Search all wikis and blogs »

Search results in Folkehelse - Rogaland

Nasjonale nyhetsbrev - Siste nytt fra Helsedirektoratet

Flere ganger i året gir Helsedirektoratet ut nyhetsbrev med relevant informasjon for lokalt folkehelsearbeid. Last ned siste nytt her: 2018: ...

Verksteder og møteplasser som fremmer at flere barn og unge får delta i kultur- fritids- og idrettsaktiviteter

Invitasjon til å delta på verksted og møteplasser som fremmer at flere barn og unge deltar i organisert fritidsaktivitet og lek K...

Barn og unges psykisk helse . En kunnskaps oppsumering av forebyggende og helsefremmende tiltak ved Johan Sikveland FHI.

FHI har ny rapport på vei innen Psykisk helse i Norge 2018- en revidering etter "Bedre føre var" rapporten fra 2011. Det ble holdt et kort in...

Regionale samlinger i partnerskap for folkehelse mars 2018

Vi påbegynner en dialog i og mellom kommunene for å høre hvilke tiltak/medvirkningsprosesser som kan modens frem (på tvers av kommunegrensene og/ell...

Søknad om å bli programfylket for Program for folkehelsearbeid i kommune 2017-2027, er sendt

SØKNAD TIL TILTAKSUTVIKLING INNEN PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE 2018 - FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE 27.02.18 [image] Vi viser til ...

Nettverksamling i partnerskapet 2. mai 2018

Takk for at dere deltok og laget en inspirerende dag for «Læringsnettverk folkehelse Rogaland» 2. mai i Stavanger, som KS arrangerte i sama...

Status om kantinedrift i videregående skole april 2018

FYLKESTINGET BEHANDLET SAK OM KANTINEDRIFT 24 APRIL 2018 Leder av Rogaland ungdommens fylkesting, Sander Olsen, delte ungdommens tanker om sat...

Et medvirkningsorgan for ungdom skal opprettes i fylket

Fylkestinget har vedtatt at det skal opprettes et Ungdommens fylkesting som skal ha møter to ganger i året og med ungdommens fylkesutvalg som ska...

Innspillsmøte til ny folkehelsemelding 9. april 2018

Regjeringen har startet arbeidet med ny folkehelsemelding som legges frem våren 2019. Rogaland var inviterer til innspillsmøte med særlig vekt på ...

VELKOMMEN TIL WIKI FOLKEHELSE!

...

Regjeringen har startet arbeidet med ny folkehelsemelding

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til innspillsmøte til Folkehelsemeldingen 2019 mandag 9. april i Bergen. Mer ...

Kantinenettverksamling for vgs 28.febuar 2018

Rogaland fylkeskommune har siden 2013, sammen med Tannhelse Rogaland, lagt til rette for at kantineansatte og rektorer kan møtes på nettverkssamli...

Infomasjon om "program for folkehelsearbeid 2017-2027"

Det har vært arbeidssamling for programfylker i Oslo 6 desember , hvor tiltakskommuner la frem informasjon om sitt arbeid. Vi har laget et f...

Samling for nye programfylker i april 2018

Det første arbeidsseminaret for nye programfylker i 2018 er 11-12.april i Oslo. Hvert programfylke kan deltar med inntil 7 personer fra samar...

Regionale nyhetsbrev - Partnerskap for folkehelse

Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland utarbeider felles nyhetsbrev for det regionale folkehelsearbeidet i Rogaland. Nyhetsbrev...

Fagdag om evaluering og program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027

Det ble gjennomført en samlingen den 5. desember ved Scandic city hotell hvor evaluering av folkehelsearbeid og program for folkehelse var t...

Les årets siste nyhetsbrev

Les årets siste nyhetsbrev for 2017 her: http://mailchi.mp/rogfk/folkehelse-rogaland-nyhetsbrev-4-2017 [uten navn.png]

Utlysning av ekstra tilskudd til partnerskapskommunene

Rogaland fylkeskommune satser på lokal frivillighetspolitikk Rogaland fylkeskommune lyser nå ut midler for å stimulere kommunene til å utvikle ...

Erfaringsdeling om frivillighetspolitikk i kommunene 05.09.17

Totalt 380 000 kroner ble omdisponert i 2016 innenfor rammen til partnerskap for folkehelse med mulighet for partnerskapskommunene til å søk...

Erfaringsdeling for kommuner som jobber med opplevelseskortet og barnefattigdomstiltak i Rogaland 13.09.17

[image] Samlingen var et samarbeid mellom Hjelmeland kommune, Rogaland fylkeskommune og Opplevelseskortet, ved daglig leder Ann- Kristi...

Fagdag 1 september i Haugesund om Helsefremmende samfunnsplanlegging

[image] Haugesund kommune arrangerte en flott fagdag sammen med KS for å inspirere og dele erfaringer om hvordan kommuner kan jobbe f...

Kartlegging av kantinetilbudet i videregående skole 2017

Det er blitt sendt ute en kartlegging til alle rektorer for å få et bedre innblikk i kantinetilbudet i videregående skoler. For mer informas...

Aktiv planlegging- partnerskapssamling 15.06.17

[image] En stor takk til alle som var med på partnerskapssamling i Haugesund 15.06.17. [image] Innlegg ...

Lærings og mestringssenteret, Stavanger Universitetssjukehuset, inviterer til VRIMLETORG.

VRIMLETORG 14. juni fra kl 09.00- 11.30 ved Quality Hotel Residence i Sandnes. Her får du mulighet til å treffe andre, få nye ideer o...

