Tags

  Jeg spiller på lag for å nå felles mål

  JEG SPILLER PÅ LAG

  Det er kjernen i den nye strategien for sikkerhets- og kvalitetskultur i fylkeskommunen. Nå starter jobben med å etablere en felles kultur og et felles system på skolene, i avdelinger og seksjoner.


  Fylkesrådmann Trond Nerdal- Vi trenger en god sikkerhets- og kvalitetskultur for å bli enda mer oppmerksomme og flinkere til å levere gode tjenester til elever, innbyggere og næringsliv, sier fylkesrådmann Trond Nerdal.


  Arbeidet er godt i gang. Det er laget en strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur i Rogaland fylkeskommune. Strategien skal bidra til at medarbeiderne og lederne i alle deler av organisasjonen jobber sammen om en god sikkerhets- og kvalitetskultur.


  Verktøyet på plass

  - Vi har allerede fått et IT-verktøy gjennom Qm+ som vi skal bruke i dette viktige arbeidet. Men det handler om mer enn verktøy. Gode verktøy virker ikke uten gode hoder, sier Trond.


  Det er gjort et betydelig arbeid med å samle fylkeskommunens prosedyrer og styrende dokumenter i Qm+. I dette systemet skal også uønskede hendelser registreres.


  - Vi må ta verktøyet i bruk, og samtidig tørre å melde fra. Det handler om å spille på lag for å nå felles mål. Allerede nå er det mange som melder uønskede hendelser i Qm+ og det ser meget lovende ut, sier Trond.


  I strategien for sikkerhets- og kvalitetskultur er det satt opp flere mål som fylkeskommunen skal strekke seg mot. Strategien har noen formelle mål. I tillegg er det utarbeidet noen regler som er den praktiske tilnærmingen til målene under overskriften "Jeg spiller på lag".


  - Alle vil få høre mer om sikkerhets- og kvalitetskulturen i tiden framover. Jeg spiller på lag er en huskeregel vi kan bruke i de fleste sammenhenger, avslutter Trond.


  Jeg spiller på lag

  Det er en flott start på et nytt år.


  Plakat: Jeg spiller på lag for å nå felles mål.

  Plakat: Jeg spiller på lag - alle reglene.
  Kommentarer

  /groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?tag=hotlist/groups/dilbertprosjektet/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/dilbertprosjektet/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/dilbertprosjektet/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…