Tags

  Regionale samlinger i partnerskap for folkehelse mars 2018

  Vi påbegynner en dialog i og mellom kommunene for å høre hvilke tiltak/medvirkningsprosesser som kan modens frem (på tvers av kommunegrensene og/eller internt) med utgangspunktet i utfordringsbilde som kommune har på barn og unge psykisk helse og rus.

  Hver kommune/organisasjon ble gitt 5-10 minutter til å dele deres arbeidsprosess.

  Elever fra ungdommens fylkesting ble invitert til å delta for å gi innspill og tips og høre deres synspunkter for programutvikling og hvordan vi kan bistå med å få på plass deres ønsker om å ha ungdomsråd i alle kommuner i Rogaland.

  Rogaland fylkeskommunen forventer ikke at kommune skal være klar med tiltak før søknad i begynnelsen av juni med definert tiltak, men en bør vite noe mer rundt hvilke områder kommunen vil prioritere. Og hva det er mulig og samarbeidet om. Så bør det bli en prosess i etterkant av at en er blitt deltaker i prosjektet hvor en går dypere å definere tiltakene, hvor en kobler på forskningsmiljø.

  Innlegg og informasjon som ble gitt på samlingene finner du her:

  Tannhelse Rogaland sitt folkehelseprogram for skolene:

  Download file "HEART 2018.pdf"

  Samling i Dalane 14. mars 2018:
  Download file "Program 14.03.2018.pdf"
  Download file "Presentasjon Dalane 14.03.2018.pdf"
  Download file "Friluftsrådet- Presentasjon folkehelse.pdf"
  Download file "Notater fra partnerskapssamling i Dalane 14 mars 2018.docx"


  Download file "Ungdomsråd i Sokndal nye vedtekter (L)(64555) sak KS 2010.doc"
  Download file "Vedtekter Ungdomsråd vedlegg sak KS 2010.doc"
  Download file "Questback_RegionalpartnerskapssamlingiDalane14.03.2018.pdf"  Samling i nord-fylket, 16. mars 2018:

  Download file "Program 16.03.2018.pdf"
  Download file "Presentasjon Nordfylket 16.03.2018.pptx"
  Download file "Notater fra partnerskapssamling i Aksdal 16.03.2018.docx"
  Download file "aldrende samfunn har også et folkehelseperspektiv.pdf"

  Under finner dere eksempel på sak/noe å dele fra opprettelse av ungdomsråd fra Haugesund kommune til inspirasjon. Lurer dere på noe om disse vedleggene så ta kontakt med Bente Pettersen folkehelserådgiver
  E-post:
  bente.pettersen@haugesund.kommune.no


  Download file "Ungdomsråd i Haugesund kommune.pdf"
  Download file "Vedtekter Ungdomsrådet i Haugesund.pdf"
  Download file "Reglement for ungdomsrådet i Haugesund - vedtatt 31.1.18.pdf"
  Download file "Invitasjon ungdomskonferansen 2012.pdf"
  Download file "Questback_RegionalpartnerskapssamlingiNordfylket16.03.2018.pdf"  Samling i Ryfylke, 21. mars 2018:

  Download file "Program 21.03.2018.pdf"
  Download file "Presentasjon Ryfylke 21.03.2018.pdf"
  Download file "Rennesøy.pdf"
  Download file "Finnøy kommune unge psykisk helse og rus.pdf"
  Download file "innspill fra Strand kommune.docx"

  Download file "notater fra Forsand kommune.docx"
  Download file "OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL UNGDOMSRÅDET (L)(328615).pdf"
  Download file "notater 21.03. av EWH.docx"

  Download file "Questback_RegionalpartnerskapssamlingiRyfylke21.03.2018.pdf"


  Samling på Jæren, 23. mars 2018:

  Download file "Presentasjon Jæren 23.03.2018.pdf"

  Download file "Presentasjon 23.03.2018 Klepp.pdf"

  Download file "Presentasjon 23.03.18 Time.pdf"

  Download file "Presentasjon 23.03.2018 Jæren friluftsråd.pdf"

  Download file "Presentasjon 23.03.2018 Stavanger turistforening.pdf"


  Download file "Questback_RegionalpartnerskapssamlingpåJæren23.03.2018.pdf"


