups/rogalandskonferansen2011/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/rogalandskonferansen2011/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/rogalandskonferansen2011/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search