Tags

  Arbeid og prosjektgruppe for IKT strategi

  Arbeidet med ny strategi startet opp 01.06.2010. Det ble etablert en bred prosjektgruppe med deltakelse fra alle deler av fylkeskommunen.

  Strategien ble sendt ut på høring i perioden 16.11.2010 til 13.12.2010.

  Arbeidet med ny strategi ble avsluttet 20.12.2010.

  IKT-strategien skal opp til politisk behandling 23.02.2011.

  Medlemmene i prosjektgruppen:

  • Jan Eirik Gjerdevik, Kommunikasjonssjef, Informasjonsavdelingen
  • Gro Jørgensborg, Overtannlege, Tannhelse Rogaland FKF
  • Ståle Berge, IKT-driftsleder, Rogaland kollektivtrafikk - Kolumbus
  • Bjørn Olav Lea, Avdelingsleder, Jåttå vgs
  • Joar Loland, Seksjonssjef, Seksjon for opplæring i skole
  • Ståle Wold, Seksjonssjef, seksjon Inntak
  • Janne Handeland, Rektor, Sola vgs
  • Norvald Skretting, Seksjonssjef, Næringsseksjonen
  • Bjørn Grønning, Konsulent, IKT- og arkivseksjonen
  • Odd Bård Risvoll, Seksjonssjef, IKT- og arkivseksjonen

  Kommentarer

  /groups/iktstrategi/search/index.rss?tag=hotlist/groups/iktstrategi/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/iktstrategi/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/iktstrategi/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/iktstrategi/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/iktstrategi/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search