  Kommentarer

  /groups/folkehelserogaland/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Menylist/groups/folkehelserogaland/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=MenyHovedmenyCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Meny0/groups/folkehelserogaland/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseMenyHovedmenycustom/groups/folkehelserogaland/search/index.rss?tag=hotlist/groups/folkehelserogaland/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot22/groups/folkehelserogaland/sidebar/HotListfolkehelserogalandfolkehelserogaland2018-06-19 13:49:25+00:002018-06-19 13:49:25updated37folkehelserogalandfolkehelserogaland2018-04-19 10:28:06+00:002018-04-19 10:28:06updated36folkehelserogalandfolkehelserogaland2018-02-20 16:25:45+00:002018-02-20 16:25:45updated35folkehelserogalandfolkehelserogaland2018-01-03 07:06:27+00:002018-01-03 07:06:27updated34folkehelserogalandfolkehelserogaland2018-01-03 07:05:53+00:002018-01-03 07:05:53updated33folkehelserogalandfolkehelserogaland2017-08-24 11:52:01+00:002017-08-24 11:52:01updated32elishaalElisabeth Wallace Haaland2017-06-13 13:16:48+00:002017-06-13 13:16:48updated31elishaalElisabeth Wallace Haaland2017-04-19 07:33:06+00:002017-04-19 07:33:06updated30elishaalElisabeth Wallace Haaland2017-04-19 07:32:24+00:002017-04-19 07:32:24updated29elishaalElisabeth Wallace Haaland2017-02-22 11:13:04+00:002017-02-22 11:13:04updated28elishaalElisabeth Wallace Haaland2017-02-22 11:12:30+00:002017-02-22 11:12:30updated27elishaalElisabeth Wallace Haaland2017-01-02 12:32:43+00:002017-01-02 12:32:43updated26elishaalElisabeth Wallace Haaland2016-11-16 16:01:44+00:002016-11-16 16:01:44updated25elishaalElisabeth Wallace Haaland2016-11-14 15:53:47+00:002016-11-14 15:53:47updated24elishaalElisabeth Wallace Haaland2016-09-06 10:57:43+00:002016-09-06 10:57:43updated23elishaalElisabeth Wallace Haaland2016-07-12 11:05:02+00:002016-07-12 11:05:02updated22elishaalElisabeth Wallace Haaland2016-07-12 11:03:34+00:002016-07-12 11:03:34updated21elishaalElisabeth Wallace Haaland2016-03-04 14:01:57+00:002016-03-04 14:01:57updated20elishaalElisabeth Wallace Haaland2015-12-14 14:08:24+00:002015-12-14 14:08:24updated19elishaalElisabeth Wallace Haaland2015-10-20 14:51:32+00:002015-10-20 14:51:32updated18elishaalElisabeth Wallace Haaland2015-10-20 14:51:03+00:002015-10-20 14:51:03updated17elishaalElisabeth Wallace Haaland2015-09-01 14:04:30+00:002015-09-01 14:04:30updated16elishaalElisabeth Wallace Haaland2015-07-06 12:28:30+00:002015-07-06 12:28:30updated15injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-27 10:05:34+00:002015-03-27 10:05:34updated14injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-27 10:05:02+00:002015-03-27 10:05:02updated13injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-24 14:36:19+00:002015-03-24 14:36:19updated12Un-deletedinjohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-24 14:36:03+00:002015-03-24 14:36:03undeleted11DeletedinjohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 11:35:30+00:002015-03-16 11:35:30deleted10elishaalElisabeth Wallace Haaland2014-12-16 14:36:18+00:002014-12-16 14:36:18updated9injohansenIngvild Vikse Johansen2014-11-12 10:05:39+00:002014-11-12 10:05:39updated8heklosterHelga Idsøe Kloster2014-11-10 10:34:12+00:002014-11-10 10:34:12updated7injohansenIngvild Vikse Johansen2014-07-25 11:26:52+00:002014-07-25 11:26:52updated6injohansenIngvild Vikse Johansen2014-07-25 11:26:09+00:002014-07-25 11:26:09updated5Added tag - hotinjohansenIngvild Vikse Johansen2014-07-25 11:26:07+00:002014-07-25 11:26:07addTag4Added tag - menyinjohansenIngvild Vikse Johansen2014-02-06 08:33:59+00:002014-02-06 08:33:59addTag3injohansenIngvild Vikse Johansen2014-02-06 08:33:36+00:002014-02-06 08:33:36updated2First createdinjohansenIngvild Vikse Johansen2014-02-06 08:31:49+00:002014-02-06 08:31:49created1wiki2018-06-19T13:49:26+00:00groups/folkehelserogaland/wiki/4ca28FalseNasjonale nyhetsbrev - Siste nytt fra Helsedirektoratet /groups/folkehelserogaland/wiki/4ca28/Nasjonale_nyhetsbrev__Siste_nytt_fra_Helsedirektoratet_.htmlfolkehelserogaland37 updatesNasjonale nyhetsbrev - Siste nytt fra Helsedirektoratet Flere ganger i året gir Helsedirektoratet ut nyhetsbrev med relevant informasjon for lokalt folkehelsearbeid. Last ned siste nytt her: 2018: ...Falsefolkehelserogaland2018-06-19T13:49:26+00:00Added tag - hotfolkehelserogalandfolkehelserogaland2018-05-25 11:46:25+00:002018-05-25 11:46:25addTag184Removed tag - hotfolkehelserogalandfolkehelserogaland2018-04-26 14:08:51+00:002018-04-26 14:08:51removeTag183folkehelserogalandfolkehelserogaland2018-03-22 14:58:26+00:002018-03-22 14:58:26updated182folkehelserogalandfolkehelserogaland2017-09-13 14:36:29+00:002017-09-13 14:36:29updated181kantinefolkehelserogalandfolkehelserogaland2017-08-24 12:04:42+00:002017-08-24 12:04:42updated180nyhetsbrevfolkehelserogalandfolkehelserogaland2017-08-24 11:50:51+00:002017-08-24 11:50:51updated179nyhetsbrevfolkehelserogalandfolkehelserogaland2017-08-24 11:50:46+00:002017-08-24 11:50:46updated178elishaalElisabeth Wallace Haaland2016-11-16 08:10:25+00:002016-11-16 08:10:25updated177elishaalElisabeth Wallace Haaland2016-11-15 16:53:38+00:002016-11-15 16:53:38updated176elishaalElisabeth Wallace Haaland2016-09-05 13:01:11+00:002016-09-05 13:01:11updated175elishaalElisabeth Wallace Haaland2016-08-31 13:31:04+00:002016-08-31 13:31:04updated174elishaalElisabeth Wallace Haaland2016-08-30 06:23:02+00:002016-08-30 06:23:02updated173elishaalElisabeth Wallace Haaland2016-04-25 06:56:31+00:002016-04-25 06:56:31updated172Removed tag - regional folkehelsesamling i dalaneelishaalElisabeth Wallace Haaland2016-04-05 07:07:03+00:002016-04-05 07:07:03removeTag171Added tag - regional folkehelsesamling i dalaneelishaalElisabeth Wallace Haaland2016-04-05 07:06:11+00:002016-04-05 07:06:11addTag170oversiktelishaalElisabeth Wallace Haaland2016-02-10 15:38:42+00:002016-02-10 15:38:42updated169injohansenIngvild Vikse Johansen2016-01-28 10:09:22+00:002016-01-28 10:09:22updated168injohansenIngvild Vikse Johansen2015-11-27 12:03:56+00:002015-11-27 12:03:56updated167Added tag - hotelishaalElisabeth Wallace Haaland2015-07-01 07:12:33+00:002015-07-01 07:12:33addTag166Removed tag - hotelishaalElisabeth Wallace Haaland2015-06-01 15:16:39+00:002015-06-01 15:16:39removeTag165Folkehelse i planstrategiarbeidetelishaalElisabeth Wallace Haaland2015-06-01 15:11:32+00:002015-06-01 15:11:32updated164Added tag - hotinjohansenIngvild Vikse Johansen2015-04-08 11:30:55+00:002015-04-08 11:30:55addTag163Removed tag - hotinjohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-23 14:57:41+00:002015-03-23 14:57:41removeTag162injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 11:54:54+00:002015-03-16 11:54:54updated161injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:59:10+00:002015-03-16 08:59:10updated160injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:58:04+00:002015-03-16 08:58:04updated159injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:56:04+00:002015-03-16 08:56:04updated158injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:54:51+00:002015-03-16 08:54:51updated157injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:53:17+00:002015-03-16 08:53:17updated156injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:52:47+00:002015-03-16 08:52:47updated155injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:52:23+00:002015-03-16 08:52:23updated154injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:52:16+00:002015-03-16 08:52:16updated153injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:51:53+00:002015-03-16 08:51:53updated152injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:51:35+00:002015-03-16 08:51:35updated151injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:51:24+00:002015-03-16 08:51:24updated150injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:50:37+00:002015-03-16 08:50:37updated149injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:50:10+00:002015-03-16 