Search all wikis and blogs »

Search results in Folkehelse - Rogaland

Infomasjon om "program for folkehelsearbeid 2017-2027"

Det har vært arbeidssamling for programfylker i Oslo 6 desember , hvor tiltakskommuner la frem informasjon om sitt arbeid. Vi har laget et f...

Samling for nye programfylker i april 2018

Det første arbeidsseminaret for nye programfylker i 2018 er 11-12.april i Oslo. Hvert programfylke kan deltar med inntil 7 personer fra samar...

Regionale nyhetsbrev - Partnerskap for folkehelse

Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland utarbeider felles nyhetsbrev for det regionale folkehelsearbeidet i Rogaland. Nyhetsbrev...

Aktiv planlegging- partnerskapssamling 15.06.17

[image] En stor takk til alle som var med på partnerskapssamling i Haugesund 15.06.17. [image] Innlegg ...

Lærings og mestringssenteret, Stavanger Universitetssjukehuset, inviterer til VRIMLETORG.

VRIMLETORG 14. juni fra kl 09.00- 11.30 ved Quality Hotel Residence i Sandnes. Her får du mulighet til å treffe andre, få nye ideer o...

KS har opprettet et netteverk for forskning og innovasjonsarbeid i helse og omsorgstjenestene

Fredag 17. februar var 17 deltakere fra 10 kommuner i Rogaland samlet til møte i nettverket for forskning og innovasjonsarbeid i helse- og...

Oversikt over folkehelsen i Rogaland

[Download file "Oversikt over folkehelsen i Rogaland v1.1.pdf"] Dette dokumentet presenterer informasjon om folkehelsetilstanden i Rogaland,...

Kompetansegivende samling om løpende oversiktsarbeid som grunnlag for kommunal planlegging 15. mars

Vi takker for godt oppmøte på samling om oversiktsarbeidet , hvor det ble lagt til rette for erfaringsdeling og kunnskpasdeling om hvordan oversiktsa...

Kantinenettverksamling for VGS 15. februar 2017

[image] [image] Nettverket for kantineansatte og rektorer ble gjennomført ved Gand videregående skole Tema for samling : Fiskespre...

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2020

En satsing for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Rogaland fylkeskommune har ikke tatt stilling til rollen som regional s...

ROGALAND FYLKESKOMMUNE DELTOK PÅ SAMLING MED WHO OM HELSE 2020

WHOs regionkontor for Europa, det svenske departementet Sosial- og helsedepartementet og Public Health Agency of Sweden arrangerte todagers m...

entry

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

KANTINENETTVERKSAMLING STRAND VGS 15 NOVEMBER 2016

Nettverket for kantineansatte og rektorer i Rogaland har hatt samling på Strand vgs, som var vertsskole. Der fikk vi blant annet et innblikk i...

Planleggingssamling for kursholdere av Fiskesprell

Inspirasjonssamling ved Ulstein Kloster 07.09.16 for kursholdere av Fiskresprellprogrammet. Vi gikk igjennom kursdatoer for høsten og våren 201...

INSPIRASJONSSAMLING VED JÅTTA VIDEREGÅENDE SKOLE

I dag, 31 august 2016, har vi deltatt på en inspirasjonssamling ved Jåtta vgs, for ca 1000 elever. Det var en utrolig god stemning blant elevene o...

Oppstart av politisk styringsgruppemøte for folkehelse 18.08.16

et er vedtatt i fylkestinget 01.03.16 at det skal opprettes en politisk styringsgruppe for folkehelse med repersentanter fra alle de politiske parte...

Helserådet

I linken under kan en finne alle utgaver av Helserådet, som har nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid. Redaktør: Anders Smith. Utgiv...

entry

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

FRIVILLIGHETSPOLTIKK PÅ DAGSORDEN PÅ JÆREN

Klepp kommune, Frivillighet Norge og Rogaland fylkeskommune jobbet sammen for å sette frivillighet som tema på nettverkssamlingen i partnerskap f...

FOUSAM inviterer til samling for prosjektledere og prosjektmedarbeidere

. [Download file "20160523_invitasjon_prosjektledersamling.pdf"]

GRATIS STUDIE ?

KS TILBY GRATIS UTDANNINGSTILBUD INNEN KOMMUNE- OG SAMFUNNSPLANLEGGING!! SØKNADSFRIST FOR FØRSTE OPPTAK ER 30. MAI 2016. OPPSTART SEPTEMBER ...

