Tags

Pilotprosjektet PPBU

Pilotprosjektet PPBU (Program for PC- bruk i undervisningen)


Rapporten er klar også som pdf-fil:
"Klasseleiing og IKT i videregående opplæring" - "Ei evaluering av LanSchool og klasseleiing i teknologitette klasserom" . Rapporten er no lagt ut på Digitale Læringsfelleskap sine nettsider ved UiB som E-bok (og spesielt tilpassa Ipad): Rapport


Rapport som pdf-fil
Sammendraget kan du lese her: Download file "SammendragPPBU.PDF"


Rapporten er omtalt i Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Forstyrres-av-digitale-fristelser-6709109.html


Medieomtale i Aftenposten: Pdf filen: Download file "digitale_fristelsar.pdf"


Litt om pilotprosjektet PPBU

Rogaland fylkeskommune (RFK) gjennomførte pilotprosjektet PPBU skoleåret 2010- 2011 for noen utvalgte skoler, lærere og elever. Programmet, som ble valgt, er LanSchool.

Pilotprosjektets hovedmålsetting:

Finne gode løsninger som gir bedre pedagogiske muligheter for datamaskin- bruken i klasserommet og andre læringsarenaer.

Finne ut hvordan programvaren kan brukes av lærere og elever for å gjennomføre dette.

Hva er formålet med PPBU? Hvordan ønsket vi å bruke programvaren?

Dette kan du lese mer om i brosjyren: Download file "PPBU_brosjyre_WEB.pdf"

og i retningslinjene: Download file "RetningslinjerPPBUversjon16082010.doc"

Pilotprosjektet hadde en følgeforskning, som er omtalt litt i brosjyren.


Pilotprosjektet ble presentert på "Skolen i digital utvikling" på Lillestrøm 11.- 12.november 2010.

Temaet for parallellsesjonen, som vi hadde sammen med Professor Rune Krumsvik og Kristine Ludvigsen var: Klasse ledelse i den digitale skolen. Her er lenke til bl.a. presentasjonen til Rune Krumsvik.


Prosjektleder Torill Evy Thune og Tore Wersland, begge rådgivere innen pedagogisk bruk av IKT i Rogaland fylkeskommune tok for seg Utviklingsdelen av pilotprosjektet PPBU:


Download file "KlasseledelseogIKtLillstrom12112010_Final.pdf"

Pilotprosjektet PPBU fortsetter i 2011 og avsluttes ca. juni 2011. Noen resultater fra pilotprosjektet så langt ble framlagt på Rogalandskonferansen 22.- 23. mars 2011. Her er vår presentasjon:


Download file "KlasseledelseogIKTRogkonf11220311 (3).ppt"


Kommentarer

Bente Roalsø Sirevåg
Sep 20, 2010

Hvilke skole er valgt til å følge dette prosjektet? Hadde vi ikke noe lignende der Lundehaugen var pilotskole? Hvordan gikk det?
Bente Roalsø Sirevåg
St. Olav vgs

Frank Emil Moen
Dec 1, 2010

Interessant! Vi har prøvd ut lignende prorgamvare her på skolen for flere år tilbake (Netop School). Den gang strandet det først og fremst på tekniske problemer, men jeg vil tro at dette har blitt forbedret (klientene "ramlet" til stadigeht ut, og oppsett på enkeltmaskiner skapte ulike typer problemer). Hovedutfordringen er nok dog knyttet til edruelighet når det komemr til praktiseringen av bruken av verktøyet. Det må ikke utelukkende bli et kontrollverktøy som stenger for aktiv bruk av internett (både med hensyn til ulike onlineverktøy og informasjonskilder).

Frank Emil Moen
Avd.leder
Dalane vgs

Torill Evy Thune
Jan 5, 2011

På grunn av at dette er et forskningsprosjekt kan vi ikke gå ut med navn på skolene som er med.
Pilotprosjektet har hatt en litt "treg" start og kom ikke skikkelig i gang før i oktober/november 2010. Dette pga enkelte tekniske hindringer og etiske dilemmaer.

Slik vi nå kjører piloten så er det på skolens egne bærbare datamaskiner,som de låner ut til elevene i piloten.

Vi kommer nok til å fortsette piloten til ca. mars 2011 og deretter ta en evaluering.

På Rogalandskonferansen 22. og 23. mars blir pilotprosjektet presentert.

