Search all wikis and blogs »

Search results in IKT-tjenestekatalog

IKT-Brukerhjelpen

Beskrivelse av tjenesten Alle ansatte kan ta kontakt med Brukerhjelpen for å melde feil og for å bestille varer og t...

Mer om tjenestekatalogen

Tjenester som ikke er oppført i tjenestekatalogen vil i utgangspunktet ikke kunne leveres av IKT-seksjonen. Imidlertid er tjenestekatalogen i stadig...

Produktkatalog

Produkter som kan bestilles hos IKT-Brukerhjelpen Bestillinger kan gjøres her PC - stasjonær og bær...

Teknologiplan

Beskrivelse av tjenesten IKT- og arkivseksjonen utarbeider i samarbeid med seksjoner, skoler, avdelinger og fore...

Hvordan er informasjon strukturert i IKT-tjenestekatalogen

Dokumentene i IKT-tjenestekatalogen deles inn i flere kategorier. Applikasjon - programvare som brukeren benytter. It's learnin...

Rogaland fylkeskommune på nett - rogfk.no

Beskrivelse av tjenesten Rogaland fylkeskommune skal ha en brukertilpasset nettside som kan: Effektivise...

Kartportal

Beskrivelse av tjenesten Kartportalene er en webtjeneste med kart or kartrelatert informasjon om Rogaland. Her er det e...

Elever

Tjenester for elever i den videregående skole i Rogaland fylke Brukeridentitet - Identitet for tilgang til tjenester i ...

Regionalutviklingsavdelingen

Tjenester for Regionalplanavdelingen IKT-Brukerhjelpen Brukeridentitet Fjernoppkopling Innkjøp - produkter...

Sentraladm

Tjenester for sentraladministrasjonen IKT-Brukerhjelpen Brukeridentitet Fjernoppkopling Innkjøp - produkte...

Innkjøp

Beskrivelse av tjenesten Alle innkjøp som relateres til tjenester som IKT- og arkivseksjonen leverer skal foretas av...

Rogaland kollektivtrafikk

Tjenester for Rogaland kollektivtrafikk. IKT-Brukerhjelpen Brukeridentitet Fjernoppkopling Innkjøp - produ...

Terminalserver - Tynn klient

Beskrivelse av tjenesten Terminalserver gir mulighet for å få tilgang til programvare med pc’er som har lav ytelse (...

Tannhelse Rogaland

Tjenester for Tannhelse Rogaland IKT-Brukerhjelpen Brukeridentitet Fjernoppkopling Innkjøp - produkter ...

Opplæringsavdelingen

Tjenester for Opplæringsavdelingen. Tjenester for elever se her. IKT-Brukerhjelpen Brukeridentitet Fjernoppkopling ...

Kontorstøtteprogrammer

Beskrivelse av tjenesten Tjenesten inkluderer de programmene som er standard i Rogaland fylkeskommune til enhver tid. ...

Pakke programmer - klargjøre for drift i nettet

Beskrivelse av tjenesten Dette tjenesten klargjør (pakker) programmer for enkel installasjon på pc og mac. Ved å "pakke...

Tjenester

IKT- og arkivesksjonen tilbyr mange ulike konsulenttjenester. Innkjøp IKT-strategi Teknologiplan ...

Prosjektledelse

Beskrivelse av tjenesten IKT- og arkivseksjonen kan tilby prosjektledese og prosjektdeltakelse i IKT-relaterte prosjekt...

Rådgiving

Beskrivelse av tjenesten IKT- og arkivseksjonen kan bistå seksjoner og skoler med rådgiving i forbindelse med IKT relat...

Prosessforbedring - analyse av arbeidsprosesser

Beskrivelse av tjenesten Rådgivere fra IKT- og arkivseksjonen kan bistå med gjennomgang av dagens arbeidsprosesser f...

Skriver - multifunksjonsskrivere

Beskrivelse av tjenesten Installasjon av ny multifunksjonsmaskin eller flytting av multifunksjomaskin til arbeidslok...

Mobile enheter - tablets med mer

Beskrivelse av tjenesten Innkjøp og oppkopling av ny mobil enhet i RFK sitt nett. En mobil enhet kan typisk være en Ipa...

Samband - datatrafikk

Beskrivelse av tjenesten Det tilbys samband med forskjellig hastighet og til forskjellige priser. De hastighetene som e...

