Tags

  Innledning

  Dette dokumentet inneholder teknisk informasjon som skolen trenger om fylkets dataløsninger. I tillegg definerer og spesifiserer den de driftsoppgaver og rettigheter skolen har på disse løsningene.

  Kapitlene er bygget opp av én del med informasjon og én del med driftsoppgaver.

  Rogaland Fylkeskommune ved IKT-seksjonen leverer følgende løsninger til skolene:


  Åpent nett (elev.net)

  Dette nettverket er trådløst og krever autentisering i nettleseren for å få tilgang. Målgruppen her er elever med privat utstyr. Følgende løsninger leveres i dette nettverket:

  Pedagogisk nett (ped.net)

  Dette nettverket kan nåes både med kabel og trådløst. Målgruppen for dette nettverket er i hovedsak ansatte i skolen. Maskinene her skal være satt opp i henhold til IKT- og arkivseksjones rutiner. Tjeneste som leveres i dette nettverket er:
  • Fil
  • Print
  • SSO
  • Internett
  • Fylkets intranett
  • Tilgang til admin.net
  • Applikasjoner (standard og fag)
  • Desktop management og brukerstøtte
  • m.m.

  Admin nett (adm.net)

  Dette nettverket kan nåes både med kabel og trådløst. Målgrupen for dette nettverket er ansatte i administrasjonen. Maskinene her skal være satt opp i henhold til IKT- og arkivseksjones rutiner. Tjeneste som leveres i dette nettverket er:
  • Fil
  • Print
  • SSO
  • Internett
  • Fylkets intranett
  • Applikasjoner (standard og fag)
  • Desktop management og brukerstøtte
  • m.m.

  Kommentarer

  /groups/iktdriftshandbok/search/index.rss?tag=hotlist/groups/iktdriftshandbok/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/iktdriftshandbok/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/iktdriftshandbok/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/iktdriftshandbok/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/iktdriftshandbok/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search