/groups/rfkinfo/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Menylist/groups/rfkinfo/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=MenyHovedmenyCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Meny0/groups/rfkinfo/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseMenyHovedmenycustom/groups/rfkinfo/search/index.rss?tag=hotlist/groups/rfkinfo/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot4/groups/rfkinfo/sidebar/HotListtthuneTorill Evy Thune2011-04-05 06:29:42+00:002011-04-05 06:29:42updated7tthuneTorill Evy Thune2011-04-05 06:29:03+00:002011-04-05 06:29:03updated6twerslandTore Wersland2011-03-16 17:50:41+00:002011-03-16 17:50:41updated5Added tag - hottwerslandTore Wersland2011-03-16 17:50:37+00:002011-03-16 17:50:37addTag4twerslandTore Wersland2011-03-16 17:50:33+00:002011-03-16 17:50:33updated3twerslandTore Wersland2011-03-16 17:46:13+00:002011-03-16 17:46:13updated2First createdtwerslandTore Wersland2011-03-16 17:44:53+00:002011-03-16 17:44:53created1wiki2011-04-05T06:29:42+00:00groups/rfkinfo/wiki/f1f54FalseStrategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014/groups/rfkinfo/wiki/f1f54/Strategisk_plan_for_den_digitale_skolen_2011_2014.htmlTorill Evy Thune7 updatesStrategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014 Administrativt vedtatt mandag 7. februar 2011 Planen går fra 2011 til 2014 og målene i planen forutsettes oppnådd innen planens utløpsdato....Falsetthune2011-04-05T06:29:42+00:00tthuneTorill Evy Thune2011-01-20 10:08:19+00:002011-01-20 10:08:19updated12tthuneTorill Evy Thune2011-01-18 10:05:25+00:002011-01-18 10:05:25updated11twerslandTore Wersland2011-01-06 12:37:21+00:002011-01-06 12:37:21updated10tthuneTorill Evy Thune2011-01-06 09:48:06+00:002011-01-06 09:48:06updated9Added tag - menytwerslandTore Wersland2011-01-06 08:43:21+00:002011-01-06 08:43:21addTag8twerslandTore Wersland2011-01-06 08:42:44+00:002011-01-06 08:42:44updated7twerslandTore Wersland2011-01-06 08:42:18+00:002011-01-06 08:42:18updated6twerslandTore Wersland2011-01-06 08:40:53+00:002011-01-06 08:40:53updated5Added tag - hottthuneTorill Evy Thune2011-01-06 08:40:48+00:002011-01-06 08:40:48addTag4tthuneTorill Evy Thune2011-01-06 08:38:10+00:002011-01-06 08:38:10updated3tthuneTorill Evy Thune2011-01-06 08:31:21+00:002011-01-06 08:31:21updated2First createdtthuneTorill Evy Thune2011-01-06 08:23:12+00:002011-01-06 08:23:12created1wiki2011-01-20T10:08:19+00:00groups/rfkinfo/wiki/e847fFalseStrategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014/groups/rfkinfo/wiki/e847f/Strategisk_plan_for_den_digitale_skolen_2011_2014.htmlTorill Evy Thune12 updatesStrategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014 Opplæringsavdelingen v/seksjon skole har utarbeidet forslag til Strategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014 (se under). Dette forsla...Falsetthune2011-01-20T10:08:19+00:00lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:10:13+00:002011-01-13 22:10:13updated35lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:10:03+00:002011-01-13 22:10:03updated34lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:09:52+00:002011-01-13 22:09:52updated33lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:09:37+00:002011-01-13 22:09:37updated32lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:09:17+00:002011-01-13 22:09:17updated31lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:08:27+00:002011-01-13 22:08:27updated30lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:08:18+00:002011-01-13 22:08:18updated29tthuneTorill Evy Thune2011-01-05 13:39:23+00:002011-01-05 13:39:23updated28tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:05:28+00:002010-05-05 07:05:28updated27Removed tag - menytthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:05:24+00:002010-05-05 07:05:24removeTag26Added tag - hottthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:05:20+00:002010-05-05 07:05:20addTag25tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:42:51+00:002010-04-09 17:42:51updated24tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:41:28+00:002010-04-09 17:41:28updated23tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:40:21+00:002010-04-09 17:40:21updated22tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:38:21+00:002010-04-09 17:38:21updated21tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:36:44+00:002010-04-09 17:36:44updated20tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:35:11+00:002010-04-09 17:35:11updated19tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:31:48+00:002010-04-09 17:31:48updated18tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:31:33+00:002010-04-09 17:31:33updated17tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:31:08+00:002010-04-09 17:31:08updated16tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:30:02+00:002010-04-09 17:30:02updated15tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:29:32+00:002010-04-09 17:29:32updated14tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:28:21+00:002010-04-09 17:28:21updated13tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:27:34+00:002010-04-09 17:27:34updated12tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:27:13+00:002010-04-09 17:27:13updated11tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:27:05+00:002010-04-09 17:27:05updated10tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:26:44+00:002010-04-09 17:26:44updated9tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:24:50+00:002010-04-09 17:24:50updated8tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:24:10+00:002010-04-09 17:24:10updated7tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:17:53+00:002010-04-09 