Tags

Fellesforedrag

Tirsdag 22.mars

0930 Åpning av konferansen v/Odd Henning Johannessen, rektor Haugaland vgs


0935 - 1030 "Fra sagaene via Gutenberg til digital kunnskapsformidling og Facebook"

v/stipendiat Arne Olav Nygard,Universitetet i Stavanger

Mykje av kunnskapen i samfunnet vårt som har vore organisert i ulike analoge medium, som til dømes trykte medium, blir no i aukande grad organisert digitalt. Dette har følgjer for både privat-, utdannings- og yrkesliv, og koss vi tenkjer kunnskapar i det store og heile. I dette føredraget ser eg på nokre sider ved denne digitaliseringa, både generelt og i skule og utdanning.

Download file "Rogalandskonferansen, mars 2011 eksportert.pdf"


Se foredraget hans her... (Mediasite)

1045- 1145 "Arbeidsmåter i den digitale skolen"

v/Marita Aksnes, Stavanger katedralskole

Den digitale skolen gir rom for nye arbeidsmåter for både lærer og elev. Hvordan kan undervisningen organiseres i et digitalt klasserom? Hvilke muligheter har vi, og hvilke utfordringer møter vi på?

Download file "Digitale arbeidsmåter - Rogalandskonferansen M. Aksnes.ppt"

Se foredraget hennes her... (Mediasite)


1245- 1400 "Klasseledelse og IKT"

v/Professor Rune Krumsvik, Universitetet i Bergen


1400- 1800 Parallellseminarer


Onsdag 23. mars

0830- 1000 "How do we integrate new technologies in today's education and which skills are required to meet the future challenges of a digital school "

v/Professor George Siemens, Athabasca University.


Se foredraget hans her... (Mediasite)


1140- 1230 "Elevene og den digitale skolen"

v/elevorganisasjonen

Se foredraget her... (Mediasite)


1240- 1345 "Næringslivets krav til hva vi trenger å lære i det nye digitale kompetansesamfunnet"

v/Jostein Soland, leder av næringsforeningen i Stavanger

Download file "Rogalandskonferansen2011_soland.pdf"

Se foredraget hans her... (Mediasite)


Kommentarer

/groups/rogalandskonferansen2011/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Hovedsidelist/groups/rogalandskonferansen2011/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=HovedsideHovedsideCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Hovedside0/groups/rogalandskonferansen2011/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseHovedsideHovedsidecustom/groups/rogalandskonferansen2011/search/index.rss?tag=hotlist/groups/rogalandskonferansen2011/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot1/groups/rogalandskonferansen2011/sidebar/HotListadminAdministrator2011-03-21 18:22:40+00:002011-03-21 18:22:40updated9tthuneTorill Evy Thune2011-02-22 07:50:54+00:002011-02-22 07:50:54updated8tthuneTorill Evy Thune2011-02-21 08:12:47+00:002011-02-21 08:12:47updated7tthuneTorill Evy Thune2011-02-21 08:12:36+00:002011-02-21 08:12:36updated6tthuneTorill Evy Thune2011-02-21 08:06:39+00:002011-02-21 08:06:39updated5Added tag - hotovrebekkSvend Øvrebekk2011-02-16 20:02:28+00:002011-02-16 20:02:28addTag4ovrebekkSvend Øvrebekk2011-02-16 20:01:51+00:002011-02-16 20:01:51updated3ovrebekkSvend Øvrebekk2011-02-16 20:00:59+00:002011-02-16 20:00:59updated2First createdovrebekkSvend Øvrebekk2011-02-16 19:49:22+00:002011-02-16 19:49:22created1wiki2011-03-21T18:22:40+00:00groups/rogalandskonferansen2011/wiki/88002FalseParallellseminar 4/groups/rogalandskonferansen2011/wiki/88002/Parallellseminar_4.htmlAdministrator9 updatesParallellseminar 4 Parallellseminar 4 : Moderne teknologi til distribusjon av undervisningsinnhold består av 3 stasjoner, som alle deltakerne på seminaret skal gjennom ...Falseadmin2011-03-21T18:22:40+00:00hot/groups/rogalandskonferansen2011/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/rogalandskonferansen2011/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/rogalandskonferansen2011/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search