Tags

  Prosjekthåndbok

  Vedlagt ligger prosjekthåndbok vedtatt av styringsgruppen 2. januar 2012

  Download file "Prosjekthåndbok - Dilbert -kvalitetssystem - Versjon 2-0.doc"


  Utdrag fra prosjekthåndboken.


  Målsetning for prosjektet

  • Null personskader.

  • Null lovbrudd.


  Med personskade menes hvor det er nødvendig med tilsyn av lege og dette resulterer i sykefravær eller at det sys sting. Med lovbrudd menes når RFK ikke klare å etterleve de lover som RFK skal følge.


  Hovedaktivitetene i prosjektet

  1. Utarbeide et forslag til organisasjonskulturstrategi som har fokus på forbedring og samhandling.
  2. Starte prosessen som skal innføre den nye organisasjonskulturen i RFK etter at den er vedtatt.
  3. Innføre virkemiddelet ”elektronisk meldingssystem” og e-håndbøker i RFK og sørge for at dette blir tatt i bruk av alle medarbeidere.
  4. Sørge for at det er lagt inn nok ressurser og fokus til å opprettholde den nye virksomhetskulturen etter at prosjektet er avsluttet.
  Kommentarer

  /groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?tag=hotlist/groups/dilbertprosjektet/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/dilbertprosjektet/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/dilbertprosjektet/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…