Teknologiplan

Beskrivelse av tjenesten

IKT- og arkivseksjonen utarbeider i samarbeid med seksjoner, skoler, avdelinger og foretak i RFK en IKT-teknologiplan som i planperiodene skal benyttes som et styrende dokument for de teknologier som skal være gjeldene for RFK i perioden. IKT-Teknologiplanen går over en periode på fem år og revideres årlig.

IKT-teknologiplanen bestemmer de teknologier som skal være i bruk i planperioden. Den skal beskrive dagens IKT-løsninger og hvilke IKT-løsninger som skal være neste generasjon av en IKT-løsning. Planen kan også beskrive alternative teknologier som skal undersøkes nærmere hvor en konklusjon kan komme i neste versjon av IKT-teknologiplanen.
Tema som behandles er programvare, maskinvare, kompetanse, ressurser, med videre. Planen er teknisk innrettet og målgruppen for IKT-teknologiplanen er internt for IKT- og arkivseksjonen og andre IKT-ressurser som skal gjøre bruk av teknologivalgene.

Hva er inkludert?

  • Teknologiplanen skal beskrive alle teknologier og teknologiske satsinger som benyttes i dag, de teknologier som er bestemt skal implementeres og en diskusjonsdel hvor mulige fremtidige teknologier vurderes og analyseres.

Hva kan du forvente?

  • Et plandokument som bygger på RFK sin IKT-strategi.
  • Et plandokument som tar hensyn til den siste utviklingen på IKT området og som gir retningslinjer for hvordan IKT skal benyttes i RFK
  • Et grunnlag for å utarbeidet lokale IKT-planer for den enkelte skole, seksjon, foretak, mv.
  • En handlingsplan som tidfester når nye teknologier skal være klar til bruk og hva man kan forvente i framtiden.

Hva koster dette?

IKT-teknologiplanen utarbeides som et fellesprosjekt med alle seksjoner i RFK.

Hvordan kan du bidra til å få en best mulig ytelse?

Seksjoner/skoler/avdelinger/foretak må i fellesskap bidra til at IKT-teknologien tar hensyn til de behovene som den enkelte enhet har.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt brukerhjelp@rogfk.no for mer informasjon (5151 6700).

Roller

Rolle Ansvarlig
Tjenesteeier IKT- og arkivseksjonen
Tjeneste/applikasjonsforvaltning -
Bestilling av tjeneste -
Driftsansvarlig -


Kommentarer

/groups/ikttjenestekatalog/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Tjenestegrupperlist/groups/ikttjenestekatalog/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=TjenestegrupperTjenestegrupperCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Tjenestegrupper0/groups/ikttjenestekatalog/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseTjenestegrupperTjenestegruppercustom/groups/ikttjenestekatalog/search/index.rss?tag=hotlist/groups/ikttjenestekatalog/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/ikttjenestekatalog/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/ikttjenestekatalog/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/ikttjenestekatalog/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/ikttjenestekatalog/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search