1. Klasseledelse og IKT- Pilotprosjektet PPBU (Programvare for PC-bruk i undervisningen): Revisions

1. Klasseledelse og IKT- Pilotprosjektet PPBU (Programvare for PC-bruk i undervisningen)

First created

This is placeholder text for your new wiki page. Replace it with your own.

1. Klasseledelse og IKT- Pilotprosjektet PPBU (Programvare for PC-bruk i undervisningen)

Nå i 2010 har alle elever i vgs egne bærbare datamaskiner og da er spørsmålet ”Hva skal elevene bruke datamaskinen til?” RFK , seksjon skole,...

1. Klasseledelse og IKT- Pilotprosjektet PPBU (Programvare for PC-bruk i undervisningen)

Klasseledelse og IKT - Pilotprosjektet PPBU: [Download file "KlasseledelseogIKT.doc"] Du kan også lese litt mer om pilotprosjektet PPBU ...

1. Klasseledelse og IKT- Pilotprosjektet PPBU (Programvare for PC-bruk i undervisningen)

Klasseledelse og IKT - Pilotprosjektet PPBU: [Download file "KlasseledelseogIKT.doc"] Du kan også lese litt mer om pilotprosjektet PPBU...

1. Klasseledelse og IKT- Pilotprosjektet PPBU (Programvare for PC-bruk i undervisningen)

Klasseledelse og IKT - Pilotprosjektet PPBU: [Download file "KlasseledelseogIKT.doc"] Du kan også lese litt mer om pilotprosjektet PPBU...

1. Klasseledelse og IKT- Pilotprosjektet PPBU (Programvare for PC-bruk i undervisningen)

Klasseledelse og IKT - Pilotprosjektet PPBU: [Download file "KlasseledelseogIKT.doc"] Du kan også lese litt mer om pilotprosjektet PPBU...

1. Klasseledelse og IKT- Pilotprosjektet PPBU (Programvare for PC-bruk i undervisningen)

Klasseledelse og IKT - Pilotprosjektet PPBU: [Download file "KlasseledelseogIKT.doc"] Du kan også lese litt mer om pilotprosjektet PPBU...

1. Klasseledelse og IKT- Pilotprosjektet PPBU (Programvare for PC-bruk i undervisningen)

Klasseledelse og IKT - Pilotprosjektet PPBU: [Download file "KlasseledelseogIKT.doc"] Du kan også lese litt mer om pilotprosjektet PPBU...

1. Klasseledelse og IKT- Pilotprosjektet PPBU (Programvare for PC-bruk i undervisningen)

Klasseledelse og IKT - Pilotprosjektet PPBU: [Download file "KlasseledelseogIKT.doc"] Du kan også lese litt mer om pilotprosjektet PPBU...