Search all wikis and blogs »

Search results in RFK Video, videokonferanse mm

RFK Video, videokonferanse mm

Ett av satsingsområdene til seksjon skole høsten 2011 og skoleåret 2011/2012 er pedagogisk bruk av: - interaktive tavler - videokonferanse - video ...

Podcast

PODCAST: Opptaket her er både video og podcast, da dette ble tatt litt om hverandre. Midt under foredraget gikk strømmen i Haugesund, men det ...

Aktuelle pekere fra kurset

Pedagogisk bruk av videokonferanse: På kurset i pedagogisk bruk av videokonferanse viste Svend Øvrebekk bruk av digital skriveplate: Digita...

Videoproduksjon

Tim Golding - Foredrag om "enkel" videoproduksjon [Download file "videoproduksjon.pptx"] Opptaket her er både video og podcast, da dette bl...

Interaktive tavler

Smartboardtavle: Terje viser bruken av Smartboard

Pedagogisk bruk av videokonferanse og opptak

Stavanger offshore tekniske skole driver mye undervisning via videokonferanse og nettmøter. Dette foredraget viser hvordan skolen gjennomfø...