KS har opprettet et netteverk for forskning og innovasjonsarbeid i helse og omsorgstjenestene

Fredag 17. februar var 17 deltakere fra 10 kommuner i Rogaland samlet til møte i nettverket for forskning og innovasjonsarbeid i helse- og...

Samling for organisasjonene i partnerskapet 21.03.2017

Takk til alle som deltok på vårens samling for organisasjonene i partnerskapet for folkehelse. Arrangementet var vellykket, og fikk gode tilbak...

Oversikt over folkehelsen i Rogaland

[Download file "Oversikt over folkehelsen i Rogaland v1.1.pdf"] Dette dokumentet presenterer informasjon om folkehelsetilstanden i Rogaland,...

Kompetansegivende samling om løpende oversiktsarbeid som grunnlag for kommunal planlegging 15. mars

Vi takker for godt oppmøte på samling om oversiktsarbeidet , hvor det ble lagt til rette for erfaringsdeling og kunnskpasdeling om hvordan oversiktsa...

Kantinenettverksamling for VGS 15. februar 2017

[image] [image] Nettverket for kantineansatte og rektorer ble gjennomført ved Gand videregående skole Tema for samling : Fiskespre...

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2020

En satsing for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Rogaland fylkeskommune har ikke tatt stilling til rollen som regional s...

ROGALAND FYLKESKOMMUNE DELTOK PÅ SAMLING MED WHO OM HELSE 2020

WHOs regionkontor for Europa, det svenske departementet Sosial- og helsedepartementet og Public Health Agency of Sweden arrangerte todagers m...

Menneskevennlig planlegging - presentasjoner fra konferansen 1-2.desember

Takk til alle deltakere og innledere som bidro til vår konferanse på Sola 1-2.desember! Alle innlegg kan lastes ned fra listen under. Dag 1: ...

entry

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

KANTINENETTVERKSAMLING STRAND VGS 15 NOVEMBER 2016

Nettverket for kantineansatte og rektorer i Rogaland har hatt samling på Strand vgs, som var vertsskole. Der fikk vi blant annet et innblikk i...

Strategier for utjevning av sosiale ulikheter i helse

Når forskere gir råd om innretning av tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse legger de vekt på følgende to prinsipper (Dahl et. al. 2014)...

Anbefalinger til Helsedirektoratet fra Nasjonalt råd for fysisk aktivitet

Onsdag 28. september ble seminaret "Tiltak for økt fysisk aktivitet i Norge" arrangert av "Nasjonalt råd for fysisk aktivitet". I den anledning...

Planleggingssamling for kursholdere av Fiskesprell

Inspirasjonssamling ved Ulstein Kloster 07.09.16 for kursholdere av Fiskresprellprogrammet. Vi gikk igjennom kursdatoer for høsten og våren 201...

INSPIRASJONSSAMLING VED JÅTTA VIDEREGÅENDE SKOLE

I dag, 31 august 2016, har vi deltatt på en inspirasjonssamling ved Jåtta vgs, for ca 1000 elever. Det var en utrolig god stemning blant elevene o...

Oppstart av politisk styringsgruppemøte for folkehelse 18.08.16

et er vedtatt i fylkestinget 01.03.16 at det skal opprettes en politisk styringsgruppe for folkehelse med repersentanter fra alle de politiske parte...

Helserådet

I linken under kan en finne alle utgaver av Helserådet, som har nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid. Redaktør: Anders Smith. Utgiv...

entry

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

https://app.box.com/v/Folkehelseoversikt2015

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

FRIVILLIGHETSPOLTIKK PÅ DAGSORDEN PÅ JÆREN

Klepp kommune, Frivillighet Norge og Rogaland fylkeskommune jobbet sammen for å sette frivillighet som tema på nettverkssamlingen i partnerskap f...

Regional folkehelsesamlinger mars 2016

Takk til alle som deltok på vårens regionale samlinger i partnerskap for folkehelse og bidro til at dette ble vellykkede arrangement. Første samlin...

FOUSAM inviterer til samling for prosjektledere og prosjektmedarbeidere

. [Download file "20160523_invitasjon_prosjektledersamling.pdf"]

GRATIS STUDIE ?

KS TILBY GRATIS UTDANNINGSTILBUD INNEN KOMMUNE- OG SAMFUNNSPLANLEGGING!! SØKNADSFRIST FOR FØRSTE OPPTAK ER 30. MAI 2016. OPPSTART SEPTEMBER ...

Regional folkehelsesamling i Dalane

Helsefremmede skoler og fysisk aktivitet var tema ved de regionale samlingene i partnerskapet Rogaland i 2016. Dette på bakgrunn av etters...

REGIONAL SAMLING PÅ BREKKO 31. MARS

Den årlige regionale partnerskapssamlingen for folkehelse på Jæren ble gjennomført ved Brekko i regi av Jæren Friluftsråd. Helsefremmede s...

REGIONAL SAMLING RYVARDEN KULTURFYR 30.MARS 2016

Den årlige regionale partnerskapssamlingen for folkehelse i nordfylket ble gjennomført ved vakre Ryvarden Kulturfyr i regi av Friluftsrådet Vest ....

KANTINENETTVERKSAMLING 8 - 9.MARS 2016

Nettverket for kantineansatte i Rogaland hadde samling 8. og 9. mars ved Bryne vgs, som var vertsskole. Da var også rektorer invitert for å sammen d...