Tags

Parallellseminarene

Kl.14.00 - 15.45:

1. Klasseledelse og IKT- Pilotprosjektet PPBU (Programvare for PC-bruk i undervisningen)

v/Rune Krumsvik, Kristine Ludvigsen, Torill Evy Thune, Tore Wersland og noen lærere fra piloten.

Les mer...

Presentasjonen til Tore og Torill:

Download file "KlasseledelseogIKTRogkonf11220311.ppt"

2. Bedre læring med LMS og web 2.0

v/Svend Andreas Horgen, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Presentasjonen hans finnes her...

Download file "lms-digitale-tester1.pdf"

Download file "lms-digitale-tester2.pdf"


3. Hvordan skape et godt læringsmiljø gjennom tydelig klasseledelse

v/Kjetil Andreas Hansen, Karmøy PPS

Se foredraget hans her.. (Mediasite)

Download file "Positivt læringsmiljø.pdf"


4. Moderne teknologi til distribusjon av undervisningsinnhold. Workshop med 3 stasjoner hvor aktuelle IKT- verktøy og metoder presenteres og demonstreres.

v/Terje Garvik og Svend Øvrebekk, SOTS; Lars Eirik Støle, Skeisvang vgs; Sverre Wilhelmsen, Gand vgs; Idar Ose, Nettskolen Rogaland.

Les mer...


5. Yrkesretting og digital bruk i matematikken

v/Matematikksenteret.


9. Nr.1 Bruk av blogg i trykk og foto og visuell kultur og samfunn

v/Evelyn Scholtz og Brit Iren Haavik, Vågen vgs

Les mer...


Kl.16.15- 18.00


1. Vurdering i den digitale skolen

v/Rune Krumsvik


2. Sosiale medier og personlig læringsnettverk (PLN)

v/Svend Anderas Horgen, Høyskolen i Sør-Trøndelag

Presentasjonen hans finnes her...

- Hvordan lage Google-konto:

- Etherpad brukt til samskriving:

Download file "Tankekart-iPad.pdf"


3. Utfordrende elevadferd- forebygging og håndtering

v/Kjetil Andreas Hansen, Karmøy PPS

Se foredraget hans her... (Mediasite)

Download file "Problematferd i skolen vgs.pdf"


4. Moderne teknologi til distribusjon av undervisningsinnhold. Workshop med 3 stasjoner hvor aktuelle IKT- verktøy og metoder presenteres og demonstreres.

v/Terje Garvik og Svend Øvrebekk, SOTS; Lars Eirik Støle, Skeisvang vgs; Sverre Wilhelmsen, Gand vgs; Idar Ose, Nettskolen Rogaland.

Les mer...


5. Yrkesretting og digital bruk i norsk og engelsk

v/Gro Helen Preston, Haugaland vgs

Download file "Rogalandskonferansen_2011_preston.pdf"


6. Det handler ikke om teknologi - bruk av sosiale medier og web 2.0 i Nettskolen Rogaland

v/Anne Berit Skipavåg Tveit, Sindre Nordengen og Evy Nodland, Sauda og Dalane vgs.

Les mer...


8. Nr.1 Hvordan bruker jeg NDLA i undervisningen i naturfag

v/Reidar Kyllesdal Vågsbygd vgs, Kristiansand


9. Nr.2 Bruk av wiki i engelskfaget

v/Gunta Dale, Hilde Anfindsen og Tim Golding, Haugaland vgs

Download file "Engelsk wiki 2011.pdf"


Kommentarer

/groups/rogalandskonferansen2011/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Hovedsidelist/groups/rogalandskonferansen2011/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=HovedsideHovedsideCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Hovedside0/groups/rogalandskonferansen2011/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseHovedsideHovedsidecustom/groups/rogalandskonferansen2011/search/index.rss?tag=hotlist/groups/rogalandskonferansen2011/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot1/groups/rogalandskonferansen2011/sidebar/HotListadminAdministrator2011-03-21 18:22:40+00:002011-03-21 18:22:40updated9tthuneTorill Evy Thune2011-02-22 07:50:54+00:002011-02-22 07:50:54updated8tthuneTorill Evy Thune2011-02-21 08:12:47+00:002011-02-21 08:12:47updated7tthuneTorill Evy Thune2011-02-21 08:12:36+00:002011-02-21 08:12:36updated6tthuneTorill Evy Thune2011-02-21 08:06:39+00:002011-02-21 08:06:39updated5Added tag - hotovrebekkSvend Øvrebekk2011-02-16 20:02:28+00:002011-02-16 20:02:28addTag4ovrebekkSvend Øvrebekk2011-02-16 20:01:51+00:002011-02-16 20:01:51updated3ovrebekkSvend Øvrebekk2011-02-16 20:00:59+00:002011-02-16 20:00:59updated2First createdovrebekkSvend Øvrebekk2011-02-16 19:49:22+00:002011-02-16 19:49:22created1wiki2011-03-21T18:22:40+00:00groups/rogalandskonferansen2011/wiki/88002FalseParallellseminar 4/groups/rogalandskonferansen2011/wiki/88002/Parallellseminar_4.htmlAdministrator9 updatesParallellseminar 4 Parallellseminar 4 : Moderne teknologi til distribusjon av undervisningsinnhold består av 3 stasjoner, som alle deltakerne på seminaret skal gjennom ...Falseadmin2011-03-21T18:22:40+00:00hot/groups/rogalandskonferansen2011/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/rogalandskonferansen2011/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/rogalandskonferansen2011/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search