Search all wikis and blogs »

Search results in Folkehelse - Rogaland

Nasjonale nyhetsbrev - Siste nytt fra Helsedirektoratet

Flere ganger i året gir Helsedirektoratet ut nyhetsbrev med relevant informasjon for lokalt folkehelsearbeid. Last ned siste nytt her: 2018: ...

VELKOMMEN TIL WIKI FOLKEHELSE!

...

Utlysning av ekstra tilskudd til partnerskapskommunene

Rogaland fylkeskommune satser på lokal frivillighetspolitikk Rogaland fylkeskommune lyser nå ut midler for å stimulere kommunene til å utvikle ...

Oversikt over folkehelsen i Rogaland

[Download file "Oversikt over folkehelsen i Rogaland v1.1.pdf"] Dette dokumentet presenterer informasjon om folkehelsetilstanden i Rogaland,...

Anbefalinger til Helsedirektoratet fra Nasjonalt råd for fysisk aktivitet

Onsdag 28. september ble seminaret "Tiltak for økt fysisk aktivitet i Norge" arrangert av "Nasjonalt råd for fysisk aktivitet". I den anledning...

KANTINENETTVERKSAMLING 8 - 9.MARS 2016

Nettverket for kantineansatte i Rogaland hadde samling 8. og 9. mars ved Bryne vgs, som var vertsskole. Da var også rektorer invitert for å sammen d...

Ta vare på velgerne dine! En folkehelsekampanje rettet mot politikere

Nettverk for Sunne kommuner har utarbeidet en folkehelsekampanje rettet mot politikere. Ved å gå inn på linken under og klikke deg inn på de tre fane...

Folkehelse og arealplanlegging

Vi har fått flere henvendelser fra kommunene med forespørsel om det finnes aktuelle sjekklister som er særlig relevant for arealplanlegging. Sarpsbor...

Regional samling på Haugalandet 19. mars 2015

Partnerskap i folkehelse Rogaland har gjennomført en regional samling på Haugalandet 19. mars 2015. Samlingen var et samarbeid mellom Friluftsråde...

Presentasjoner fra fagdag om helse i kommunal planlegging

KS og Rogaland fylkeskommune gjennomførte dagseminaret "Helse i kommunal planlegging " 5 februar 2015. Seminaret var ment å gi faglig påfyl...

Hverdagslykke i barnehagen

I forbindelse med satsingen på psykisk helse i Regionalplan for folkehelse, har Rogaland fylkeskommune iverksatt et helsefremmende prosjekt -"Hverd...

Bra mat- kurslederkurs 2014

Kurslederkurs "Bra mat" 24. og 25. november ble det avholdt et to dages kurs til 34 påmeldte i Randaberghallen, sammen med Nasjonalforenin...

Friluftslivets år 2015

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 Friluftsrådene planlegger flere spennede aktiviteter for neste års markering. Nedenfor finner du Jærens sitt program for året...

Resultat av kommuneundersøkelse - Oversiktsarbeid 2014

Rogaland fylkeskommune har nylig gjennomført en kommuneundersøkelse knyttet til oversiktsarbeidet. Hensikten med undersøkelsen er å få bedre kje...

Presentasjoner folkehelsekonferansen i Finnøy

When you edit this page, you can use the editing toolbar to: Rename the page Apply paragraph or character styles to text Cr...

Kartlegging av helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Helsefremmende indikatorer Gjennom Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013 - 2017 oppfordrer vi kommunene til å være spesielt oppmerksom p...

Aktuelle blogger - helsefremmende arbeid

Under finner du linker til aktuelle og spennende blogger med fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. Har du et tips til lignende sider, så le...

Bedre føre var - 50 kunnskapsbaserte tiltak for bedre psykisk helse

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rapport med 50 evidensbaserte tiltak som kan bidra til å forebygge psykiske lidelser og fremme god psykisk he...

Sektorvise virkemidler for å utjevne sosiale ulikheter i helse

Østfoldhelsa har med støtte fra Helsedirektoratet, utarbeidet en glimrende rapport med mange gode konkrete eksempler på hvordan ulike sektorer på kom...

Folkehelse Rogaland logo

I vedlegg under finner dere logo for partnerskapet: [Download file "Folkehelse Rogaland Orginaler-01.png"]

04.10 - Nettverksmøte, Folkehelse i Rogaland

Takk for samling i partnerskaps nettverket 04.10 og hjertelig velkommen til alle nye partnere. Nedenunder ligger noen bilder fra møtet og sig...

Frisk i friluft nettverksamling 29.11 - Bokn

...