Tags

  SAMLING 2- Demonstrasjon av praktiske eksempler

  Mandag 4.november kl. 0900- ca. 1430.
  Sted: Vågen vgs , Auditorium: C 305

  Program for samlingen:

  0900 - 1000: Web 2.0, nye rom for skriving og lesing og skulen v/Arne Olav Nygard

  1015 - 1100: Overvaking og kontroll i digitale klasserom

  1115 - 1200: Web 2.0 og klasseromsleiing (blogg og wiki) v/Ingunn Kjøl Wiig

  12-1230: Lunsj

  1230 - 1500: Praktisk arbeide med verktøy/oppgåva


  Samlingen vil i større grad ha et praktisk fokus, hvor vi vil presentere og diskutere ulike IKT-baserte verktøy for bruk i klasserommet, mellom kollegaer og elever.

  Som en introduksjon til dette presenteres ulike perspektiv på sosiale medier, og i hvilke grad dette representerer brudd eller kontinuitet med tradisjonell praksis i skolen.

  Sentrale begreper diskuteres, slik som bl.a.:

  web 2.0
  sosiale medium

  digital redskap i læringsarbeidet og i den digitale skolen


  Fra nyweb/UiS deltar Arne Olav Nygard, som arbeider med ungdom og digitale media.

  Kommentarer

  /groups/rfkinfo/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Menylist/groups/rfkinfo/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=MenyHovedmenyCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Meny0/groups/rfkinfo/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseMenyHovedmenycustom/groups/rfkinfo/search/index.rss?tag=hotlist/groups/rfkinfo/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot4/groups/rfkinfo/sidebar/HotListtthuneTorill Evy Thune2011-04-05 06:29:42+00:002011-04-05 06:29:42updated7tthuneTorill Evy Thune2011-04-05 06:29:03+00:002011-04-05 06:29:03updated6twerslandTore Wersland2011-03-16 17:50:41+00:002011-03-16 17:50:41updated5Added tag - hottwerslandTore Wersland2011-03-16 17:50:37+00:002011-03-16 17:50:37addTag4twerslandTore Wersland2011-03-16 17:50:33+00:002011-03-16 17:50:33updated3twerslandTore Wersland2011-03-16 17:46:13+00:002011-03-16 17:46:13updated2First createdtwerslandTore Wersland2011-03-16 17:44:53+00:002011-03-16 17:44:53created1wiki2011-04-05T06:29:42+00:00groups/rfkinfo/wiki/f1f54FalseStrategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014/groups/rfkinfo/wiki/f1f54/Strategisk_plan_for_den_digitale_skolen_2011_2014.htmlTorill Evy Thune7 updatesStrategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014 Administrativt vedtatt mandag 7. februar 2011 Planen går fra 2011 til 2014 og målene i planen forutsettes oppnådd innen planens utløpsdato....Falsetthune2011-04-05T06:29:42+00:00tthuneTorill Evy Thune2011-01-20 10:08:19+00:002011-01-20 10:08:19updated12tthuneTorill Evy Thune2011-01-18 10:05:25+00:002011-01-18 10:05:25updated11twerslandTore Wersland2011-01-06 12:37:21+00:002011-01-06 12:37:21updated10tthuneTorill Evy Thune2011-01-06 09:48:06+00:002011-01-06 09:48:06updated9Added tag - menytwerslandTore Wersland2011-01-06 08:43:21+00:002011-01-06 08:43:21addTag8twerslandTore Wersland2011-01-06 08:42:44+00:002011-01-06 08:42:44updated7twerslandTore Wersland2011-01-06 08:42:18+00:002011-01-06 08:42:18updated6twerslandTore Wersland2011-01-06 08:40:53+00:002011-01-06 08:40:53updated5Added tag - hottthuneTorill Evy Thune2011-01-06 08:40:48+00:002011-01-06 08:40:48addTag4tthuneTorill Evy Thune2011-01-06 08:38:10+00:002011-01-06 08:38:10updated3tthuneTorill Evy Thune2011-01-06 08:31:21+00:002011-01-06 08:31:21updated2First createdtthuneTorill Evy Thune2011-01-06 08:23:12+00:002011-01-06 08:23:12created1wiki2011-01-20T10:08:19+00:00groups/rfkinfo/wiki/e847fFalseStrategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014/groups/rfkinfo/wiki/e847f/Strategisk_plan_for_den_digitale_skolen_2011_2014.htmlTorill Evy Thune12 updatesStrategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014 Opplæringsavdelingen v/seksjon skole har utarbeidet forslag til Strategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014 (se under). Dette forsla...Falsetthune2011-01-20T10:08:19+00:00lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:10:13+00:002011-01-13 22:10:13updated35lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:10:03+00:002011-01-13 22:10:03updated34lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:09:52+00:002011-01-13 22:09:52updated33lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:09:37+00:002011-01-13 22:09:37updated32lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:09:17+00:002011-01-13 22:09:17updated31lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:08:27+00:002011-01-13 22:08:27updated30lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:08:18+00:002011-01-13 22:08:18updated29tthuneTorill Evy Thune2011-01-05 13:39:23+00:002011-01-05 13:39:23updated28tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:05:28+00:002010-05-05 07:05:28updated27Removed tag - menytthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:05:24+00:002010-05-05 07:05:24removeTag26Added tag - hottthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:05:20+00:002010-05-05 07:05:20addTag25tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:42:51+00:002010-04-09 17:42:51updated24tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:41:28+00:002010-04-09 17:41:28updated23tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:40:21+00:002010-04-09 17:40:21updated22tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:38:21+00:002010-04-09 17:38:21updated21tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:36:44+00:002010-04-09 17:36:44updated20tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:35:11+00:002010-04-09 17:35:11updated19tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:31:48+00:002010-04-09 17:31:48updated18tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:31:33+00:002010-04-09 17:31:33updated17tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:31:08+00:002010-04-09 17:31:08updated16tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:30:02+00:002010-04-09 17:30:02updated15tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:29:32+00:002010-04-09 17:29:32updated14tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:28:21+00:002010-04-09 17:28:21updated13tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:27:34+00:002010-04-09 17:27:34updated12tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:27:13+00:002010-04-09 