08:50:10updated148injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:48:51+00:002015-03-16 08:48:51updated147injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:47:48+00:002015-03-16 08:47:48updated146injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:37:14+00:002015-03-16 08:37:14updated145injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:34:12+00:002015-03-16 08:34:12updated144injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:32:42+00:002015-03-16 08:32:42updated143injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:31:54+00:002015-03-16 08:31:54updated142injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:31:32+00:002015-03-16 08:31:32updated141injohansenIngvild Vikse Johansen2015-03-16 08:30:45+00:002015-03-16 08:30:45updated140Removed tag - helse i kommunal planlegginginjohansenIngvild Vikse Johansen2015-02-09 12:36:13+00:002015-02-09 12:36:13removeTag139Added tag - hotinjohansenIngvild Vikse Johansen2015-02-09 12:36:07+00:002015-02-09 12:36:07addTag138Added tag - helse i kommunal planlegginginjohansenIngvild Vikse Johansen2015-02-09 12:35:14+00:002015-02-09 12:35:14addTag137Removed tag - hotinjohansenIngvild Vikse Johansen2015-01-05 13:08:44+00:002015-01-05 13:08:44removeTag136injohansenIngvild Vikse Johansen2014-11-24 08:42:52+00:002014-11-24 08:42:52updated135injohansenIngvild Vikse Johansen2014-11-24 08:42:34+00:002014-11-24 08:42:34updated134heklosterHelga Idsøe Kloster2014-11-18 10:49:06+00:002014-11-18 10:49:06updated133Folkehelsekonferanse Finnøy -presentasjonerheklosterHelga Idsøe Kloster2014-11-18 09:28:58+00:002014-11-18 09:28:58updated132Added tag - hotrslettebakRune Thorkildsen Slettebak2014-11-18 09:23:38+00:002014-11-18 09:23:38addTag131rslettebakRune Thorkildsen Slettebak2014-11-12 22:31:47+00:002014-11-12 22:31:47updated130rslettebakRune Thorkildsen Slettebak2014-11-12 22:25:02+00:002014-11-12 22:25:02updated129Tester besøkssporing (Rune)rslettebakRune Thorkildsen Slettebak2014-11-12 22:24:14+00:002014-11-12 22:24:14updated128injohansenIngvild Vikse Johansen2014-10-28 11:44:23+00:002014-10-28 11:44:23updated127injohansenIngvild Vikse Johansen2013-12-02 07:42:14+00:002013-12-02 07:42:14updated126injohansenIngvild Vikse Johansen2013-12-02 07:37:18+00:002013-12-02 07:37:18updated125injohansenIngvild Vikse Johansen2013-12-02 07:34:24+00:002013-12-02 07:34:24updated124injohansenIngvild Vikse Johansen2013-12-02 07:31:55+00:002013-12-02 07:31:55updated123injohansenIngvild Vikse Johansen2013-11-25 08:28:41+00:002013-11-25 08:28:41updated122injohansenIngvild Vikse Johansen2013-11-25 08:26:08+00:002013-11-25 08:26:08updated121injohansenIngvild Vikse Johansen2013-11-25 08:25:29+00:002013-11-25 08:25:29updated120injohansenIngvild Vikse Johansen2013-11-25 08:24:48+00:002013-11-25 08:24:48updated119injohansenIngvild Vikse Johansen2013-11-25 08:19:52+00:002013-11-25 08:19:52updated118injohansenIngvild Vikse Johansen2013-11-25 08:19:30+00:002013-11-25 08:19:30updated117injohansenIngvild Vikse Johansen2013-11-25 08:18:08+00:002013-11-25 08:18:08updated116injohansenIngvild Vikse Johansen2013-11-25 08:15:19+00:002013-11-25 08:15:19updated115injohansenIngvild Vikse Johansen2013-11-01 07:24:27+00:002013-11-01 07:24:27updated114injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-16 07:33:12+00:002013-10-16 07:33:12updated113injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-16 07:32:26+00:002013-10-16 07:32:26updated112injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-16 07:31:36+00:002013-10-16 07:31:36updated111injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 13:04:31+00:002013-10-15 13:04:31updated110injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 13:03:46+00:002013-10-15 13:03:46updated109injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 13:01:27+00:002013-10-15 13:01:27updated108injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:59:51+00:002013-10-15 12:59:51updated107injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:59:04+00:002013-10-15 