IKT-Brukerhjelpen

Beskrivelse av tjenesten

Alle ansatte kan ta kontakt med Brukerhjelpen for å melde feil og for å bestille varer og tjenester. Brukerhjelpen er bemannet mellom 0730 til 1600 på alle arbeidsdager.
Det kan tas kontakt med brukerhjelpen på
Når en bruker henvender seg til brukerhjelpen opprettes det en sak på denne henvendelsen og saken tildeles en saksbehandler. Brukerhjelpen er det kontaktpunktet som brukerne skal benytte for å få meldt om situasjoner. Saksbehandler vil holde brukeren oppdatert om saken og gi melding når saken er løst.

Hva er inkludert?

 • Brukerhåndtering (meldes av ledere)
  • Oppretting av nye brukere
  • Tilganger bl.a Esa
  • Melding av sluttede brukere
 • Problemløsing.
 • Veiledning ved innlogging, kontorstøtteprogrammer, og annet som ligger i standard kontorpakke.
 • Bestilling av varer og tjenester.
  • Bestilling av ny programvare, tilleggsmoduler, ny type maskinvare eller annet som ikke er i bruk i dag, og som ikke er våre standardprogrammer/maskintyper kan medføre kostnader for virksomheten som bestiller.
 • Informasjon til brukerne om vedlikeholdsarbeid og driftsproblemer.

Hva kan du forvente?

Rask og profesjonell service

Hva koster dette?

Det inngår som en tjeneste fra IKT- og arkivseksjonen.

Hvordan kan du bidra til å få en best mulig ytelse?

Vær presis ved henvendelser til brukerhjelp da dette vil gjøre det enklere å gi god og rask service.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt brukerhjelp@rogfk.no for mer informasjon (5151 6700).

Roller

Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier IKT- og arkivseksjonen
Tjeneste/applikasjonsforvaltning IKT- og arkivseksjonen, Faggruppe tjeneste
Driftsansvarlig IKT- og arkivseksjonen, Faggruppe tjeneste

Service nivå på tjenesten

KPI

Kommentarer

/groups/ikttjenestekatalog/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Tjenestegrupperlist/groups/ikttjenestekatalog/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=TjenestegrupperTjenestegrupperCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Tjenestegrupper0/groups/ikttjenestekatalog/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseTjenestegrupperTjenestegruppercustom/groups/ikttjenestekatalog/search/index.rss?tag=hotlist/groups/ikttjenestekatalog/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/ikttjenestekatalog/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/ikttjenestekatalog/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/ikttjenestekatalog/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/ikttjenestekatalog/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search