17:27:13updated11tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:27:05+00:002010-04-09 17:27:05updated10tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:26:44+00:002010-04-09 17:26:44updated9tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:24:50+00:002010-04-09 17:24:50updated8tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:24:10+00:002010-04-09 17:24:10updated7tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:17:53+00:002010-04-09 17:17:53updated6tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:15:58+00:002010-04-09 17:15:58updated5tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:15:49+00:002010-04-09 17:15:49updated4tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:14:47+00:002010-04-09 17:14:47updated3Added tag - menytthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:11:03+00:002010-04-09 17:11:03addTag2First createdtthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:10:56+00:002010-04-09 17:10:56created1wiki2011-01-13T22:10:13+00:00groups/rfkinfo/wiki/39044FalseTidslinje for ulike IKT aktiviteter mm/groups/rfkinfo/wiki/39044/Tidslinje_for_ulike_IKT_aktiviteter_mm.htmlLars Erik Støle35 updatesTidslinje for ulike IKT aktiviteter mm IKT RFK mm on Dipity. Falselstole2011-01-13T22:10:13+00:00tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 07:08:04+00:002010-05-11 07:08:04updated47tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 07:07:33+00:002010-05-11 07:07:33updated46tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 07:06:15+00:002010-05-11 07:06:15updated45tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 07:02:16+00:002010-05-11 07:02:16updated44tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 07:00:55+00:002010-05-11 07:00:55updated43tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 06:58:41+00:002010-05-11 06:58:41updated42goldingTimothy Scott Golding2010-05-10 15:48:06+00:002010-05-10 15:48:06updated41tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 12:05:38+00:002010-05-05 12:05:38updated40lstoleLars Erik Støle2010-05-05 11:28:35+00:002010-05-05 11:28:35updated39lisaLisa Jane Stornes2010-05-05 11:05:27+00:002010-05-05 11:05:27updated38tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:41:52+00:002010-05-05 10:41:52updated37tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:34:37+00:002010-05-05 10:34:37updated36tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:34:17+00:002010-05-05 10:34:17updated35tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:04:14+00:002010-05-05 10:04:14updated34tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:03:55+00:002010-05-05 10:03:55updated33tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:02:17+00:002010-05-05 10:02:17updated32tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:46:24+00:002010-05-05 08:46:24updated31tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:38:38+00:002010-05-05 08:38:38updated30tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:37:34+00:002010-05-05 08:37:34updated29Restored previous version ##20100505T080701ZtthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:32:26+00:002010-05-05 08:32:26updated28tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:07:01+00:002010-05-05 08:07:01updated26tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:03:40+00:002010-05-05 08:03:40updated25Restored previous version ##20100505T080132ZtthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:03:31+00:002010-05-05 08:03:31updated24tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:02:53+00:002010-05-05 08:02:53updated23tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:01:32+00:002010-05-05 08:01:32updated22Restored previous version ##20100505T075550ZtthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:00:42+00:002010-05-05 08:00:42updated21tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:58:19+00:002010-05-05 07:58:19updated20tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:55:50+00:002010-05-05 07:55:50updated18tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:54:24+00:002010-05-05 07:54:24updated17tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:47:14+00:002010-05-05 07:47:14updated16tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:39:55+00:002010-05-05 07:39:55updated15tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:35:59+00:002010-05-05 07:35:59updated14tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:35:14+00:002010-05-05 07:35:14updated13Removed tag - menytthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:04:55+00:002010-05-05 07:04:55removeTag12Added tag - hottthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:04:46+00:002010-05-05 07:04:46addTag11tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 06:56:53+00:002010-05-05 06:56:53updated10tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 06:56:20+00:002010-05-05 06:56:20updated9tthuneTorill Evy Thune2010-05-03 17:08:18+00:002010-05-03 17:08:18updated8tthuneTorill Evy Thune2010-04-29 06:54:07+00:002010-04-29 06:54:07updated7tthuneTorill Evy Thune2010-04-29 06:50:11+00:002010-04-29 06:50:11updated6tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 19:05:47+00:002010-04-09 19:05:47updated5tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:03:01+00:002010-04-09 17:03:01updated4tthuneTorill Evy Thune2010-04-07 08:42:21+00:002010-04-07 08:42:21updated3Added tag - menytthuneTorill Evy Thune2010-04-07 08:39:29+00:002010-04-07 08:39:29addTag2First createdtthuneTorill Evy Thune2010-04-07 08:39:12+00:002010-04-07 08:39:12created1wiki2010-05-11T07:08:04+00:00groups/rfkinfo/wiki/a3a56FalseErfaringssamling 4.mai 2010/groups/rfkinfo/wiki/a3a56/Erfaringssamling_4mai_2010.htmlTorill Evy Thune45 updatesErfaringssamling 4.mai 2010Oppdatert program til erfaringssamling pedagogisk bruk av IKT Tirsdag 4.mai. [Download file "Program04052010rev3.doc"] PRESENTASJONENE: Velkommenv...Falsetthune2010-05-11T07:08:04+00:00hot/groups/rfkinfo/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/rfkinfo/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/rfkinfo/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/rfkinfo/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…