17:17:53updated6tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:15:58+00:002010-04-09 17:15:58updated5tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:15:49+00:002010-04-09 17:15:49updated4tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:14:47+00:002010-04-09 17:14:47updated3Added tag - menytthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:11:03+00:002010-04-09 17:11:03addTag2First createdtthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:10:56+00:002010-04-09 17:10:56created1wiki2011-01-13T22:10:13+00:00groups/rfkinfo/wiki/39044FalseTidslinje for ulike IKT aktiviteter mm/groups/rfkinfo/wiki/39044/Tidslinje_for_ulike_IKT_aktiviteter_mm.htmlLars Erik Støle35 updatesTidslinje for ulike IKT aktiviteter mm IKT RFK mm on Dipity. Falselstole2011-01-13T22:10:13+00:00tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 07:08:04+00:002010-05-11 07:08:04updated47tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 07:07:33+00:002010-05-11 07:07:33updated46tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 07:06:15+00:002010-05-11 07:06:15updated45tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 07:02:16+00:002010-05-11 07:02:16updated44tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 07:00:55+00:002010-05-11 07:00:55updated43tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 06:58:41+00:002010-05-11 06:58:41updated42goldingTimothy Scott Golding2010-05-10 15:48:06+00:002010-05-10 15:48:06updated41tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 12:05:38+00:002010-05-05 12:05:38updated40lstoleLars Erik Støle2010-05-05 11:28:35+00:002010-05-05 11:28:35updated39lisaLisa Jane Stornes2010-05-05 11:05:27+00:002010-05-05 11:05:27updated38tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:41:52+00:002010-05-05 10:41:52updated37tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:34:37+00:002010-05-05 10:34:37updated36tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:34:17+00:002010-05-05 10:34:17updated35tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:04:14+00:002010-05-05 10:04:14updated34tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:03:55+00:002010-05-05 10:03:55updated33tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:02:17+00:002010-05-05 10:02:17updated32tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:46:24+00:002010-05-05 08:46:24updated31tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:38:38+00:002010-05-05 08:38:38updated30tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:37:34+00:002010-05-05 08:37:34updated29Restored previous version ##20100505T080701ZtthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:32:26+00:002010-05-05 08:32:26updated28tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:07:01+00:002010-05-05 08:07:01updated26tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:03:40+00:002010-05-05 08:03:40updated25Restored previous version ##20100505T080132ZtthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:03:31+00:002010-05-05 08:03:31updated24tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:02:53+00:002010-05-05 08:02:53updated23tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:01:32+00:002010-05-05 08:01:32updated22Restored previous version ##20100505T075550ZtthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:00:42+00:002010-05-05 08:00:42updated21tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:58:19+00:002010-05-05 07:58:19updated20tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:55:50+00:002010-05-05 07:55:50updated18tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:54:24+00:002010-05-05 07:54:24updated17tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:47:14+00:002010-05-05 07:47:14updated16tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:39:55+00:002010-05-05 07:39:55updated15tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:35:59+00:002010-05-05 07:35:59updated14tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:35:14+00:002010-05-05 07:35:14updated13Removed tag - menytthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:04:55+00:002010-05-05 07:04:55removeTag12Added tag - hottthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:04:46+00:002010-05-05 07:04:46addTag11tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 06:56:53+00:002010-05-05 06:56:53updated10tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 06:56:20+00:002010-05-05 06:56:20updated9tthuneTorill Evy Thune2010-05-03 17:08:18+00:002010-05-03 17:08:18updated8tthuneTorill Evy Thune2010-04-29 06:54:07+00:002010-04-29 06:54:07updated7tthuneTorill Evy Thune2010-04-29 06:50:11+00:002010-04-29 06:50:11updated6tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 19:05:47+00:002010-04-09 19:05:47updated5tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:03:01+00:002010-04-09 17:03:01updated4tthuneTorill Evy Thune2010-04-07 08:42:21+00:002010-04-07 08:42:21updated3Added tag - menytthuneTorill Evy Thune2010-04-07 08:39:29+00:002010-04-07 08:39:29addTag2First createdtthuneTorill Evy Thune2010-04-07 08:39:12+00:002010-04-07 08:39:12created1wiki2010-05-11T07:08:04+00:00groups/rfkinfo/wiki/a3a56FalseErfaringssamling 4.mai 2010/groups/rfkinfo/wiki/a3a56/Erfaringssamling_4mai_2010.htmlTorill Evy Thune45 updatesErfaringssamling 4.mai 2010Oppdatert program til erfaringssamling pedagogisk bruk av IKT Tirsdag 4.mai. [Download file "Program04052010rev3.doc"] PRESENTASJONENE: Velkommenv...Falsetthune2010-05-11T07:08:04+00:00hot/groups/rfkinfo/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/rfkinfo/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/rfkinfo/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/rfkinfo/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…