Search all wikis and blogs »

Search results in Den digitale skolen

Skoleåret 2014- 2015: Ny modul Klasseledelse med IKT del 2- Videreutdanning for lærere

Invitasjon,som er sendt ut til skolene: [Download file "Invitasjon.pdf"] [2014-09-15_164320.jpg] Brosjyre: [Download file "NYWEB_2014...

Den digitale skolen

Målet med wikien Den digitale skolen er å nå ut med informasjon til alle om aktiviteter, planer, prosjekter og innovasjon innen pedagogisk bruk av ...

Skoleåret 2014- 2015 Ny modul Klasseledelse med IKT del 2- Videreutdanning for lærere

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

Etter- og videreutdanning innen Klasseledelse med IKT

Noe av bakgrunnen: Rapporten fra UiB: "Klasseleiing og IKT i videregående opplæring" (Prof. Rune Krumsvik m/flere ut fra Rogalandsstu...

SAMLING 2- Demonstrasjon av praktiske eksempler

Mandag 4.november kl. 0900- ca. 1430. Sted: Vågen vgs , Auditorium: C 305 Program for samlingen: 0900 - 1000: Web 2.0, nye rom for skrivi...

Etterutdanning Klasseledelse med IKT i et skolelederperspektiv for skoleledere

[etetrutd.png] Skoleåret 2013/2014 kjører vi etterutdanning for skoleledere innen: "Klasseledelse med IKT i et skolelederperspektiv". ...

Presentasjoner fra samlingen.

Torills presentasjon: [Download file "Torills presentasjon15102013.ppt"]

Videreutdanning "Klasseledelse med IKT" for lærere

Skoleåret 2013/2014 tilbyr RFK i samarbeid med UiS og Nyweb videreutdanning for lærere i Modulen: "Klasseledelse med IKT " ( 15 studiepoeng). Du...

Rogalandskonferansen 2014

Rogalandskonferansen 25. og 26.mars 2014 søker lærere med god bruk av IKT! Invitasjonen og Nomineringsskjema: [Download file "Rogalands...

Konferanser

Rogalandskonferansen 2014 NKUL 2013 BETT 2012

Program for samlingen vid.utd

Tirsdag 15.oktober 2013 på Vågen vgs 1000 Velkommen v/Torill Evy Thune (RFK)og Øystein Sæbø (Nyweb) 1020 Klasseledelse med IKT v/Pr...

SAMLING 1- INTRODUKSJON

Tirsdag 15.oktober 2013 kl.1000- 1430. Vågen vgs i Sandnes Program: 1000 Velkommen v/Torill Evy Thune (RFK) og Øystein Sæbø (...

Arbeid mellom samlingene

Deltakerne blir tilknyttet et fag for etterutdanningen i vår egen itslearning site. Mellom samlingene vil deltakerne arbeide med oppgaven s...

"Klasseledelse med IKT i et skolelederperspektiv".

Etterutdanningen innen "Klasseledelse med IKT i et skolelederperspektiv" vil vektlegge flere av de samme områdene som diskuteres i videreutdanni...

SAMLING 4 - Presentasjon av eget arbeid, veien videre

Tid og Sted: Siste del av April, etter påske 2014 På siste samling vil deltakerne presentere oppgavene de har arbeidet med i etterutda...

SAMLING 3- Erfaringsutveksling og fokus på skoleledelse

Tid og sted: Januar/februar 2014 På samling 3 settes det av tid til arbeid og erfaringsutveksling knyttet til oppgaven deltakerne har ar...

Modulen: "Klasseledelse med IKT"

Videreutdanning : "Klasseledelse med IKT " (15 studiepoeng) I studiet vil teori og praksis integreres gjennom kombinasjon av teoristud...

Etterutdanning PedIKT

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

Videreutdanning innen pedagogisk bruk av IKT

Skoleåret 2013/2014 I løpet av de siste årene har Rogaland fylkeskommune(RFK) i samarbeid med Nyweb og UiS tilbudt en videreutdanning...

