Tags

    Behandling av IKT-strategi

    IKT-strategien ble vedtatt i administrasjonutvalget 23.02.2011 med noen mindre endriner.

    Kommentarer

    /groups/iktstrategi/search/index.rss?tag=hotlist/groups/iktstrategi/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/iktstrategi/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/iktstrategi/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/iktstrategi/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/iktstrategi/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search