Tags

  RFK Video, videokonferanse mm

  Ett av satsingsområdene til seksjon skole høsten 2011 og skoleåret 2011/2012 er
  pedagogisk bruk av:
  - interaktive tavler
  - videokonferanse
  - video opptak

  Det blir derfor arrangert en ny kursserie innen moderne teknologi til distribusjon av undervisningsinnhold etter høstferien.

  Det arrangeres:
  Kurs A Pedagogisk bruk av Interaktive tavler (SmartBoard, eBeam, 3M)

  Kurs B Pedagogisk bruk av video konferanse
  Se invitasjonen:
  Download file "InvitasjonkursIAogpedvideokonferansehøsten 2011.pdf"

  RFK v/seksjon skole arrangerte mandag 23. mai og tirsdag 24.mai "teasing" kurs innen moderne teknologi til distribusjon av undervisningsinnhold (pedagogisk bruk av videokonferanse og opptak, interaktive tavler, videoproduksjon og podcast)


  OPPTAKENE fra 24.mai på SOTS er lagt ut på de aktuelle sidene for emnene på kurset. I tillegg er det lagt ut noen av presentasjonene.

  Program og litt bakgrunn: Download file "Programoginnledningkurs.pdf"

  Pedagogisk bruk av videokonferanse og opptak


  Interaktive tavler


  Videoproduksjon


  Podcast


  Aktuelle pekere fra kurset


  Oppsummering fra kursene:


  Download file "Oppsummeringvideovideovideokonferansekurs.pdf"
  Kommentarer