Search all wikis and blogs »

Search results in Folkehelse - Rogaland

Nasjonale nyhetsbrev - Siste nytt fra Helsedirektoratet

Flere ganger i året gir Helsedirektoratet ut nyhetsbrev med relevant informasjon for lokalt folkehelsearbeid. Last ned siste nytt her: 2018: ...

Regionale nyhetsbrev - Partnerskap for folkehelse

Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland utarbeider felles nyhetsbrev for det regionale folkehelsearbeidet i Rogaland. Nyhetsbrev...

Les årets siste nyhetsbrev

Les årets siste nyhetsbrev for 2017 her: http://mailchi.mp/rogfk/folkehelse-rogaland-nyhetsbrev-4-2017 [uten navn.png]

Oversikt over folkehelsen i Rogaland

[Download file "Oversikt over folkehelsen i Rogaland v1.1.pdf"] Dette dokumentet presenterer informasjon om folkehelsetilstanden i Rogaland,...

Menneskevennlig planlegging - presentasjoner fra konferansen 1-2.desember

Takk til alle deltakere og innledere som bidro til vår konferanse på Sola 1-2.desember! Alle innlegg kan lastes ned fra listen under. Dag 1: ...

Regional folkehelsesamlinger mars 2016

Takk til alle som deltok på vårens regionale samlinger i partnerskap for folkehelse og bidro til at dette ble vellykkede arrangement. Første samlin...

Frykt, røde og grønne tanker - Psykologisk førstehjelp for barn og unge

Psykologspesialist Solfrid Raknes har sammen med sentrale fagpersoner utviklet Psykologisk førstehjelp, et verktøyskrin som skal lære barn og ungdom ...

Ung i Rogaland - presentasjoner fra konferansen 26.november

Takk til alle innledere og deltakere på konferansen Ung i Rogaland! Vi hadde en flott dag med en rekke interessante innlegg! Under finner du samtlige...

Ta vare på velgerne dine! En folkehelsekampanje rettet mot politikere

Nettverk for Sunne kommuner har utarbeidet en folkehelsekampanje rettet mot politikere. Ved å gå inn på linken under og klikke deg inn på de tre fane...

Folkehelse og arealplanlegging

Vi har fått flere henvendelser fra kommunene med forespørsel om det finnes aktuelle sjekklister som er særlig relevant for arealplanlegging. Sarpsbor...

Nytt lavterskeltilbud hjelper deprimert ungdom

Mellom 15 og 20 prosent av ungdom i Norge har betydelige symptomer på depresjon. [image] Stipendiat Margit Garvik ved Læringsmiljøsenteret v...

Regional samling på Haugalandet 19. mars 2015

Partnerskap i folkehelse Rogaland har gjennomført en regional samling på Haugalandet 19. mars 2015. Samlingen var et samarbeid mellom Friluftsråde...

Nyhetsbrev juni 2012 - Partnerskap for folkehelse

[image] Nyhetsbrev om folkehelsearbeid i Rogaland Brev Juni 2012 Partnerskap for folkehelse Ansvar...

Presentasjoner fra fagdag om helse i kommunal planlegging

KS og Rogaland fylkeskommune gjennomførte dagseminaret "Helse i kommunal planlegging " 5 februar 2015. Seminaret var ment å gi faglig påfyl...

Regionalplan for folkehelse 2013 - 2017

Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017 ble vedtatt i Fylkestinget 11.desember 2012. Planen finner du her: [Download file "Regionalplan for...

Hverdagslykke i barnehagen

I forbindelse med satsingen på psykisk helse i Regionalplan for folkehelse, har Rogaland fylkeskommune iverksatt et helsefremmende prosjekt -"Hverd...

Eventyrjakten - Et folkehelsetiltak i Karmøy kommune

Karmøy kommune har utviklet Eventyrjakten - en kjekk og morsom aktivitet for barn og voksne. Sjekk ut Eventyrjakten i Visnes [EventyrjaktenV...

Kompasforum - Indikatorsett til bruk i levekårsundersøkelser

[Download file "Levekårsindikatorer.pdf"]

Healthy Urban Development Checklist

[image] Vi er blitt anbefalt å formidle denne rapporten videre i partnerskapet. Dette er et verktøy utviklet av australske helsemyndigheter der d...

Kartlegging av helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Helsefremmende indikatorer Gjennom Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013 - 2017 oppfordrer vi kommunene til å være spesielt oppmerksom p...

Ny veileder for oversiktsarbeidet

Helsedirektoratet har nå utarbeidet veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. En foreløpig utgave ble 13.09...

Aktuelle blogger - helsefremmende arbeid

Under finner du linker til aktuelle og spennende blogger med fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. Har du et tips til lignende sider, så le...

Her er norges første app mot mobbing i skolen

Stavanger Aftenblad lanserer nå appen «Stopp mobbing i skolen» i App Store1 (Iphone) og på Google Play2 (Android). Ved et enkelt tastetrykk kan nå...

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet

"Trafikksikker kommune" som begrep skal være et kvalitetsstempel for de kommuner som arbeider langsiktig og systematisk med trafikksikkerhet. Heft...

Bedre føre var - 50 kunnskapsbaserte tiltak for bedre psykisk helse

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rapport med 50 evidensbaserte tiltak som kan bidra til å forebygge psykiske lidelser og fremme god psykisk he...

Sektorvise virkemidler for å utjevne sosiale ulikheter i helse

Østfoldhelsa har med støtte fra Helsedirektoratet, utarbeidet en glimrende rapport med mange gode konkrete eksempler på hvordan ulike sektorer på kom...

Vellykket kursleder kurs - BRA MAT

Kurset "BRA-mat for bedre helse"skal bidra til å øke kunnskapen i befolkningen om kosthold og helse. Det skal kunne hjelpe deltakeren til å foreta de...

Folkehelse Rogaland logo

I vedlegg under finner dere logo for partnerskapet: [Download file "Folkehelse Rogaland Orginaler-01.png"]