Tags

  Feilsøking

  Brukere


  Feil på hjemmeområde til elever/ansatte

  • Sjekk sbasusertemplate på bruker objektet under other. Eksisterer det kontakt support.
  • Sjekk attributter til hjemmeområde til bruker. Hvis det ikke eksisterer kontakt support.
  • Sjekk om user katalog ekisterer. Gjør den ikke det kontakt support.
  • Sjekk rettigheter


  Synkronisering / oprettelse

  Elever

  • Sjekk at alle data'ene er fylt ut.
  • Sjekk at eleven har fag.

  Ansatt

  • Er det gitt melding til "lønn"?

  Kommentarer

  /groups/iktdriftshandbok/search/index.rss?tag=hotlist/groups/iktdriftshandbok/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/iktdriftshandbok/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/iktdriftshandbok/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/iktdriftshandbok/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/iktdriftshandbok/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search