Skoleåret 2013/2014

Videreutdanning innen Klasseledelse med IKT for lærere. Brosjyre: [Download file "NYWEB_2013_4s_UiS.pdf"] Invitasjon og søknadsfrist ko...

NKUL 2013

[2013-05-21_120456.png] I år var vi/RFK representert på NKUL 6.- 8.mai 2013 i Trondheim. NKUL er Norges største møteplass for pedagogis...

Onsdag 8.mai

Program for onsdag 8.mai : http://www.nkul.no Opptak finner du her etter hvert som de blir godkjent av foredragsholderne. Siste plenumsf...

Tirsdag 7.mai

Program for tirsdag 7.mai : http://www.nkul.no Opptak finner du her etter hvert som de blir godkjent av foredragsholderne. ...

Mandag 6.mai 

Program for mandag 6.mai : http://www.nkul.no Opptak finner du her etter hvert som de blir godkjent av foredragsholderne. Plenum: ...

BETT

BETT 2012 Stemningsrapport fra BETT 2012

NKUL

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

Presentasjonene og video opptakene fra oppstart samlingen.

Innledning v/Arne Olav Nygard og Torill Evy Thune: Video opptak Presentasjonen til Torill Evy Thune: [Download file "Oppstartssamli...

Skoleåret 2012/2013

Skoleåret 2012/2013 tilbyr RFK i samarbeid med Nyweb og UiS 2 moduler à 15 studiepoeng: IKT i vurdering for læring Klasseledelse med IKT (sat...

IKT i vurdering for læring

Modul : IKT i vurdering for læring ( 15 studiepoeng) I denne modulen utnyttes IKT- verktøy i arbeidet med å gi god og formålsrettet underve...

Skoleåret 2011/2012

Våren 2012: Oppstartssamling ble avholdt onsdag 25.januar 2012 for Modul 2,3 og ny Modul: IKT i vurdering for læring Brosjyre for modu...

Evalueringsrapporter

Det er foretatt evaluering av studiet og her er evalueringsrapport fra høsten 2009, våren 2010, høsten 2010 og våren 2011: Høsten 200...

Oppstart høsten 2009

1.oktober 2009 startet 160 lærere på Modul 1 eller Modul 4. Hver modul er på 15 studiepoeng. Til sammen gir dette første året 2400 studiepo...

Oppstartssamling Onsdag 25.januar 2012 for Modul 2,3 og ny Modul: IKT i vurdering for læring

Program: [Download file "Program på oppstartsamlingen.doc"] Vurdering for læring - Nasjonal og lokal (RFK) satsing , de 4 vurderin...

Pilotprosjektet PPBU

Pilotprosjektet PPBU (Program for PC- bruk i undervisningen) Rapporten er klar også som pdf-fil: "Klasseleiing og IKT i videregående opplærin...

Sosiale medier

Retningslinjer for sosiale medier: [Download file "Retningslinjer-SosialeMedier_RFK_OFF[1].pdf"]

Strategisk plan for skolebibliotekene 

Strategisk plan for skolebibliotekene 2011- 2016: [Download file "Strategisk plan skolebibliotek 2011-2016.doc"]

Strategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014

Administrativt vedtatt mandag 7. februar 2011 Planen går fra 2011 til 2014 og målene i planen forutsettes oppnådd innen planens utløpsdato....

Oppstartssamling for våren 2011 er tirsdag 15.februr. 

Program for oppstartsamlingen Tirsdag 15.02.2011: [Download file "program oppstart.doc"] (her er litt info/oppsummering fra oppstartssamling...

Strategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014

Opplæringsavdelingen v/seksjon skole har utarbeidet forslag til Strategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014 (se under). Dette forsla...

Tidslinje for ulike IKT aktiviteter mm

IKT RFK mm on Dipity.

Erfaringssamling 4.mai 2010

Oppdatert program til erfaringssamling pedagogisk bruk av IKT Tirsdag 4.mai. [Download file "Program04052010rev3.doc"] PRESENTASJONENE: Velkommenv...