Tags

  Identitetshåndtering

  Novell-nettet og integrerte systemer

  Det finnes fire hovedgrupper av brukere. Disse brukerne finnes i hver sin OU: <brukertype>.personer.<skole>.skoler.rfk. Hver brukertype har også en korresponderende OU struktur for grupper: <brukertype>.grupper.<skole>.skoler.rfk.

  Skolene har ikke selv anledning til å opprette brukere.

  Ansatte

  Brukere

  Denne brukergruppen er for alle ansatte ved skolen. Disse brukerne blir opprettet automatisk på bakgrunn av data i Agresso. For at det skal skje må den ansatte meldes inn til "lønn".

  Grupper

  Alle ansatte brukerne er medlemmer i grupper som ligger i ansatte.grupper… I tillegg er de medlem i grupper i felles.grupper…

  Gruppen i ansatte.grupper… er grupper som opprettes iht. de fag den ansatte underviser i. Dette skjer automatisk. Per dato er dette ikke konsistent.


  Gruppene i felles.grupper… er grupper som gir tilgang til applikasjoner, filrettigheter osv. Ett standardsett av grupper blir automatisk gitt ved opprettelse/flytting av brukeren. Dette er gruppene som ligger i templaten for ansatte.

  Elever

  Brukere

  Denne brukergruppen er for alle elever ved skolen. Disse brukerne blir opprettet automatisk på bakgrunn av data i SATS. Elevene bruker selvregistreringsportalen for å aktivere kontoen sin. Der har de bl.a. mulighet for å velge brukernavn og passord selv.

  Grupper

  Alle elev brukerne er medlemmer i grupper som ligger i elev.grupper… I tillegg er de medlem i grupper i felles.grupper…

  Gruppen i elev.grupper… er grupper som opprettes ut fra de fag eleven har. Dette skjer automatisk. Per dato er dette ikke konsistent.

  Gruppene i felles.grupper… er grupper som gir tilgang til applikasjoner, filrettigheter osv. Ett standardsett av grupper blir automatisk gitt ved aktivering/flytting av brukeren. Dette er gruppene som ligger i templaten for elever.

  Prøve

  Brukere

  Det er opprettet 6 sett av 30 brukere. Disse aktiveres og deaktiveres etter behov. Det er en egen liste med brukernavn og passord for disse. I tillegg er det tilrettelagt skript som sletter hjemmekatalogen til disse brukerne. Nærmere veiledning: Se SysAns mappen.

  Grupper

  Brukerne er medlem av standardsettet med grupper.

  Andre (gjester)

  Brukere

  Her skal de brukerne som ikke passer i de andre kategoriene ligge. Det blir opprettet 99 slike brukere. Disse har tilgang til rfk-open og, hvis de sitter i PC-stuer rfk-ped.

  Grupper

  Brukerne er medlem av standardsettet med grupper.

  Felles grupper

  I denne OU’en ligger grupper som alle brukertype kan være medlemmer. Disse gruppene gir tilgang til applikasjoner, filrettigheter osv. Hver applikasjon har en grupper i denne OU’en. Medlemskap i den gruppen gir de rettigheter som trengs for gjeldene applikasjon.

  Følgende standard fellesgrupper skal finnes på alle skolene (felles.grupper.[skole].skoler.rfk):
  Gruppe Beskrivelse Deprecated
  grpAlle Gir fil- og applikasjonsrettigheter som alle skal ha.
  grpVerktoy Gir applikasjonsrettigheter på standard verktøy applikasjoner som Windows Utforsker, Calc osv. x
  grpInternett Gir applikasjonsrettigheter på standard verktøy applikasjoner som Windows Utforsker, Calc osv. x
  grpMSOffice2003 Gir applikasjonsrettigheter til office pakken. x
  grpGIMP22 Gir applikasjonsrettigheter til tegneprogrammet (gratis) GIMP. x
  grpClue62 Gir applikasjonsrettigheter til Clue. x
  grpRogue Skrur zRPM på brukerne. Alle brukerne skal ha zRPM. x
  grpDisableInternet Denne gruppen setter proxy innstillingene til 0.0.0.0:0000. Dette vil hindre brukeren i å bruke internett. x
  grpMikromarkBIB Gir applikasjonsrettigheter til Mikromark TS desktopen. x

  Selvbetjening

  For elever har vi en løsning hvor de kan aktivere og få nytt passord.

  URL Beskrivelse Deprecated
  http://www.rogfk.no/skole Link til elevportalen. Derfra er det linket videre til selvbetjeningssidene.
  https://minkonto.rogfk.no Direkte link til aktivering av elevkontoer.
  https://minkonto.rogfk.no/pwsms.php Direkte link til nytt passord siden.

  Standard gruppemedlemskap

  Gruppe Brukergruppe Deprecated
  grpAlle Alle
  grpVerktoy Alle x
  grpInternett Ansatt, Elev og Andre x
  grpMSOffice2003 Alle x
  grpGIMP22 Alle x
  grpClue62 Alle x
  grpRogue Alle x
  grpDisableInternett Alle x

  SATS synkronisering

  Elever blir automatisk synkronisert fra SATS. For at en bruker skal bli synkronisert fra SATS må noe data være fylt ut på eleven i SATS:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Fødselsnummer
  • Må ha et fag på gjeldende skole
  Hvis eleven er knyttet til flere skoler vil den havne på den skolen eleven har flest fag på.

  Denne synkroniseringen skjer umiddelbart. Under skolestarten kan det ta noe tid.


  Agresso synkronisering

  Ansatte blir automatisk synkronisert fra Agresso. For at de skal bli synkronisert må ny ansatte og endringe på ansatte meldes inn til "lønn".

  Denne synkroniseringen skjer noen ganger daglig.


  It's Learning synkronisering

  It's Learning og SATS synkroniserer hver natt.


  Passord regler

  Passord regler
  Dette vil bli endret, da dette er påtalt av Fylkesrevisjonen, pga av svak sikkerhet

  Vedlikehold av brukere og grupper

  Brukerne skal vedlikeholdes i iManager.


  Bytte passord

  1. Velg Help Desk -> Set Password fra menyen.
  2. Velg bruker.
  3. Skriv inn nytt passord.

  Opprette grupper

  Her må vi legge inn en veiledning

  Gruppe medlemskap

  Her må vi legge inn en veiledning


  Endring av bruker

  Det skal ikke skje andre endringer på brukeren enn passord bytte og gruppemedlemskap. Endringer på brukeren kan føre til at endringene blir skrevet tilbake til det som står i kildesystemene.

  It’s Learning

  Vedlikehold skjer i eget brukergrensesnitt. Se egen administrasjonsveiledning.  Kommentarer

  /groups/iktdriftshandbok/search/index.rss?tag=hotlist/groups/iktdriftshandbok/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/iktdriftshandbok/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/iktdriftshandbok/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/iktdriftshandbok/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/iktdriftshandbok/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search