Search all wikis and blogs »

Search results in IKT-strategi

IKT-strategi 2011-2014

Strategidokument [Download file "IKT-strategi 2011-2014.pdf"] Handlingsplan [Download file "IKT-strategi 2011-2014 - Handlingsplan.p...

aaaaa

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

Testbig

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

Behandling av IKT-strategi

IKT-strategien ble vedtatt i administrasjonutvalget 23.02.2011 med noen mindre endriner.

IKT i virksomhetene

Dokumentene viser IKT aktiviteter som er direkte relatert til virksomhetene. Rogaland tannhelse fkf [Download file "IKT handlingsplan ThR.DOCX...

Unified communication

http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_communications

Vedlegg

Administrativ og politisk behandling av IKT-strategi Applikasjonsforvaltning Arbeid og prosjektgruppe for IKT-strate...

Single Sign On

Single Sign On er en metode som gjør det mulig å logge seg på med et brukernavn og passord et sted og deretter få tilgang til alle applikasjoner s...

Serviceavtale

En serviceavtale (Service Level Agreement - SLA) er en avtale mellom en systemeier og IKT- og arkivseksjonen. Avtalen innenholder følgende hovedpu...

Selvregistrering

Selvregistrering betyr at brukeren selv kan registrere opplysninger inn i RFKs datasystemer. Dette gir en bedre tjeneste til brukeren og forenkler...

eForvaltning

Kilde: http://ksikt-forum.no/temaer/eDemokrati "IKT kan fungere som et verktøy som styrker kontakten mellom lokale styresmakter og den enkelt...

e-dialog

Innbyggerdialog og elektroniske tjenester Kilde: http://ksikt-forum.no/temaer/Tjenester_paa_nett "Mange kommuner er kommet langt ...

Brukerside

Brukersiden er et nettsted der brukeren kan logge seg inn og kommunisere med RFK på en sikker måte. Her skal det være mulig å finne alle skjema...

BEST

Bedre Elektronisk Samhandling og Tjenester (BEST) er en måte å sende dokumenter fra et saksbehandlingssystem til en annet saksbehandlingssystem. Hen...

Driftsmodell

I dag er de fleste driftsoppgavene utført av medarbeidere i IKT- og arkivseksjonen. Det er noen applikasjoner som driftes av eksterne leverandører...

Nettverksorganisasjon

En nettverksorganisasjon kan gi bedre utnyttelse av ressursene som er tilgjengelig i RFK. Dette er derfor en organisasjonsform som det er aktuelt ...

Applikasjonsforvaltning

Applikasjonsforvaltning er å sørge for at applikasjonen tilrettelegges slik og at applikasjonen har de funksjoner som er nødvendige for at dette ska...

Universell utforming

http://www.universell-utforming.miljo.no/

Modell for ansvar og styring

Styringsrollen IKT-strategien er et overodnet styringsdokument. Denne behandles politisk av administrasjonsutvalget. Fylkesrådmannen følger opp...

Webinar

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing

Nettskyen

http://no.wikipedia.org/wiki/Nettskyen

e-læring

http://no.wikipedia.org/wiki/E-l%C3%A6ring

ITIL

http://no.wikipedia.org/wiki/ITIL

Ressursgruppe

Ressursgruppen skal påse at bruk av applikasjoner gir høyest mulig produktivitet for RFK. I dette ligger oppgaver som Tilrettel...

Innovasjonsforum

Mandat Bli kjent med ny vare/teknologi, ny tjeneste, ny arbeidsprosess, anvendelse eller organisasjonsform for å vurdere om dette kan benyttes ...

Arbeid og prosjektgruppe for IKT strategi

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

IKT trender

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.