Tags

Videoproduksjon

Tim Golding - Foredrag om "enkel" videoproduksjon


Download file "videoproduksjon.pptx"

Opptaket her er både video og podcast, da dette ble tatt litt om hverandre.

Midt under foredraget gikk strømmen i Haugesund, men det var ingen hindring for Tim og Lars Eirik.
I nærmere en time gikk videokonferanse og datadeling via 3G og mobiltelefon. Meget vellykket!

Kombinert foredrag

Kommentarer

/groups/rfkvideovideokonferansemm/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Menylist/groups/rfkvideovideokonferansemm/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=MenyMenyCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Meny0/groups/rfkvideovideokonferansemm/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseMenyMenycustom/groups/rfkvideovideokonferansemm/search/index.rss?tag=hotlist/groups/rfkvideovideokonferansemm/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/rfkvideovideokonferansemm/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/rfkvideovideokonferansemm/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/rfkvideovideokonferansemm/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/rfkvideovideokonferansemm/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search