Search all wikis and blogs »

Search results in IKT Driftshåndbok

IKT Driftshåndbok

Innhold Innledning Generelt om administrasjon Identitetshåndtering Arbeidsstasjoner Feilsøking Ord og uttrykk En sla...

Arbeidsstasjoner

Windows arbeidsstasjoner Maskinen i Novellnettet blir satt opp automatisk. OS/software nivå ...

Identitetshåndtering

[image] Novell-nettet og integrerte sys...

Feilsøking

Brukere Feil på hjemmeområde til elever/ansatte Sjekk sbasusertemplate på bruker objektet under other. Eksisterer d...

Ord og uttrykk

Utrykk Betydning Deprecated Tjenesten/feature er på vei ut, og frarådes bru...

Generelt om administrasjon

Administrasjonsverktøy De administrasjonsverktøy som skal brukes og ikke er web-baserte finnes i mappen sysans som mappes opp når man logger ...

Innledning

Dette dokumentet inneholder teknisk informasjon som skolen trenger om fylkets dataløsninger. I tillegg definerer og spesifiserer den de drif...

NetStorage

NetStorage er en web basert løsning for å nå filene utenfor fylkets nettverk. Den gir tilgang til hjemmeområdet og fellesområder. Den kan nåes på...