Tags

  Diverse

  Positive avvik

  Stille avvik

  Personlig SikkerhetsInvolvering (PSI)

  Masteroppgave om avvik på sykehjem i Stavanger kommune


  Kontaktperson i fylkene

  I Hordaland fk er det Vigdis Bjørgo som er prosjektleder. Vigdis.Bjorgo@post.hfk.no
  MEN. Det er mitt inntrykk at Buskerud fk v/ Lars Geir Mortensen har kommet lenger med nettopp e-håndbok: Lars.Mortensen@bfk.no

  Vestfold fylkeskommune : Rolf Sivertsen - 3334 4019


  Kommentarer

  /groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?tag=hotlist/groups/dilbertprosjektet/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/dilbertprosjektet/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/dilbertprosjektet/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…