Tags

  Generelt om administrasjon

  Administrasjonsverktøy

  De administrasjonsverktøy som skal brukes og ikke er web-baserte finnes i mappen sysans som mappes opp når man logger seg på med skolens administrasjonsbrukere (eller en bruker som ligger i grpAdmin.felles.<skole>.skoler.rfk). Dette vil være de versjoner som skal brukes i fylkets nett.

  iManager

  Dette er et webbasert verktøy. Det skal brukes til:
  • Vedlikehold av brukere
  • Vedlikehold av grupper
  • Konfigurering og vedlikehold av printere
  Verktøyet finnes på https://imanager.skole.rogfk.no (for de skolene som har NetWare server) og https://adjunkten.rogfk.no/nps (for de skolene som har Linux server). IE og Firefox er supporterte nettlesere.


  ConsoleOne (C1)

  C1 er et javabasert Windows verktøy (kan også kjøres på andre plattformer). Kopier C1 fra sysans-mappen til lokal disk. Start deretter consoleone.exe i bin katalogen. Man må være pålogget Novell med Novellklienten for at dette skal fungere. C1 brukes til:
  • Opprettelse og vedlikehold av Workstation grupper
  • Opprettelse av iPrint policyer
  • Resofting av maskiner
  • Opprettelse av applikasjonsobjekter
  Tips: Ekskluder C1 mappen fra AV søk. Det er gjort på AV klientene som er installert i henhold til standarden.

  Andre systemer

  It's Learning

  Se egen håndbok for It's Learning.

  Navnestandard

  Objekter Navnestandard Beskrivelse
  Printer [skoleprefiks]_[type printer]_[plassering]

  F.eks. BR_HPLJ4100TN_R114
  SKOLEPREFIKS=to bokstaver som entydig identifiserer skolen. Disse er brukt i administrator brukernavnet.

  TYPE PRINTER=En forkortning for hvilken printer det er. HPLJ er for eksempel HP Laser Jet.

  PLASSERING=Dette angir rom eller printersone. For eksempel R114 for rom 114 eller BIB for bibliotek.
  Printer profil [SKOLEPREFIKS]_[TYPE PRINTER]_[PLASSERING]_DriverProfile

  For eksempel
  SO_XeroxWCPro35_BRAKKE_DriverProfile
  Se printer for beskrivelse.
  Applikasjoner _[skoleprefiks][ApplikasjonVersjon]_INST_XXX
  _[skoleprefiks][ApplikasjonVersjon]_CONF_XXX
  [skoleprefiks][ApplikasjonVersjon]_ICO_XXX
  _[skoleprefiks][ApplikasjonVersjon]_INST_XXX
  _[skoleprefiks][ApplikasjonVersjon]_CONF_XXX
  [skoleprefiks][ApplikasjonVersjon]_XXX


  For eksempel:
  luWinZip81_INST_D
  luWinZip81_CONF_D
  luWinZip81_ICO_ALL
  _=Det er en applikasjon som ikke vises for brukeren.

  INST=Applikasjonsobjektet installerer applikasjonen.

  CONF=Applikasjonsobjektet konfigurerer applikasjonen. Typisk brukerkonfig.

  ICO=Applikasjonsobjektet er bare en snarvei. Typisk er dette objektet avhengig av et INST og et ICO objekt.

  Hvis ikke INST, ICO eller CONF er angitt gjør objektet alle funksjonene.

  XXX=Dette kan være D for desktop, L for Laptop eller ALL for begge.
  Maskiner [SKOLEPREFIKS]XXXX-[PLASSERING]

  For eksempel BR0124-R114.
  XXXX=Løpenummer. Hver pc skal ha dette unikt. Det skal ikke brukes igjen.

  PLASSERING=Se printere.
  Maskin grupper grpWS[navn]

  For eksempel grpWSR114.
  Alle maskin grupper skal ha en prefiks på grpWS.
  Maskin policyer polWS[navn]
  For eksempel polWSR114.
  Alle maskin policyer skal ha en prefiks på polWS.
  Brukergrupper grp[navn]

  grpWinZip81, grp2MX
  Alle brukergrupper skal ha en prefiks på grp.

  Brukere

  Brukere i gruppene ”Ansatte” og ”Elever” blir opprettet gjennom identitetsforvaltningssystemet. Se Identitetshåndtering.

  Ansatte

  De ansatte får brukernavn i henhold til FEIDE standard.

  Elever

  Elevenes brukernavn opprettes under selvregistreringen i henhold til FEIDE standard.


  Kommentarer

  /groups/iktdriftshandbok/search/index.rss?tag=hotlist/groups/iktdriftshandbok/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/iktdriftshandbok/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/iktdriftshandbok/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/iktdriftshandbok/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/iktdriftshandbok/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search