Search all wikis and blogs »

Search results in Den digitale skolen

BETT

BETT 2012 Stemningsrapport fra BETT 2012

Pilotprosjektet PPBU

Pilotprosjektet PPBU (Program for PC- bruk i undervisningen) Rapporten er klar også som pdf-fil: "Klasseleiing og IKT i videregående opplærin...

Strategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014

Opplæringsavdelingen v/seksjon skole har utarbeidet forslag til Strategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014 (se under). Dette forsla...