Search all wikis and blogs »

Search results in Folkehelse - Rogaland

Nasjonale nyhetsbrev - Siste nytt fra Helsedirektoratet

Flere ganger i året gir Helsedirektoratet ut nyhetsbrev med relevant informasjon for lokalt folkehelsearbeid. Last ned siste nytt her: 2018: ...

Verksteder og møteplasser som fremmer at flere barn og unge får delta i kultur- fritids- og idrettsaktiviteter

Invitasjon til å delta på verksted og møteplasser som fremmer at flere barn og unge deltar i organisert fritidsaktivitet og lek K...

Barn og unges psykisk helse . En kunnskaps oppsumering av forebyggende og helsefremmende tiltak ved Johan Sikveland FHI.

FHI har ny rapport på vei innen Psykisk helse i Norge 2018- en revidering etter "Bedre føre var" rapporten fra 2011. Det ble holdt et kort in...

Regionale samlinger i partnerskap for folkehelse mars 2018

Vi påbegynner en dialog i og mellom kommunene for å høre hvilke tiltak/medvirkningsprosesser som kan modens frem (på tvers av kommunegrensene og/ell...

Søknad om å bli programfylket for Program for folkehelsearbeid i kommune 2017-2027, er sendt

SØKNAD TIL TILTAKSUTVIKLING INNEN PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE 2018 - FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE 27.02.18 [image] Vi viser til ...

Nettverksamling i partnerskapet 2. mai 2018

Takk for at dere deltok og laget en inspirerende dag for «Læringsnettverk folkehelse Rogaland» 2. mai i Stavanger, som KS arrangerte i sama...

Status om kantinedrift i videregående skole april 2018

FYLKESTINGET BEHANDLET SAK OM KANTINEDRIFT 24 APRIL 2018 Leder av Rogaland ungdommens fylkesting, Sander Olsen, delte ungdommens tanker om sat...

Et medvirkningsorgan for ungdom skal opprettes i fylket

Fylkestinget har vedtatt at det skal opprettes et Ungdommens fylkesting som skal ha møter to ganger i året og med ungdommens fylkesutvalg som ska...

Innspillsmøte til ny folkehelsemelding 9. april 2018

Regjeringen har startet arbeidet med ny folkehelsemelding som legges frem våren 2019. Rogaland var inviterer til innspillsmøte med særlig vekt på ...

VELKOMMEN TIL WIKI FOLKEHELSE!

...

Regjeringen har startet arbeidet med ny folkehelsemelding

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til innspillsmøte til Folkehelsemeldingen 2019 mandag 9. april i Bergen. Mer ...

Kantinenettverksamling for vgs 28.febuar 2018

Rogaland fylkeskommune har siden 2013, sammen med Tannhelse Rogaland, lagt til rette for at kantineansatte og rektorer kan møtes på nettverkssamli...

Fagdag om evaluering og program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027

Det ble gjennomført en samlingen den 5. desember ved Scandic city hotell hvor evaluering av folkehelsearbeid og program for folkehelse var t...

Utlysning av ekstra tilskudd til partnerskapskommunene

Rogaland fylkeskommune satser på lokal frivillighetspolitikk Rogaland fylkeskommune lyser nå ut midler for å stimulere kommunene til å utvikle ...

Erfaringsdeling om frivillighetspolitikk i kommunene 05.09.17

Totalt 380 000 kroner ble omdisponert i 2016 innenfor rammen til partnerskap for folkehelse med mulighet for partnerskapskommunene til å søk...

Erfaringsdeling for kommuner som jobber med opplevelseskortet og barnefattigdomstiltak i Rogaland 13.09.17

[image] Samlingen var et samarbeid mellom Hjelmeland kommune, Rogaland fylkeskommune og Opplevelseskortet, ved daglig leder Ann- Kristi...

Fagdag 1 september i Haugesund om Helsefremmende samfunnsplanlegging

[image] Haugesund kommune arrangerte en flott fagdag sammen med KS for å inspirere og dele erfaringer om hvordan kommuner kan jobbe f...

Kartlegging av kantinetilbudet i videregående skole 2017

Det er blitt sendt ute en kartlegging til alle rektorer for å få et bedre innblikk i kantinetilbudet i videregående skoler. For mer informas...