Tags

  Det du leter etter finner du i Qm+

  SIKKERHET OG KVALITET

  Ivertfall hvis du leter etter strategier, planer, håndbøker, prosedyrer, skjema og andre dokumenter som er gjeldende for skolen, avdelingen eller seksjonen. Qm+ er fra 1. januar 2013 det stedet hvor du finner denne type dokumenter.

  Alle styrende dokumenter, prosedyrer og skjema som i dag finnes på det som kalles MinSide på Rogfk.no blir fra 1. januar 2013 kun å finne i Qm+ på https://qmplus.rogfk.no. Imidlertid vil det være linker til dokumentene fra MinSide.

  Qm+ er det systemet som skal ha alle dokumenter som er viktige for din arbeidssituasjon og ditt arbeid. Her finner du lover og regler, reglement og prosedyrer for RFK, strategier og planer, skjema og de dokumentene som gjelder for hele fylkeskommunen eller dokumenter som bare gjelder for din skole, seksjon eller avdeling.

  Hvis det er dokumenter som du ikke finner i Qm+ må du ta kontakt med den avdeling eller seksjon som har med dette dokumentet å gjøre slik at dokumentet kan bli lagt inn i Qm+.

  Gjerne gå inn på Qm+ allerede i dag for å se om det er noen dokumenter som du mangler.

  Det er gjort en flott innsats av alle som har bidratt til å få dokumentene lagt over i Qm+

  Hvorfor skal vi ha et nytt system for dette? Prosjektleder Bjørn Grønning forteller at Qm+ er en felles plattform for flere andre systemer og har i tillegg meldingssystem for uønskede hendelser. Dokumenter fra Itslearning, Komplan, det gamle intranettets MinSide, forskjellige kvalitetssystem på skolene, og dokumenter fra andre systemer skal samles i Qm+ for å gi alle medarbeidere et sted der denne type informasjon finnes. Når skolene og sentraladministrasjonen tar i bruk det nye intranettet arbeides det også for at systemene smelter enda mer sammen for å gi deg som medarbeider en mer effektiv arbeidshverdag.

  BJØRN GRØNNING  Kjekt på jobben med Qm+
  Nancy Rasmussen og Siri Hanasand i personal- og organisasjonsseksjonen har det kjekt på jobben med Qm+. Nancy som har hovedansvaret for dokumentene fra personal- og organisasjonsseksjonen er godt fornøyd med Qm+ og at dokumentene lettere blir tilgjengelige for skolene og alle andre i Rogaland fylkeskommune.

  Økonomiseksjonen i arbeid

  Jens Birger Skjerahaug i økonomiseksjonen har gjort en flott jobb med å legge inn skjema, retningslinjer og veiledninger for økonomi og lønn i Qm+. Amina Lyse følger ivrig med og ser at Qm+ er et god måte å nå ut til alle skolene og seksjonene på med viktige dokumenter og skjema.


  Kommentarer

  /groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?tag=hotlist/groups/dilbertprosjektet/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/dilbertprosjektet/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/dilbertprosjektet/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…