Tags

  Eksempel på meldinger i Qm+

  Hva kategoriseres som en uønsket hendelse?

  En uønsket hendelse er som navnet sier en hendelse som ikke er ønsket.

  Som en regel er det bedre å melde en gang for mye enn å ikke melde i det hele tatt.

  Meldinger som IKKE skal registreres i Qm+

  Vanlige driftsmeldinger skal IKKE meldes i Qm+. Dette innbefatter

  • Vanlige meldinger til driftsleder: melding om at en lyspære ikke virker, at det er behov for noe maling på veggen da disse er falmet, osv.
  • Meldinger til IKT-brukerhjelpen: Klarer ikke å logge inn, feil med pc'en, skriveren virker ikke, osv.

  Grunnen til disse hendelsene ikke skal meldes i Qm+ er at vi forventer at slike hendelser inntreffer, og at de isolert sett ikke vil innebære noen stor risiko eller redusere kvaliteten på det arbeidet som RFK skal levere til elever, næringsliv, publikum og andre. Imidlertid, hvis det viser seg at en melding til IKT brukerhjelpen ikke blir fulgt opp og det etterhvert får store konsekvenser for ditt og seksjonens arbeid, er det naturlig å melde dette inn som en uønsket hendelse i Qm+.

  Nedenfor er det noen eksempler som kan meldes i QM+

  HMS

  • Kjemikalier oppbevares uforsvarlig.
  • Oljetank lekker olje ut i terrenget.
  • Rømningsveier er sperret.
  • Lærer er blitt slått av elev.
  • Prosedyrer for bruk av maskiner og utstyr følges ikke.
  • Verneutstyr ikke brukes.
  • Person skades - må til legebehandling.
  • En hendelse som kunne fått store konsekvenser. Uvettig kjøring med bil.
  • Branntilløp.

  Personopplysninger

  • Identitetstyveri: Uvedkommende har benyttet ditt brukernavn og passord og gått inn i RFK sine datasystemer.
  • Ansatte på en skole skriver ut karakterer for en elev og disse blir skrevet ut på skrivenen som står i fellesområde for alle elever.
  • Sensitive data blir sent på faks - og spesielt hvis de blir sendt til en faks maskin utenfor RFK. Eksempelvis til en restaurant.
  • Liste over alle med TT-kort gjøres tilgjengelig for uvedkommende
  • Karakterinformasjon er ikke tilgjengelig for ansatte på skolen og dermed at det ikke er mulig å produsere et vitnemål
  • Det publiseres sensitive data på www.rogfk.no
  • Beløps/satser som er vedtatt for diverse formål ikke blir oppdatert i retningslinger for søknad om disse satsene. Dette gjør at vi ikke kan stole på om informasjon (satsene) er korrekte. Vi kan dermed gjøre saksbehandlingsfeil og foreta for lite/for mye i en utbetaling.
  • Informasjon er feilregistrert i systemene. Denne informasjonen gjør at en elev ikke blir tilbudt skoleplass.

  Kvalitet

  • Saksbehandlingsfrister følges ikke.
  • For dårlig kontraktsoppfølging med resultat i at RFK taper store beløp.
  • Betydelige saksbehandlingsfeil i forbindelse med anskaffelser.
  • Tildeling av økonomiske midler på feil grunnlag.
  • Mangelfull veiledning av elever - forsinker videre utdanning.

  Kommentarer

  /groups/iktwikioversikt/search/index.rss?tag=hotlist/groups/iktwikioversikt/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/iktwikioversikt/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/iktwikioversikt/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/iktwikioversikt/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/iktwikioversikt/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search