Sikker sone

Beskrivelse av tjenesten I denne sonen tilknyttes alle arbeidsstasjoner og tjenester som ikke inneholder sensitive data...

Sensitiv sone

Beskrivelse av tjenesten Dette er et nettverksområde hvor det kan behandles sensitive data. Med sensitive data menes in...

Publikums sone

Beskrivelse av tjenesten Dette er en sone som er åpen for publikum. Den største brukeren er gjester på møter og lignend...

Pedagogisk sone

Beskrivelse av tjenesten Pedagogisk sone er forbeholdt pedagogisk medarbeidere og elever. ...

Trådløst nettverk

Beskrivelse av tjenesten Det er tilgjengelig trådløst nett for medarbeidere, elever og gjester på de videregående skole...

Samband - datalinjer

Beskrivelse av tjenesten Det kan leveres samband i alle kapasiteter for å binde sammen bygninger med sentralt datasente...

Telefoni

Beskrivelse av tjenesten Drift av telefoniløsning for fasttelefoner i sentraladministreassjonen. ...

Kablet nettverk

Beskrivelse av tjenesten Fastnettet er det tradisjonelle datanett basert på kategori fem eller høyere kabel og som har ...

Elektroniske søknader

Beskrivelse av tjenesten Elektroniske søknader er en web-tjeneste som gjør det mulig å motta elektroniske søknader f...

Brukeridentitet - medarbeidere

Beskrivelse av tjenesten Alle medarbeidere får en brukeridentifikasjon som skal benyttes for å få tilgang til tjenes...

Monitorering - overvåking

Beskrivelse av tjenesten Denne tjenesten overvåker tjenester som meldes inn til monitoreringstjensten. Ved at monit...

Server - fysiske og virtuelle

Beskrivelse av tjenesten Det tilbys to typer servere som kan settes opp for kundene/tjenesteeierne. Fysisk server og V...

Kontinuitetstjeneste - Disaster Recovery

Beskrivelse av tjenesten Tjenesten skal sikre at en applikasjon eller annen tjeneste vil ha minst mulig nedetid sel...

Sikkerhet - Innholdskontroll datatrafikk og filer (virus mm)

Beskrivelse av tjenesten Alt rfk sitt utstyr som er installert i henhold til RFK sine retningslinjer blir skannet for ...

IKT-strategi

Beskrivelse av tjenesten IKT- og arkivseksjonen utarbeider i samarbeid med seksjoner, avdelinger og foretak i RFK en IK...

Videokonferanse utstyr

Beskrivelse av tjenesten Alt videokonferanseutstyr fylkesbygget inngår i ansvaret for IKT- og arkivseksjonen. På de...

Restore - Hente tilbake data som er slettet

Beskrivelse av tjenesten Hvis det er data som er slettet eller på annen måte ikke er tilgjengelig kan en tilbakeføri...

Utskriftstjeneste - sikkert nett

Beskrivelse av tjenesten Det er tilgjengelig utskriftstjeneste for alle pc'er som er tilkoplet et RFK nett. Utskriftst...

Fil server - sikker nett

Beskrivelse av tjenesten Det er tilgjengelig filtjeneste for alle pc'er som er tilkoplet et RFK nett. Forutsetningen e...

Internet

Beskrivelse av tjenesten Tilgang til Internett for å nå alle tjenester som er tilgjengelig på internett med unntak av ...

E-post og kalender

Medarbeidere - generelle tjenester --> E-post og kalender Beskrivelse av tjenesten E-post og kalendertjeneste for ik...

Mobiltelefon

Beskrivelse av tjenesten Bestillinger av mobiltelefon skal avklares med egen leder og bestilles hos Nordialog. ...

Fjernoppkopling

Beskrivelse av tjenesten Det er mulig for medarbeidere å kople seg opp til tjenester levert av RFK via en fjernoppkopl...

Opus Dental

Beskrivelse av tjenesten Opus Dental er et dataprogram for praksisadministrasjon innenfor privat og offentlig tannhels...

Digora

Beskrivelse av tjenesten Digora er et bildehåndteringssystem spesielt utviklet for tannhelsetjenesten. Digora løsninge...

Betalingsterminal

Beskrivelse av tjenesten Betalingsterminal benyttes for å gjennomføre en betalingstransaksjon ved bruk av betalingskor...