Tags

  Arbeidsstasjoner

  Windows arbeidsstasjoner

  Maskinen i Novellnettet blir satt opp automatisk.

  OS/software nivå

  Software Nivå Kommentar
  OS Windows XP SP3 NO Det finnes et slipstreamet ISO image i sysans katalogen.
  Novell klient Novell Client 4.91 SP5 + patcher Dette er ikke rullet ut på alle skolene.
  ZenAgent
  Antivirus

  Minimumskrav til hardware

  HW Minimum Anbefalt
  CPU >=P4 PIII
  RAM >=512 256
  HD >=60GB 20GB
  NIC Støtte for PXE Støtte for PXE

  Novell klient

  Klienten blir automatisk installert ved bruk av imaging systemet. Et ferdig patchet installasjonspunkt ligger på vol1:\image\addon_src. Klienten blir konfigurert under installasjonen og gjennom AD GPO.

  Klienten gir filtilgang.

  ZENworks Workstation Manager Agent

  Dette er komponenten som gjør at vi kan styre pc’ene med ZENworks. Denne blir automatisk installert ved bruk av imaging systemet.


  Imaging

  Maskinene settes opp automatisk ved hjelp av imaging engine til ZENworks. Prosessen går som følger:

  Imaging flyt diagram  Denne prosessen er helautomatisk, og setter maskinen ferdig konfigurert opp med et standardsett med programvare. Prosessen tar fra 15-30 min., alt etter maskinvaren. For å få en maskin inn i systemet må følgende punkter gjennomføres lage et OS image for hver maskintype.


  Se forøvrig egne dokumenter for opprettelse av OS image.


  Opprettelse av image flyt diagram


  Download file "Imaging i undervisningnettet.pdf"

  Hoved image / OS image

  Dette imaget lages for hver maskin type. Se eget dokument i SysAns mappen for hvordan oppsett dette imaget lages.

  Addon image

  Addon imaget inneholder silent installasjoner av Novell klienten og ZENworks agenten. Dette imaget heter addon-<skole>.zmg. IKT-seksjonen står for vedlikehold av dette imaget. Dette er oppdatert for å ta høyde for ny desktop- løsning for ansatte.

  Image objekt (skript)

  Disse objektene ligger under image.shared.ikt.rfk og vedlikeholdes av IKT-seksjonen. Det finnes to skript:

  1. Ett for nye maskiner, eller maskiner det er kjørt zisedit –c på. Dette skriptet stiller en del spørsmål om maskinen før prosessen starter.
  2. I tillegg finnes et skript for reinstallering. Dette skriptet henter den informasjonen den trenger fra maskinen og er derfor helautomatisk.

  NB! For de som er kjent med løsningen fra før, så er nå hardware regler og lokale image objekt tatt bort.

  Miljøvariabler

  Miljøvariablene kan sees ved å skrive seti kommandolinjen. De kan også sees ved å velge Diagnostic på arbeidsstasjonsobjektet i C1. Som standard er følgende ekstra variabler lagt til.

  Variabel Beskrivelse Type
  IPNET = 985D Denne settes i loginskriptet og angir hvilket ip nett maskinen befinner seg i. Når den eksisterer vil den alltid være 985D som er 152.93. Volatile
  IPSUBNET = 985D08 Denne settes i loginskriptet og angir hvilket ip subnett maskinen befinner seg i. Med denne kan vi se hvilken skole maskinen er på. For eksempel 985D08 som er 152.93.8, altså på Bryne Volatile
  XPLANG = NO Angir språket på XP. Vil stort sett alltid være NO. System
  LAPTOP = Y | N Angir om maskinen er en laptop. System
  IMAGE = Y | N Angir om maskinen er satt opp med image System
  IMAGENAME Angir et valgt navn på imaget. På denne måten kan vi skille hvilke image som er på maskinen. System
  LOCATION Det lokale servernavnet System
  PCLOCATION Plasseringen til pc’en. Blir generert ut i fra det som står bak streken på maskinnavnet. For eksempel R114 Volatile og System
  DOMAIN Det eksterne domenet til skolen. For eksempel bryne.vgs.no System
  SCHOOLNAME Navnet på skolen System
  *CDBRURNER = Y|N Navnet på skolen System
  *DVDPLAYER = Y|N Angir om maskinen har DVD spiller System

  * Skriptet som setter disse variablene er ikke 100% sikker. På noen maskiner må man sette disse manuelt (Min Datamaskin > Egenskaper > Avansert > Miljøvariabler > Systemvariabler).


  Rogue Process Managment (zRPM) Deprecated


  zRPM er en funksjonalitet i ZENAgenten som terminerer alle prosessene som ikke er:
  • Startet av SYSTEM brukeren.
  • Startet fra NAL.
  • Ligger i unntakslisten.
  Det blir distribuert ut to unntakslister:

  En sentral liste som gjelder et basis sett med unntak, og unntak for de sentrale applikasjonene.
  En lokal liste som brukes til å lage unntak for applikasjoner som er tilrettelagt lokalt (enten pakket eller installert direkte på pc’en).

  Man kan legge inn filer i unntakslisten lokalt på skolen. Objektet heter _[skoleprefiks]LocalRogueProcessManagment. Gjør følgende for å legge til en fil i unntakslisten:

  Åpne applikasjonsobjektet og gå til Distribution Options > Registry


  Applikasjons objekt

  Legg til en DWORD verdi under Exeption List.

  Registry DWORD value

  Verdien av Value name skal være filnavnet. Value data skal være tom. Merk at filnavnet må være Original Filename. Dette finner man ved å velge egenskaper ved filen. Hvis det ikke finnes Versjons info på filen så er filnavnet det som vises.

  Finn Original Filename  Mac arbeidsstasjoner

  Kommentarer

  /groups/iktdriftshandbok/search/index.rss?tag=hotlist/groups/iktdriftshandbok/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/iktdriftshandbok/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/iktdriftshandbok/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/iktdriftshandbok/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/iktdriftshandbok/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search