12:59:04updated106injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:58:44+00:002013-10-15 12:58:44updated105injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:55:35+00:002013-10-15 12:55:35updated104injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:52:10+00:002013-10-15 12:52:10updated103injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:50:37+00:002013-10-15 12:50:37updated102injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:49:14+00:002013-10-15 12:49:14updated101injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:46:48+00:002013-10-15 12:46:48updated100injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:46:26+00:002013-10-15 12:46:26updated99injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:45:18+00:002013-10-15 12:45:18updated98injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:44:47+00:002013-10-15 12:44:47updated97injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:43:15+00:002013-10-15 12:43:15updated96injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:42:58+00:002013-10-15 12:42:58updated95injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:39:31+00:002013-10-15 12:39:31updated94injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:37:35+00:002013-10-15 12:37:35updated93injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:36:08+00:002013-10-15 12:36:08updated92injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:33:49+00:002013-10-15 12:33:49updated91injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:31:33+00:002013-10-15 12:31:33updated90injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:28:31+00:002013-10-15 12:28:31updated89injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:24:45+00:002013-10-15 12:24:45updated88injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:24:31+00:002013-10-15 12:24:31updated87injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:24:09+00:002013-10-15 12:24:09updated86injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:23:14+00:002013-10-15 12:23:14updated85injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:20:06+00:002013-10-15 12:20:06updated84injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:19:14+00:002013-10-15 12:19:14updated83injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:11:24+00:002013-10-15 12:11:24updated82injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:10:42+00:002013-10-15 12:10:42updated81injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:08:37+00:002013-10-15 12:08:37updated80injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 12:07:36+00:002013-10-15 12:07:36updated79injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-15 11:33:37+00:002013-10-15 11:33:37updated78injohansenIngvild Vikse Johansen2013-10-07 08:26:19+00:002013-10-07 08:26:19updated77injohansenIngvild Vikse Johansen2013-07-02 11:06:35+00:002013-07-02 11:06:35updated76injohansenIngvild Vikse Johansen2013-07-02 11:06:02+00:002013-07-02 11:06:02updated75injohansenIngvild Vikse Johansen2013-07-02 11:05:34+00:002013-07-02 11:05:34updated74injohansenIngvild Vikse Johansen2013-07-02 11:05:20+00:002013-07-02 11:05:20updated73injohansenIngvild Vikse Johansen2013-07-02 11:04:44+00:002013-07-02 11:04:44updated72injohansenIngvild Vikse Johansen2013-07-02 11:04:14+00:002013-07-02 11:04:14updated71injohansenIngvild Vikse Johansen2013-07-02 11:03:53+00:002013-07-02 11:03:53updated70injohansenIngvild Vikse Johansen2013-06-18 06:18:33+00:002013-06-18 06:18:33updated69injohansenIngvild Vikse Johansen2013-06-18 06:16:47+00:002013-06-18 06:16:47updated68injohansenIngvild Vikse Johansen2013-03-22 08:25:18+00:002013-03-22 08:25:18updated67injohansenIngvild Vikse Johansen2013-03-22 08:24:39+00:002013-03-22 08:24:39updated66injohansenIngvild Vikse Johansen2013-03-14 09:56:13+00:002013-03-14 09:56:13updated65injohansenIngvild Vikse Johansen2013-03-14 09:41:38+00:002013-03-14 09:41:38updated64injohansenIngvild Vikse Johansen2013-03-14 09:41:30+00:002013-03-14 09:41:30updated63injohansenIngvild Vikse Johansen2013-03-14 