Search all wikis and blogs »

Search results in RFK Video, videokonferanse mm

RFK Video, videokonferanse mm

Ett av satsingsområdene til seksjon skole høsten 2011 og skoleåret 2011/2012 er pedagogisk bruk av: - interaktive tavler - videokonferanse - video ...

Aktuelle pekere fra kurset

Pedagogisk bruk av videokonferanse: På kurset i pedagogisk bruk av videokonferanse viste Svend Øvrebekk bruk av digital skriveplate: Digita...