IKT-tjenestekatalogIKT tjenestekatalogen gir en oversikt over de tjenester som IKT- og arkivseksjonen tilbyr til brukere av RFK sine tjenester. Tjenestekatalogen skal gjøre det enklere å bestille IKT-tjenester da bestillingen blir bedre kommunisert mellom bestiller og IKT- og arkivseksjonen som leverandør.

Mer om IKT-tjenestekatalogen.


Hvordan er informasjon strukturert i IKT-tjenestekatalogen.

Se her for hvordan informasjon er strukturert i IKT-tjenestekatalogen.Kommentarer