09:41:03+00:002013-03-14 09:41:03updated62injohansenIngvild Vikse Johansen2013-03-14 09:39:54+00:002013-03-14 09:39:54updated61injohansenIngvild Vikse Johansen2013-03-14 09:39:26+00:002013-03-14 09:39:26updated60injohansenIngvild Vikse Johansen2013-03-14 08:43:45+00:002013-03-14 08:43:45updated59injohansenIngvild Vikse Johansen2013-03-14 07:56:04+00:002013-03-14 07:56:04updated58injohansenIngvild Vikse Johansen2013-03-05 11:50:57+00:002013-03-05 11:50:57updated57injohansenIngvild Vikse Johansen2012-11-04 09:53:45+00:002012-11-04 09:53:45updated56injohansenIngvild Vikse Johansen2012-11-04 09:53:24+00:002012-11-04 09:53:24updated55injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 15:44:15+00:002012-08-16 15:44:15updated54injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 15:43:39+00:002012-08-16 15:43:39updated53injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 15:42:00+00:002012-08-16 15:42:00updated52injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 15:34:24+00:002012-08-16 15:34:24updated51injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 15:33:11+00:002012-08-16 15:33:11updated50injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 15:29:55+00:002012-08-16 15:29:55updated49injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 15:27:56+00:002012-08-16 15:27:56updated48injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 15:26:59+00:002012-08-16 15:26:59updated47injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 15:26:27+00:002012-08-16 15:26:27updated46injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 13:09:25+00:002012-08-16 13:09:25updated45injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 13:09:10+00:002012-08-16 13:09:10updated44injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 12:59:54+00:002012-08-16 12:59:54updated43injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 12:57:59+00:002012-08-16 12:57:59updated42injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 11:46:05+00:002012-08-16 11:46:05updated41injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 09:14:57+00:002012-08-16 09:14:57updated40injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 09:13:11+00:002012-08-16 09:13:11updated39injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 09:12:59+00:002012-08-16 09:12:59updated38injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-16 08:50:17+00:002012-08-16 08:50:17updated37injohansenIngvild Vikse Johansen2012-08-15 12:17:32+00:002012-08-15 12:17:32updated36injohansenIngvild Vikse Johansen2012-04-27 10:37:43+00:002012-04-27 10:37:43updated35wiki2018-03-22T14:58:26+00:00groups/folkehelserogaland/wiki/welcomeFalseVELKOMMEN TIL WIKI FOLKEHELSE!/groups/folkehelserogaland/wiki/welcome/VELKOMMEN_TIL_WIKI_FOLKEHELSE.htmlfolkehelserogaland150 updatesVELKOMMEN TIL WIKI FOLKEHELSE! ...Falsefolkehelserogaland2018-03-22T14:58:26+00:00folkehelserogalandfolkehelserogaland2017-10-04 08:53:23+00:002017-10-04 08:53:23updated5Added tag - hotfolkehelserogalandfolkehelserogaland2017-10-04 08:50:18+00:002017-10-04 08:50:18addTag4folkehelserogalandfolkehelserogaland2017-10-04 08:49:36+00:002017-10-04 08:49:36updated3folkehelserogalandfolkehelserogaland2017-10-04 08:49:31+00:002017-10-04 08:49:31updated2First createdfolkehelserogalandfolkehelserogaland2017-10-04 08:43:35+00:002017-10-04 08:43:35created1wiki2017-10-04T08:53:23+00:00groups/folkehelserogaland/wiki/813edFalseUtlysning av ekstra tilskudd til partnerskapskommunene/groups/folkehelserogaland/wiki/813ed/Utlysning_av_ekstra_tilskudd_til_partnerskapskommunene.htmlfolkehelserogaland5 updatesUtlysning av ekstra tilskudd til partnerskapskommunene Rogaland fylkeskommune satser på lokal frivillighetspolitikk Rogaland fylkeskommune lyser nå ut midler for å stimulere kommunene til å utvikle ...Falsefolkehelserogaland2017-10-04T08:53:23+00:00elishaalElisabeth Wallace Haaland2017-03-27 07:35:53+00:002017-03-27 07:35:53updated28elishaalElisabeth Wallace Haaland2017-03-27 07:35:48+00:002017-03-27 07:35:48updated27elishaalElisabeth