REGIONAL SAMLING PÅ BREKKO 31. MARS

Den årlige regionale partnerskapssamlingen for folkehelse på Jæren ble gjennomført ved Brekko i regi av Jæren Friluftsråd. Helsefremmede s...

REGIONAL SAMLING RYVARDEN KULTURFYR 30.MARS 2016

Den årlige regionale partnerskapssamlingen for folkehelse i nordfylket ble gjennomført ved vakre Ryvarden Kulturfyr i regi av Friluftsrådet Vest ....

KANTINENETTVERKSAMLING 8 - 9.MARS 2016

Nettverket for kantineansatte i Rogaland hadde samling 8. og 9. mars ved Bryne vgs, som var vertsskole. Da var også rektorer invitert for å sammen d...

entry

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

Sosiale ulikhet i helse- den skandinaviske erfaringen

Sosiale ulikheter i helse var tema på den skandinaviske konferansen 30.11-1.12.15 i København . Formålet med konferansen var å present...

Frivillighetens 10 bud

Frivillighet Norge har nylig sendt ut "De ti frivillighetspolitiske bud" til alle kommuner og fylkeskommuner. Frivilligheten er av stor betydning...

Rapportering i partnerskapet 2015

Spørreundersøkelse og elektronisk rapportering for Partnerskap for folkehelse, 2015 er nå sendt ut til partneren. Vi vil med dette invitere de...

Besvarelser fra viderutdannelsen "Helse og omsorg i plan" oppgaver l

De er laget en nettportal for å styrke kommunenenes planleggingskompetanse knyttet til implementering av samhandlingsreformen. Portalen skal være en...

Nettverkssamling for kantineansatte

Velkommen til nettverkssamling for kantineansatte og skoleledelse 9 juni 2015. Hovedtema er matallergi og matintoleranse. Et forskningsprosjekt...

EU PROSJEKT ?

Til Europanettverket, Europakommisjonen lanserte nylig EUs tredje helseprogramfor 2015. I denne forbindelsen ble det også lansert en rekke...

TRYGG TRAFIKK- koordinere sykkelopplæring

Trygg Trafikk koordinerer et sykkelopplæringstilbud for 5. klassene i Sør- Rogaland. Tilbudet gis i samarbeid med Fylkestrafikksikkerhetsutv...

Foreløpig oversikt over skadde og drepte i Rogalandstrafikken Jan-mai 2015

Ingen omkom i trafikken i Rogaland i mai. Vi er glad for at utviklingen går i riktig retning, og håper færre omkommer eller blir hardt skadet på v...

"Stavanger HF sitt bidrag i folkehelsearbeidet- en kort oversikt over tiltak innenfor det helsefremmende og forebyggende arbeidet ved Helse Stavanger Hf "

Helse Stavanger HF har laget en oversikt over deres folkehelsearbeid som kan være nyttig å kjenne til. Delavatle 7 og 10 som kommuner har...

Nettverkssamling i Hå 3 juni 2015

Folkehelse har en sentralt plass i det regionale og kommunale planstrategiarbeidet I forbindelse med dette inviterer fylkesrådmannen...

Kompetanseheving rundt forskning- hvordan skrive søknader?

To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button. When you edit this page, you can use the editing toolbar to: • Rename the page • Apply paragraph or character styles to text • Create bulleted lists, numbered lists, and tables • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies • Attach files • View HTML source for the page For more information about editing pages, click Help.

Nytt fra SUS- lærings og mestringssenteret

Lærings og mestringssenteret og Smerteklinikken på SUS inviterer til smerteforedrag 06.02.15 klokka 0900 – 1130. Foredraget er ment for a...

Bra mat- kurslederkurs 2014

Kurslederkurs "Bra mat" 24. og 25. november ble det avholdt et to dages kurs til 34 påmeldte i Randaberghallen, sammen med Nasjonalforenin...

Friluftslivets år 2015

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 Friluftsrådene planlegger flere spennede aktiviteter for neste års markering. Nedenfor finner du Jærens sitt program for året...

Påfyllseminar for ungdom 28 november

Læring og mestringssenteret ved Helse Stavanger HF inviterer til seminar. [Download file "Påfyllseminar LMS, nov 14, Ungdomshelse.pdf"] [Påfyllsemin...