Tags

  Grunnopplæring HMS

  Download file "RISIKOVURDERING.pps"

  Download file "Arbeidsmiljøloven.pps"
  Download file "Det praktiske HMS-arbeidet 4 faser.doc"

  Download file "SYSTEMATISK HMS-ARBEID.pps"
  Download file "Funksjonsbeskrivelse for verne og miljøarbeidet.doc"
  Download file "Vernetjenesten.pps"
  Download file "Arbeidsmiljøutvalget.pps"
  Download file "Bedriftshelsetjenesten.pps"

  Download file "Arbeidsmiljøloven.ppt"

  Download file "Vernetjenesten.ppt"
  Download file "Arbeidsmiljøutvalget.ppt"
  Download file "Bedriftshelsetjenesten.ppt"
  Download file "Systematisk HMS-arbeid.ppt"
  Download file "Risikovurdering.ppt"

  3. dag:

  Download file "Arbeidsliv og rus.pps"Download file "Reglement for forebygging av rus i arbeidet og behandling av saker om rusmisbruk.pps"

  Download file "Ergonomi.pps"

  Download file "Oppfølging av sykefravær.pps"

  Download file "Arbeidsliv og rus.ppt"Download file "Reglement for forebygging av rus i arbeidet og behandling av saker om rusmisbruk.ppt"

  Download file "Ergonomi.ppt"

  Download file "Dagens tips til deg som har vondt i nakke.doc"
  Download file "NAV_10-0703bm06-2005.pdf"

  Download file "NAV_13-0705bm10-2007vevmtekst[1].pdf"


  Download file "Oppfølging av sykefravær.ppt"

  4. dag:

  Download file "Innemiljø.pps"

  Download file "Innemiljø.ppt"

  Download file "Kjemikaliehåndtering.pps"

  Download file "Kjemikaliehåndtering.ppt"

  Download file "Psykosoialt arbeidsmiljø-1.pps"
  Download file "Psykososialt arb.miljø-2.pps"

  Download file "Psykosoialt arbeidsmiljø-1.ppt"
  Download file "Psykososialt arb.miljø-2.ppt"

  Download file "Evaluering.doc"

  Kommentarer