Tags

  Hvordan er informasjon strukturert i IKT-tjenestekatalogen

  Dokumentene i IKT-tjenestekatalogen deles inn i flere kategorier.

  • Applikasjon - programvare som brukeren benytter. It's learning, økonomisystemet, epost, mv.
  • Konsulent - Konsulenttjenester, rådgiving, eller andre oppgaver der det hovedsakelig er bruke av personellressurser.
  • Infrastruktur - Nettverk, pålogging, brannmur, fil og print, mv.
  • Utstyr - Pc'er, skrivere, telefoner mv.

  Det er mulig å sortere ut de enkelte gruppene ved å søke fram de relevante "Tag'ene" som er satt på de enkelte tjenestene.  Kommentarer

  /groups/ikttjenestekatalog/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Tjenestegrupperlist/groups/ikttjenestekatalog/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=TjenestegrupperTjenestegrupperCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Tjenestegrupper0/groups/ikttjenestekatalog/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseTjenestegrupperTjenestegruppercustom/groups/ikttjenestekatalog/search/index.rss?tag=hotlist/groups/ikttjenestekatalog/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/ikttjenestekatalog/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/ikttjenestekatalog/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/ikttjenestekatalog/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/ikttjenestekatalog/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search