Search all wikis and blogs »

Search results in Den digitale skolen

Strategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014

Administrativt vedtatt mandag 7. februar 2011 Planen går fra 2011 til 2014 og målene i planen forutsettes oppnådd innen planens utløpsdato....

Strategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014

Opplæringsavdelingen v/seksjon skole har utarbeidet forslag til Strategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014 (se under). Dette forsla...

Tidslinje for ulike IKT aktiviteter mm

IKT RFK mm on Dipity.

Erfaringssamling 4.mai 2010

Oppdatert program til erfaringssamling pedagogisk bruk av IKT Tirsdag 4.mai. [Download file "Program04052010rev3.doc"] PRESENTASJONENE: Velkommenv...