Tags

Pedagogisk bruk av videokonferanse og opptak

Stavanger offshore tekniske skole driver mye undervisning via videokonferanse og nettmøter.

Dette foredraget viser hvordan skolen gjennomfører dette, hvilke erfaringer som er gjort og hvordan man ser framover.

Foredrag 24.5: Videokonferanse

Kommentarer

/groups/rfkvideovideokonferansemm/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Menylist/groups/rfkvideovideokonferansemm/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=MenyMenyCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Meny0/groups/rfkvideovideokonferansemm/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseMenyMenycustom/groups/rfkvideovideokonferansemm/search/index.rss?tag=hotlist/groups/rfkvideovideokonferansemm/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/rfkvideovideokonferansemm/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/rfkvideovideokonferansemm/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/rfkvideovideokonferansemm/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/rfkvideovideokonferansemm/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search