Wallace Haaland2017-03-27 07:24:43+00:002017-03-27 07:24:43updated26elishaalElisabeth Wallace Haaland2017-01-05 07:45:08+00:002017-01-05 07:45:08updated25elishaalElisabeth Wallace Haaland2016-08-30 06:30:31+00:002016-08-30 06:30:31updated24rslettebakRune Thorkildsen Slettebak2016-06-16 13:24:27+00:002016-06-16 13:24:27updated23rslettebakRune Thorkildsen Slettebak2016-06-16 13:23:01+00:002016-06-16 13:23:01updated22rslettebakRune Thorkildsen Slettebak2016-06-16 13:21:24+00:002016-06-16 13:21:24updated21rslettebakRune Thorkildsen Slettebak2016-06-16 13:21:00+00:002016-06-16 13:21:00updated20rslettebakRune Thorkildsen Slettebak2016-06-16 13:19:28+00:002016-06-16 13:19:28updated19rslettebakRune Thorkildsen Slettebak2016-06-16 13:16:37+00:002016-06-16 13:16:37updated18rslettebakRune Thorkildsen Slettebak2016-06-16 13:16:06+00:002016-06-16 13:16:06updated17elishaalElisabeth Wallace Haaland2016-04-27 08:22:25+00:002016-04-27 08:22:25updated16elishaalElisabeth Wallace Haaland2016-02-10 15:42:20+00:002016-02-10 15:42:20updated15elishaalElisabeth Wallace Haaland2015-09-03 08:10:23+00:002015-09-03 08:10:23updated14rslettebakRune Thorkildsen Slettebak2015-09-01 08:50:19+00:002015-09-01 08:50:19updated13Folkehelsedokument oppdatert 1.9.15rslettebakRune Thorkildsen Slettebak2015-09-01 08:50:03+00:002015-09-01 08:50:03updated12elishaalElisabeth Wallace Haaland2015-09-01 08:14:37+00:002015-09-01 08:14:37updated11Added tag - menyrslettebakRune Thorkildsen Slettebak2015-07-03 11:11:42+00:002015-07-03 11:11:42addTag10rslettebakRune Thorkildsen Slettebak2015-07-03 11:11:06+00:002015-07-03 11:11:06updated9Removed tag - hovedmenyrslettebakRune Thorkildsen Slettebak2015-07-03 11:11:02+00:002015-07-03 11:11:02removeTag8rslettebakRune Thorkildsen Slettebak2015-07-03 11:10:45+00:002015-07-03 11:10:45updated7Added tag - hovedmenyrslettebakRune Thorkildsen Slettebak2015-07-03 11:10:42+00:002015-07-03 11:10:42addTag6rslettebakRune Thorkildsen Slettebak2015-07-03 11:07:14+00:002015-07-03 11:07:14updated5Added tag - hotrslettebakRune Thorkildsen Slettebak2015-07-03 10:50:57+00:002015-07-03 10:50:57addTag4Added tag - oversiktrslettebakRune Thorkildsen Slettebak2015-07-03 10:50:50+00:002015-07-03 10:50:50addTag3Added tag - folkehelserslettebakRune Thorkildsen Slettebak2015-07-03 10:50:46+00:002015-07-03 10:50:46addTag2First createdrslettebakRune Thorkildsen Slettebak2015-07-03 10:49:54+00:002015-07-03 10:49:54created1wiki2017-03-27T07:24:43+00:00groups/folkehelserogaland/wiki/ab2dbFalseOversikt over folkehelsen i Rogaland/groups/folkehelserogaland/wiki/ab2db/Oversikt_over_folkehelsen_i_Rogaland.htmlElisabeth Wallace Haaland28 updatesOversikt over folkehelsen i Rogaland [Download file "Oversikt over folkehelsen i Rogaland v1.1.pdf"] Dette dokumentet presenterer informasjon om folkehelsetilstanden i Rogaland,...Falseelishaal2017-03-27T07:24:43+00:00glette-iversenTore Glette-Iversen2016-10-05 12:11:17+00:002016-10-05 12:11:17updated3Added tag - hotglette-iversenTore Glette-Iversen2016-10-05 11:44:47+00:002016-10-05 11:44:47addTag2First createdglette-iversenTore Glette-Iversen2016-10-05 11:44:16+00:002016-10-05 11:44:16created1wiki2016-10-05T12:11:17+00:00groups/folkehelserogaland/wiki/289e6FalseAnbefalinger til Helsedirektoratet fra Nasjonalt råd for fysisk aktivitet/groups/folkehelserogaland/wiki/289e6/Anbefalinger_til_Helsedirektoratet_fra_Nasjonalt_rad_for_fysisk_aktivitet.htmlTore Glette-Iversen3 updatesAnbefalinger til Helsedirektoratet fra Nasjonalt råd for fysisk aktivitet Onsdag 28. september ble seminaret "Tiltak for økt fysisk aktivitet i Norge" arrangert av "Nasjonalt råd for fysisk aktivitet". I den anledning...Falseglette-iversen2016-10-05T12:11:17+00:00hot/groups/folkehelserogaland/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/folkehelserogaland/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/folkehelserogaland/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/folkehelserogaland/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…